ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα, 30/10/2023
 
Σχετικά με το κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
 
Με σημερινό Δελτίο Τύπου (και πριν ακόμα η απόφαση υπογραφεί και θεωρηθεί), το Υπουργείο Πολιτισμού έσπευσε να δημοσιοποιήσει την υπ’ αριθ. 327/2023 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης αναστολής που είχε καταθέσει ο Σ.Ε.Α. κατά της πράξης της Υπουργού περί ανάκλησης της παραχώρησης στον Σύλλογό μας της χρήσης του ακινήτου της οδού Ερμού 134 – 136. Χαρακτηρίζει, μάλιστα, το Υπουργείο Πολιτισμού, την απόφαση της επιτροπής Αναστολών ως “αμετάκλητη” και επισημαίνει ότι η “αυτόβουλη συμμόρφωση” του Σ.Ε.Α. “προς την άμεσα εκτελεστή δικαστική κρίση…συνιστά ενέργεια υποχρεωτική εκ του Συντάγματος”.

Σχετικά με τα αναφερόμενα στο εν λόγω Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επισημαίνει, προς ώρας, τα εξής:
  1. Με την ανωτέρω απόφασή της, η  Επιτροπή Αναστολών του Ε’ Τμήματος, δεν έκρινε επί της ουσίας της υπόθεσης (δηλαδή επί της νομιμότητας και του κύρους της πράξης της Υπουργού περί ανάκλησης της παραχώρησης της χρήσης του κτηρίου της ιστορικής μας έδρας), αλλά επί του αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας που υπέβαλε ο Σύλλογός μας, επικαλούμενος την ανεπανόρθωτη βλάβη που θα υποστεί από την άμεση έξωσή του, ιδίως ενόψει της αντικειμενικής του αδυναμίας να στεγάσει σε άλλο χώρο τη δράση του, τη φιλοξενία των μελών του (ξενώνας) και τα στοιχεία του κινητού του εξοπλισμού (όπως τη βιβλιοθήκη, το ιστορικό του αρχείο κ.α.).
  2. Ακριβώς για την αποτροπή αυτής της ανεπανόρθωτης βλάβης, ο Σύλλογός μας, ήδη από 15.10.2023, είχε αιτηθεί προς το Υπουργείο Πολιτισμού, την προσωρινή -μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης της πράξης της Υπουργού- παραχώρηση εναλλακτικού χώρου στέγασης της δράσης και του κινητού του εξοπλισμού. Επί του αιτήματος αυτού, ουδεμία απάντηση λάβαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Παρά ταύτα, το Υπουργείο (αναγνωρίζοντας εμμέσως το ανεπανόρθωτο της βλάβης που θα υποστεί ο Σύλλογός μας από την άμεση έξωση που μας επιβάλλει), με το έγγραφο απόψεών του προς την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, ενημέρωσε ότι υπάρχει διαθέσιμο εναλλακτικό κτήριο προσωρινής στέγασης του κινητού μας εξοπλισμού, το οποίο προτίθεται να μας παραχωρήσει.
  3. Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, επί του ανωτέρω αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας, δεν είναι φυσικά “αμετάκλητη”, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται το Υπουργείο. Είναι δε προφανές ότι η κρίση περί μη επέλευσης ανεπανόρθωτης βλάβης από την άμεση εκτέλεση της πράξης της Υπουργού συνδέεται άμεσα με τη δέσμευση του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώπιον του ΣτΕ, περί προσωρινής (μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης που έχουμε καταθέσει) παραχώρησης εναλλακτικού χώρου στέγασης του Σ.Ε.Α.
  4. Αναμένουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού να τηρήσει άμεσα τη δέσμευσή του και να παραχωρήσει στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων εναλλακτικό και κατάλληλο χώρο στέγασης της δράσης και του κινητού του εξοπλισμού, άλλως να αναλάβει την ευθύνη για την έκθεση σε άμεσο κίνδυνο πολύτιμων αντικειμένων και τεκμηρίων της επιστήμης της αρχαιολογίας και της ιστορίας του κλάδου των Ελλήνων Αρχαιολόγων (όπως ιδίως της βιβλιοθήκης και του ιστορικού αρχείου του Σ.Ε.Α.).
  5. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων δεν χρειάζεται υποδείξεις περί των «συνταγματικών του υποχρεώσεων». Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ είναι αυτονόητα σεβαστή από όλους. Για το λόγο αυτό και με τη βάσιμη προσδοκία ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας επί της ουσίας, δηλαδή επί του κύρους της πράξης της Υπουργού Πολιτισμού, θα αποκαταστήσει τη νομιμότητα και θα άρει τα αποτελέσματα της άδικης, παράνομης και αντισυνταγματικής έξωσης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων από το κτήριο της ιστορικής του έδρας, αναμένουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού την άμεση υλοποίηση της δέσμευσής του περί προσωρινής -μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης- παραχώρησης εναλλακτικού και κατάλληλου χώρου, προκειμένου να οργανώσουμε την προσωρινή μετεγκατάσταση του Συλλόγου μας σε αυτόν και να παραδώσουμε τη χρήση του κτηρίου της οδού Ερμού 134-136, εντός της προθεσμίας που έθεσε, με την από 27.10.2023 επιστολή της, η Υπουργός (ήτοι την 3η Νοεμβρίου 2023).