Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του ΣΕΑ με τη νέα του δεκαπενταμελή σύνθεση συμπλήρωσε ήδη θητεία τριών μηνών, στην οποία, εκτός από τις τρεις συνεδριάσεις του, προχώρησε σε μία σειρά ενεργειών για την παρουσίαση και προβολή των αιτημάτων μας και κατέθεσε προτάσεις για την άρση των αιτίων που ευθύνονται για τη πρωτοφανή δυσλειτουργία του Υπουργείου Πολιτισμού και των Υπηρεσιών του. Για την πλήρη, σφαιρική και ουσιαστική ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε τα κυριότερα θέματα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών»
·      Αμέσως μόλις πληροφορηθήκαμε ότι κατετέθη στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών» ζητήσαμε παράσταση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Το Δ. Σ. του ΣΕΑ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Δημήτρης Αθανασούλης, ο οποίος κατέθεσε γραπτό υπόμνημα με τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις μας στο σχέδιο νόμου. Ακολούθησε μακρά συζήτηση με τους βουλευτές της επιτροπής, στην οποία ετέθησαν πολλά ερωτήματα που απαντήθηκαν από τον Πρόεδρο. Δυστυχώς οι παρατηρήσεις μας δεν ελήφθησαν υπόψη από την κυβέρνηση και δεν συμπεριελήφθησαν στον εν τω μεταξύ ισχύοντα νόμο, μολονότι έγιναν δεκτές από τρία κόμματα της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ), ενώ και ο υπουργός Πολιτισμού αναγνώρισε τις τεκμηριωμένες και εμπεριστατωμένες προτάσεις μας. Τα πλήρη πρακτικά θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΣΕΑ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΛΙΑΠΗ
·      Μετά από πρόσκληση του Υπουργού Πολιτισμού κ. Λιάπη, το Δ. Σ. του ΣΕΑ εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Δημήτρη Αθανασούλη, τη Γενική Γραμματέα Άλκηστη Παπαδημητρίου και τους δύο Αντιπροέδρους Δημήτρη Καζιάνη και Όλγα Ζαχαριάδου, είχε μία πρώτη συνάντηση με τον Υπουργό στις 20-3-2008, στην οποία του ετέθησαν τα μείζονα προβλήματα που ταλανίζουν την Αρχαιολογική Υπηρεσία, όπως αυτά είχαν ομόφωνα αποφασιστεί στο προηγηθέν Διοικητικό Συμβούλιο. Τα κυριότερα από τα θέματα που ετέθησαν είναι τα εξής:
1.    Η ανύπαρκτη χρηματοδότηση των Υπηρεσιακών μονάδων, οι οποίες αδυνατούν έστω και στοιχειωδώς να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η αδυναμία πρόσληψης προσωπικού για τις άμεσες ανάγκες της Υπηρεσίας (φύλαξη και καθαριότητα αρχαιολογικών χώρων και μουσείων αλλά και διενέργεια σωστικών ανασκαφών) πέραν της εμφανούς πλέον δυσλειτουργίας και της μη εξυπηρέτησης των πολιτών, επιφυλάσσει σοβαρούς κινδύνους για τα πολιτιστικά αγαθά που διαχειριζόμαστε. 
2.    Η σύσταση των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα τόσο λόγω της μετακίνησης πολλών συναδέλφων, κυρίως προϊσταμένων και σε κάθε περίπτωση επιλεκτικά, σε περιοχές που απέχουν μακράν από τις έδρες των Εφορειών που υπηρετούν, όσο και λόγω του ορισμού μελών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου. 
3.    Η Αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης για τον ορισμό της ΥΔΕΠ «Πολιτισμός» ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης με στόχο τη συμμετοχή στον προγραμματισμό των έργων του ΕΣΠΑ και την ουσιαστική άσκηση πολιτιστικής πολιτικής.
4.    Η ελλιπής στελέχωση των Υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικότητες του επιστημονικού, εργατοτεχνικού και φυλακτικού προσωπικού.
5.    Η καθυστέρηση στην υπογραφή των αποφάσεων για τον ορισμό των τμηματαρχών και η συνεπαγόμενη αδυναμία λειτουργίας των τμημάτων στις Υπηρεσιακές μονάδες.
6.    Η μετακίνηση μηχανικών από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων προς τις Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων που έχει ως αποτέλεσμα την απογύμνωση των Υπηρεσιών από επιστημονικό τεχνικό προσωπικό. Η έλλειψη αυτή εκτός της αδυναμίας αντιμετώπισης του τρέχοντος έργου επιφυλάσσει και τον κίνδυνο να μην είναι δυνατή η πιστοποίηση των Υπηρεσιών αυτών για την ανάληψη και υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ. 
7.    Η αναγκαιότητα ανάκλησης της διάταξης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που δίνει στους φορείς της αυτοδιοίκησης τη δυνατότητα παρέμβασης σε θέματα προστασίας των μνημείων. Υπεβλήθη στην πολιτική ηγεσία σχετική πρόταση για τροπολογία. 
8.    Το πρόβλημα της μετακίνησης των υπηρεσιακών παραγόντων, το οποίο συνίσταται τόσο στη μη έγκαιρη καταβολή των οδοιπορικών, όσο και στην προκλητική διαφοροποίηση των εκτός έδρας αποζημιώσεων μεταξύ των μηχανικών και των άλλων κλάδων των εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ. Ζητήθηκε η άμεση εξίσωση των αποζημιώσεων σε όλους τους κλάδους. Ετέθη επίσης το μείζον θέμα της έλλειψης υπηρεσιακών αυτοκινήτων για την ασφαλή μετακίνηση των υπαλλήλων που διενεργούν αυτοψίες στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών. 
9.    Η αναγκαιότητα εξεύρεσης θεσμικού πλαισίου για την ένταξη του πολιτιστικού επιδόματος στον τακτικό προϋπολογισμό καθώς και η αναπροσαρμογή του επιδόματος αρχαιολογικών ερευνών που παραμένει στάσιμο την τελευταία επταετία. 
10. Το μείζον θέμα του προγραμματισμού και της στελέχωσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ζητήθηκε α) η εξαίρεση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τον περιορισμό της απασχόλησης των συμβασιούχων υπαλλήλων μέχρι 24 μήνες, β) η κατάργηση της επιλογής του έκτακτου προσωπικού από την Κεντρική Υπηρεσία και γ) η άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (καταρχήν των 400 ήδη εγκεκριμένων θέσεων και στη συνέχεια 700 επιπλέον υπαλλήλων).
11. Η κατάργηση του καθεστώτος ομηρίας των συμβασιούχων και η αποκατάσταση όλων των μακροχρόνια εργαζόμενων στο ΥΠ.ΠΟ
12. Η κατάργηση του καθεστώτος δύο ταχυτήτων εργαζομένων (μονίμων και αορίστου χρόνου) και η εργασιακή εξίσωση όλων των υπαλλήλων, η πολύτιμη προσφορά των οποίων δεν είναι δυνατόν να αξιολογείται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ
·      Ο Πρόεδρος του ΣΕΑ, ο οποίος μετέχει ex officio στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός», έκανε στη συνεδρία της 20-3-2008 παρέμβαση για την απαιτούμενη προετοιμασία ενόψει του ΕΣΠΑ. Ανέλυσε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία για την υλοποίηση του προγράμματος και έκανε προτάσεις για την αντιμετώπισή τους, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα δυναμικής συμμετοχής του ΥΠ.ΠΟ στην απορρόφηση κονδυλίων επ’ ωφελεία των μνημείων, όπως αυτό συνέβη με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο των Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ. Τα πρακτικά της παρέμβασης και της απάντησης του ΓΓ του ΥΠΠΟ θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Σ.Ε.Α.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
·      Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΣΕΑ στις 26-2 και 1-4-2008 συγκροτήθηκαν οι ακόλουθες επιτροπές:
1.    Επιτροπή για τη νομική διερεύνηση της μονιμοποίησης των συναδέλφων αορίστου χρόνου: Ανδρίκου Ελ., Βάκουλης Θ., Βαφειάδης Γρ., Καραγιαννάκης Στρ., Μιχαλόπουλος Γ., Παπαδημητρίου Απ., Τσιτούρη Αμ.
2.    Επιτροπή κτηρίου ΣΕΑ: Βαφειάδης Γρ., Καραγιαννάκης Στρ., Κοτταρίδη Αγγ., Κουτσούμπα Δ., Μούλιου Μ.
3.    Επιτροπή για την αναγνώριση προϋπηρεσίας: Ανδρίκου Ελ., Ζαχαριάδου Ο., Κουτσούμπα Δ., Παναγιωτόπουλος Μ., Τσιτούρη Αμ., Τσούλη Μ. 
4.    Επιτροπή για την επεξεργασία πρότασης προς την πολιτική ηγεσία και τη ΓΔΑΠΚ για τον προσδιορισμό των κριτηρίων πρόσληψης των εκτάκτων: Βενιέρη Γ., Ζαχαριάδου Ο., Θέμος Ν., Κόμβου Μ., Κυριαζής Α., Τσιτούρη Αμ., Χατζηδημητρίου Α.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
·      Αποφασίστηκε η συνέχιση του ευρωπαϊκού προγράμματος Da Vinci , το οποίο θα διευθύνουν από κοινού ο κ. Πάντος Πάντος και η Γενική Γραμματέας του ΣΕΑ κ. Άλκηστη Παπαδημητρίου.
·      Ο ΣΕΑ συμμετείχε διά του Προέδρου του, Δημήτρη Αθανασούλη, σε Ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία για το ΚΑΣ. Η εισήγηση του Προέδρου σχετικά με τις θέσεις του ΣΕΑ είχε καθολική αποδοχή. Δυστυχώς δημιουργήθηκε ακραίο επεισόδιο από τους κατοίκους του Φιλοπάππου που καταφέρθηκαν κατά των αρχαιολόγων της Α΄ ΕΠΚΑ, το οποίο και απέκρουσε ο Πρόεδρος. Το κείμενο της εισήγησης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΣΕΑ. 
·      Αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Βιωσιμότητας και Περιβάλλοντος Ημερίδας, την Παρασκευή 18-4-2008, με θέμα «Επιστημονική κριτική στο νέο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο». Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την προετοιμασία της εισήγησης του ΣΕΑ αποτελούμενη από τους: Δημήτρη Αθανασούλη, Όλγα Ζαχαριάδου, Πέπη Λαζαρίδη, Στράτο Καραγιαννάκη, Σωκράτη Κουρσούμη, Νάνσυ Ψάλτη και Ελισάβετ Σολωμού. Καλείστε να συμμετέχετε στην εκδήλωση και να παρέμβετε στον διάλογο που θα γίνει (σας έχει αποσταλεί σχετική πρόσκληση). 
·      Σχετικά με το μείζον θέμα της σύστασης των Τοπικών Συμβουλίων το Δ.Σ. έχει αναθέσει στους νομικούς του συμβούλους να εξετάσει τη δυνατότητα άμεσης νομικής παρέμβασης για την αποκατάσταση των αδικουμένων συναδέλφων και το θέμα των παρατυπιών στην σύνθεση. Η πολιτική ηγεσία, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τις συνθέσεις και να προβεί σε αλλαγές.
·      Το Δ.Σ. συνέταξε αναλυτικό –πολυσέλιδο- υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία, στο οποίο παρατίθενται τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αρχαιολογική Υπηρεσία και προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις για την άρση της αδιέξοδης κατάστασης, στην οποία έχουμε οδηγηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στο υπόμνημα συμμετείχαν με δημιουργικές παρατηρήσεις και προσθήκες όλες οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. Το υπόμνημα σας υποβάλλεται συνημμένως, ενώ θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο, όπως όλα τα κείμενα θέσεων του ΣΕΑ. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η συντονισμένη δράση του Δ.Σ. απέφερε ήδη τους πρώτους καρπούς. Τα αποτελέσματα των ενεργειών μας είναι ουσιαστικά για την πορεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προς την ανάκαμψη και την έξοδο από την κρίση. Ειδικότερα: 
·      Ψηφίστηκε η διάταξη νόμου για τον ορισμό της ΥΔΕΠ «Πολιτισμός» ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης. 
·      Υπάρχει η υπόσχεση ότι θα ανασταλεί η εφαρμογή των αποφάσεων μετακίνησης των μηχανικών από τις Εφορείες στις Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων. 
·      Υπεγράφησαν οι αποφάσεις για την ενεργοποίηση των τμημάτων. Η εξέλιξη αυτή ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας που ενισχύει τις μονάδες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και αναβαθμίζει τον κλάδο μας.

ΑΝΕΥ ΣΧΟΛΙΩΝ
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ του ΣΕΑ, την 1-4-2008, η ΕΑΚ, μετά την ενημέρωση του Προέδρου για τη συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού, απεδέχθη χωρίς ενστάσεις τους χειρισμούς των νομίμως εκπροσωπούντων το Σύλλογο (Προέδρου, Γενικής Γραμματέως και των δύο Αντιπροέδρων). Σε αντίθεση με σχετική καταγγελία της παράταξης της ΕΑΚ, η οποία διακινήθηκε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανασκευάστηκαν οι χαρακτηρισμοί που περιείχε το κείμενο περί «διάθεσης να μιμηθούμε τις χειρότερες πρακτικές άλλων Συλλόγων, τους αλληλοαποκλεισμούς, τις ειδικές προνομιακές σχέσεις και τις συνδιαλλαγές (sic) με την πολιτική ηγεσία». Ως αιτιολογία για τη σύνταξη του εν λόγω κειμένου προεβλήθη η επιθυμία της ΕΑΚ να λειτουργήσει αποτρεπτικά (!) σε ενδεχόμενες μελλοντικές ενέργειες που θα αποσκοπούσαν σε συναλλαγή…

Συνάδελφοι,
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α. βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και την άρση του αρνητικού κλίματος που επιβαρύνει το τελευταίο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Πολιτισμού έχοντας άμεσο αντίκτυπο στο έργο που επιτελούμε, στον κλάδο, αλλά και σε κάθε έναν από εμάς. Με δυναμικές παρεμβάσεις, τεκμηριωμένες απόψεις και ισχυρά επιχειρήματα πιέζουμε για την υπέρβαση της προϊούσας διοικητικής παράλυσης και της οικονομικής ασφυξίας στην οποία έχει περιέλθει η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Με απόλυτη ομοφωνία όλα τα μέλη του Δ.Σ. υποστηρίζουμε αυτό το στόχο, αφουγκραζόμαστε τα αιτήματα και τις αγωνίες σας και σας καλούμε για ενεργή συμμετοχή στους αγώνες μας. 
Σε περίπτωση που η πολιτική ηγεσία μετά την δια ζώσης ενημέρωση και την αναλυτική παράθεση των προβλημάτων μέσω του υπομνήματος δεν δράσει άμεσα, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να αντιδράσει με ευρεία δημοσιοποίηση των προβλημάτων και κινητοποιήσεις.

 

Συνάδελφοι,
Στο πνεύμα και το κλίμα των ημερών
το Δ.Σ. του ΣΕΑ εύχεται σε σας και τις οικογένειές σας

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Άλκηστη Παπαδημητρίου