Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: 
 
1.      Κουτσούμπα Δέσποινα           
2.      Πασχαλίδης Κωνσταντίνος     
3.      Σακαλή Όλγα                           
4.      Γκότσης Στάθης                      
5.      Τσιτούρη Αμαλία
6.      Κουτσουμπού Μαρία  
7.      Ψαρρός Εμμανουήλ                     
8.      Γιατρουδάκη Ευανθία                  
9.      Στρατής Αλέξανδρος                   
10.    Κόμβου Μαρία-Καλλιρρόη          
11.    Θεοχάρης Ιωάννης                       
12.    Κουκουβού Αγγελική                   
13.    Ντόβα Χρυσάνθη
14.    Ασημακοπούλου Ελένη   
15.    Μπαχλάς Άρης


Ελεγκτική Επιτροπή 

1.       Ψαράκη Κυριακή
2.       Στρατούλη Γεωργία
3.       Ανδρίκου Ελένη