Εν’ όψει της επικειμένης εγκρίσεως και εφαρμογής του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Βιώσιμη Ανάπτυξη της Χώρας

Εν’ όψει της επικειμένης εγκρίσεως και εφαρμογής του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Βιώσιμη Ανάπτυξη της Χώρας, το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος κρίνει αναγκαίο να υποβληθεί το Σχέδιο αυτό στον προσήκοντα ειδικό επιστημονικό έλεγχο,ώστε να γίνουν φανερές οι ελλείψεις και αδυναμίες του που πρέπει να διορθωθούν.

Για τον σκοπό αυτό, το Επιμελητήριο, στα πλαίσια του Διαρκούς Σεμιναρίου για την καλλιέργεια και διάδοση των Αρχών και Αξιών της Βιωσίμου Αναπτύξεως, οργανώνει ειδική Ημερίδα με θέμα την «Επιστημονική Κριτική του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου», που θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Μεγάλων Ευεργετών του Λαϊκού Πανεπιστημίου της Εταιρείας των Φίλων του Λαού (Ευριπίδου 12, Αθήνα), την Παρασκευή 18 Απριλίου και ώρα 7μμ-9μμ.

Συμμετέχουν:

Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ)

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

Θα μιλήσουν:
Μιχαήλ Δεκλερής Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ.,Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
Μαρία Καραμανώφ Σύμβουλος Επικρατείας, Μέλος Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
Ιωσήφ Στεφάνου Καθηγητής Χωροταξίας – Πολεοδομίας στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Γεώργιος Στουρνάρα Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας
Δημήτριος Αθανασούλης Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
Νικόλαος Μπόκαρης Δασολόγος, Πρόεδρος ΠΕΔΔΥ (Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημ. Υπαλλήλων)
Ηλίας Φρυτζαλάς Χωροτάκτης, Εκπρόσωπος ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Πανελλήνιο ΔίκτυοΟικολογικών Οργανώσεων)

Θα ακολουθήσει Συζήτηση
Η παρακολούθηση της Ημερίδας είναι ελεύθερη