06/05/2008

Εν συνεχεία της Ημερίδος της 18ης Απριλίου,
κατά την οποία ανακοινώθηκαν οι εισηγήσεις
για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο της χώρας,
το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
ενημερώνει ότι ο δημόσιος διάλογος που άρχισε την Ημερίδα εκείνη θα συνεχιστεί,
και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να μετάσχουν
την Παρασκευή 9 Μαϊου και ώρα 6 μμ - 9 μμ
στην Αίθουσα Μεγάλων Ευεργετών της Εταιρείας των Φίλων του Λαού 
(Ευριπίδου 12, 1ος όρ.).

Συνδιοργάνωση:
Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων