Αποτελέσματα αρχαιρεσιών ΣΕΑ 2023
 
Σύμφωνα με τα Πρακτικά των Εφορευτικών Επιτροπών, στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη α) Διοικητικού Συμβουλίου, β) Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) Τοπικών Επιτροπών, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, στην Αθήνα και στα κατά τόπους Παραρτήματα του Συλλόγου α) Μακεδονίας-Θράκης, β) Ηπείρου, γ) Θεσσαλίας (κάλπες Λάρισας και Βόλου), δ) Δυτικής Ελλάδας, ε) Δωδεκανήσων, στ) Κρήτης, προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα για όλη την Ελλάδα: 

Στο μητρώο του Συλλόγου είναι συνολικά εγγεγραμμένα εννιακόσια σαράντα τρία  (943) μέλη, εκ των οποίων ταμειακά τακτοποιημένα κατά την 22η Σεπτεμβρίου 2023 είναι εννιακόσια σαράντα (940) μέλη.

Σύμφωνα με τις καταστάσεις ψηφισάντων, ψήφισαν σε όλη την Ελλάδα εξακόσια εξήντα δύο (662) μέλη, ως εξής:
 
  ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΚΗ ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΡΟΔΟΣ ΗΡΑΚΛ ΣΥΝΟΛΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 385 114 14 20 32 43 15 39 662
ΑΚΥΡΑ 5 0 0 1 0 0 0 0 6
ΛΕΥΚΑ 4 4 0 0 1 0 0 0 9
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 160 43 6 9 17 18 7 12 272
ΕΝΩΜΕ ΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 104 15 2 1 3 17 0 13 155
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙ-ΟΛΟΓΩΝ 78 29 6 - 4 4 7 10 138
ΔΑΣ
 
23 21 - 7 2 2 1 4 60
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 11 2 - 2 5 2 - - 22
 
Με βάση τα τηρούμενα πρωτόκολλα ψηφοφορίας για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Τοπικών Επιτροπών, βρέθηκαν:
Εξακόσια εξήντα δύο (662) ψηφοδέλτια, εκ των οποίων εξακόσια σαράντα επτά (647) έγκυρα, έξι (6) άκυρα και εννιά (9) λευκά.
Έλαβαν:`
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση                διακόσιες εβδομήντα δύο ψήφους        (272)
Ενωμένοι Αρχαιολόγοι                      εκατόν πενήντα πέντε ψήφους                (155)
Συνεργασία Αρχαιολόγων                 εκατόν τριάντα οκτώ ψήφους                  (138)
ΔΑΣ                                                   εξήντα ψήφους                                         (60)
Νέα Πορεία                                        είκοσι δύο ψήφους                                   (22)
 
Για το ΔΣ εκλέγουν:
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση     6 έδρες
Ενωμένοι Αρχαιολόγοι            4 έδρες
Συνεργασία Αρχαιολόγων       3 έδρες
ΔΑΣ                                         2 έδρες
 
Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγουν:
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση     1 μέλος
Ενωμένοι Αρχαιολόγοι            1 μέλος
Συνεργασία Αρχαιολόγων       1 μέλος
 
Για το        Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό    Σ υ  μ β ο ύ λ ι ο     (15 μέλη)     εκλέγονται οι:
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση:
 1. Κουτσούμπα Δέσποινα           201
 2. Πασχαλίδης Κωνσταντίνος     141
 3. Σακαλή Όλγα                           138
 4. Γκότσης Στάθης                       134
 5. Τσιτούρη Αμαλία                     133
 6. Κουτσουμπού Μαρία              108
 
Αναπληρωματικοί:
 1. Χαμηλάκη Κατερίνα                 70
 2. Ανδρέου Αλέξανδρος             63
 3. Μπούμπουλη Φανή                57
 4. Κούκου Αρχοντία                     48
 5. Κουμνά Αγγελική                     44
 6. Κονιώτη Μαρία                         41
Ενωμένοι Αρχαιολόγοι:
 1. Ψαρρός Εμμανουήλ                86
 2. Γιατρουδάκη Ευανθία              67
 3. Στρατής Αλέξανδρος               65
 4. Κόμβου Μαρία-Καλλιρρόη      60
Αναπληρωματικοί
 1. Φουντά Παναγιώτα                 57
 2. Ήβου Γεωργία                          49
 3. Καραγιαννάκης Ευστράτιος    47
 4. Παπαδημητρίου Απόστολος   44
Συνεργασία Αρχαιολόγων:
 1. Θεοχάρης Ιωάννης                 79
 2. Κουκουβού Αγγελική               56
 3. Ντόβα Χρυσάνθη                    46
Αναπληρωματικοί
 1. Χωρέμη Ειρήνη-Λουκία            40
 2. Λυχούνας Μιχάλης                  31
 3. Ζερβάκη Φωτεινή                     29
ΔΑΣ:
 1. Ασημακοπούλου Ελένη           28
 2. Μπαχλάς Άρης                       26
Αναπληρωματικοί
 1. Κεραμάρης Τάσος                   24
 2. Γρυδακη Σοφία                        20
 
Για την      Ε λ ε γ κ τ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή      (3 μέλη)       εκλέγονται:
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση:
 1. Ψαράκη Κυριακή                                               107
Αναπληρωματικό μέλος: Κουτσοθανάσης Χρήστος  101
Ενωμένοι Αρχαιολόγοι:
 1. Στρατούλη Γεωργία                                          72
Αναπληρωματικό μέλος: Λιώνης Δέδες          69
 
Συνεργασία Αρχαιολόγων
 1. Ανδρίκου Ελένη                                               79
Αναπληρωματικό μέλος: Ζαββού Ελένη          51
 
 
 
Τοπικές Επιτροπές
Τοπικό Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας
Βρέθηκαν 31 ψηφοδέλτια, δύο λευκά ψηφοδέλτια, 0 άκυρα.
Από το ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλέγονται ως τακτικά μέλη:
 1. Σούρα Κωνσταντίνα του Παναγιώτη, ΕΦΑ Αχαΐας    11                    
 2. Χαμηλάκη Αικατερίνη του Ανδρέα, ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας 11
 3. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου, ΕΦΑ Ηλείας   7
(Δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη)
 
Τοπικό Παράρτημα Ηπείρου- Κέρκυρας        
Βρέθηκαν 43 ψηφοδέλτια, ένα λευκό και ένα άκυρο
Έλαβαν:
ΔΑΣ                                            7
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση       17
Συνεργασία Αρχαιολόγων          17
Οι έδρες κατανέμονται ως εξής:
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση:     1 έδρα
Συνεργασία Αρχαιολόγων:      1 έδρα
ΔΑΣ:                                         1 έδρα
Στην Τοπική Επιτροπή εκλέγονται:
Τακτικά Μέλη:
 1. Κατσαδήμα Ιουλία (Συνεργασία Αρχαιολόγων)       16
 2. Χόινας Νικόλαος    (Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση)   14
 3. Αυγερινού Γουλιέλμα-Κυριακή (ΔΑΣ)                        7
(Δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη)
 
Τοπικό Παράρτημα Κρήτης
Βρέθηκαν 38 ψηφοδέλτια, δύο λευκά, μηδέν άκυρα
Έλαβαν:
ΔΑΣ                                                      14
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση                  5
Ενωμένοι Αρχαιολόγοι                         17
Οι έδρες κατανέμονται ως εξής:
Ενωμένοι Αρχαιολόγοι:                       2 έδρες
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση:                 0 έδρα
ΔΑΣ:                                                     1 έδρα
Επειδή το ψηφοδέλτιο των Ενωμένων Αρχαιολόγων δεν έχει 2 υποψήφιους, η έδρα περνά στην Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση και εκλέγονται:
Τακτικά Μέλη
 1. Μαρή Μαρία (Ενωμένοι Αρχαιολόγοι)      17
 2. Μαυράκη - Μπαλάνου Μαρία (ΔΑΣ)         14
 3. Αποστολάκη Αναστασία (ΕΑΚ)                 5
(δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη)
 
Τοπικό Παράρτημα Μακεδονίας- Θράκης
Βρέθηκαν 110 ψηφοδέλτια, τρία λευκά, μηδέν άκυρα
Έλαβαν:
ΔΑΣ                                             28
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση         36
Ενωμένοι Αρχαιολόγοι                28
Συνεργασία Αρχαιολόγων           15
Οι έδρες κατανέμονται ως εξής:
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση:     1 έδρα
ΔΑΣ:                                         1 έδρα
Ενωμένοι Αρχαιολόγοι:           1 έδρα
 
Εκλέγονται οι:
Τακτικά Μέλη
 1. Καρλιάμπας Ιωάννης (Ενωτική Αγωνιστική Κινηση)    21
 2. Στάγκος Ανδρέας (Ενωμένοι Αρχαιολόγοι)                28
 3. Μπαχλάς Βησσαρίων (ΔΑΣ)                                       19
 
Αναπληρωματικά Μέλη
 
 1. Κωνσταντινίδου Κρινώ (Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση)  13
 2. Κεραμάρης Αναστάσιος (ΔΑΣ)                                   18
(από το ψηφοδέλτιο Ενωμένοι Αρχαιολόγοι δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος)
 
Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου
Βρέθηκαν 15 ψηφοδέλτια, δύο άκυρα, μηδέν λευκά
Από το Ενιαίο Ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι:
 1. Ψαρρή Παναγιώτα                                                        5
 2. Ψαρολογάκη Αναστασία (Νατάσσα)                             5
 3. Χριστοδουλίδης Νίκος                                                  3
 
            Τοπικό Παράρτημα Θεσσαλίας (εκλογικά κέντρα Λάρισας και Βόλου)
Βρέθηκαν 33 ψηφοδέλτια, τρία λευκά, ένα άκυρο.
Έλαβαν:
ΔΑΣ                                         12
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση     17
Οι έδρες κατανέμονται ως εξής:
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση:     2 έδρες
ΔΑΣ:                                         1 έδρα
Το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης δεν έχει δεύτερο υποψήφιο, ως εκ τούτου η 2η έδρα περνά στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ.
Εκλέγονται οι:
Τακτικά μέλη
 1. Κραχτοπούλου Αθανασία (Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση)    15
 2. Σταμέλου Ευαγγελία (ΔΑΣ)                                                 12
 3. Νικολάου Ελισάβετ (ΔΑΣ)                                                   9
 
Εκ μέρους της ΚΕΦΕ