ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Aθήνα, 31/8/2023

 

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος παρατάξεων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου ως την Τρίτη 05.09.2023 και ώρα 17.00.

 

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθούν με ευθύνη των παρατάξεων ή  των τυχόν μεμονωμένων (εκτός συνδυασμών) υποψηφίων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (διά του Συλλόγου) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (archaeol@otenet.gr).

 

Επισυνάπτεται το έντυπο δήλωσης υποψηφιότητας.

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή


ΠΡΟΣ
Την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
Για τις Αρχαιρεσίες  του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
 
Ερμού 136, Τ.Κ.10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr,
 
 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 
 

ΟΝΟΜΑ
 
ΕΠΙΘΕΤΟ
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
 
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

 

 

ΓΙΑ ΔΣ  
   
ΓΙΑ ΕΕ  
   
ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                   Ο/Η ΔΗΛ……….