ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,    3/10/2023
Αρ.Πρωτ.:178

Προς: Υπουργό Πολιτισμού
           κ. Λ. Μενδώνη
 


Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, σας παρακαλεί θερμά να δεχτείτε συνάντηση για τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και ιδίως: 
  1. Την εργασιακή κατάσταση των μελών μας που υπηρετούν στα πέντε Μουσεία τα οποία μετατράπηκαν σε ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τον Ν. 5021/2023
  2. Μισθολογικά θέματα του κλάδου
  3. Τη διεξαγωγή κρίσεων στις Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ
  4. Την υποστελέχωση των Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ και τον προγραμματισμό προσλήψεων στο ΥΠ.ΠΟ., ιδίως για τον κλάδο των αρχαιολόγων
  5. Ζητήματα Οργανισμού του ΥΠ. ΠΟ., ειδικά μετά τις πρόσφατες διαρροές για επερχόμενη αλλαγή του
  6. Ζητήματα συναρμοδιότητας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θεσμικές ρυθμίσεις για την θωράκιση της προστασίας μνημείων και αρχαιολογικών χώρων ειδικά σε σχέση με τα αυθαίρετα κτίσματα σε αρχαιολογικούς χώρους.
  7. Το ζήτημα του κτιρίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
  
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
                    
Κώστας Πασχαλίδης
                   
Εύα Γιατρουδάκη