ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   3/10/2023
 
 
Στήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
στα δίκαια αιτήματα του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων βρίσκεται σε σύμπνοια με τα δίκαια αιτήματα του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ, όπως διατυπώθηκαν στην από 29/9/2023 Γενική Συνέλευσή του.
 
Το νέο αντι-εργατικό νομοσχέδιο αποτελεί ουσιαστική κατάργηση των κεκτημένων των εργαζομένων. Η οκτάωρη, πενθήμερη εργασία και η υπερωριακή αποζημίωση αποτελούν αδιαπραγμάτευτες κατακτήσεις των εργαζομένων.
 
Η θέση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στο ζήτημα της εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων είναι σαφής, διαχρονική και αδιαπραγμάτευτη. Η αρχαιολογική αυτεπιστασία αποτελεί την κύρια μέθοδο εκτέλεσης των αρχαιολογικών εργασιών και η κατάργησή της αποσκοπεί σε αλλότριους της προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς σκοπούς.
 
Το Υπουργείο Πολιτισμού, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του, ασκεί κατά Συνταγματική εξουσιοδότηση την αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα της προστασίας, ανάδειξης και εν γένει διαχείρισης των μνημείων για λόγους υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων αντιτίθεται στην άκριτη εφαρμογή των νόμων της αγοράς στην προστασία των αρχαιοτήτων με όρους εμπορευματοποίησης.
 
Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δυσχεραίνουν την υλοποίηση του αρχαιολογικού έργου. Το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, δεν μπορεί να αναπληρώνεται από το  ΙΔΟΧ προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, που προσλαμβάνεται για συγκεκριμένα έργα, αλλά καταλήγει να καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Υπηρεσιών. Η στελέχωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με το κατάλληλο εξειδικευμένο τακτικό προσωπικό αποτελεί τη μόνη ενέργεια στήριξης του αρχαιολογικού έργου και οργανικής σύνδεσής του με την κοινωνία και την οικονομία.
 
 
Το  ΔΣ του ΣΕΑ