ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΚΕΦΕ)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
 
 
Αγαπητές/οί συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση της από 19.06.2023  Γενικής Συνέλευσης  του ΣΕΑ με σκοπό τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Τοπικών Παραρτημάτων, ανακοινώνει ότι οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Για τη διευκόλυνση των μελών που υπηρετούν στην περιφέρεια, θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες εκτός από την Αθήνα και σε άλλες πόλεις με ευθύνη Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 34 α, παρ. γ).
Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα εκλογικά κέντρα:


 1. Για το Τοπικό Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσσαλονίκη
 2. Για το Τοπικό Παράρτημα Θεσσαλίας στη Λάρισα
 3. Για το Τοπικό Παράρτημα Κρήτης στο Ηράκλειο
 4. Για το Τοπικό Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα
 5. Για το Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου στη Ρόδο
 6. Για το Τοπικό Παράρτημα Ηπείρου – Κερκύρας στα Ιωάννινα

Για τη συγκρότηση των Τοπικών Παραρτημάτων θα υπάρχουν δύο (2) κάλπες, μία για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ και μία για την Τοπική Επιτροπή, στην έδρα του εκάστοτε Τοπικού Παραρτήματος και εφόσον υποβληθούν υποψηφιότητες για την Τοπική Επιτροπή.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή θα τις εκπληρώσουν μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 34 παρ. ε) και έχουν εγγραφεί στον Σύλλογο μέχρι την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 19ης.06.2023 (σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΣΕΑ 161/06.03.2017).
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή θα τις εκπληρώσουν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, δηλαδή την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 (σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΣΕΑ 161/06.03.2017).
Τα μέλη του Συλλόγου ψηφίζουν αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, του διαβατηρίου ή άλλου σχετικού πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας. Κάθε ψηφοφόρος ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα μόνο μία φορά  σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο και αν βρεθεί την ημέρα των εκλογών, διαφορετικά το μέλος αυτό διαγράφεται. Τέλος, επισημαίνουμε ότι όποιος ψηφοφόρος μετακινηθεί για να ψηφίσει σε άλλο εκλογικό τμήμα, πέραν της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανήκει, μπορεί να ψηφίσει μόνο για ΔΣ και Ελεγκτική Επιτροπή, και όχι για Τοπικό Παράρτημα (άρθρο 34δ, παρ. β).

Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 34β, παρ. γ) οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τα Τοπικά Παραρτήματα θα πρέπει να υποβληθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή από σήμερα Δευτέρα 24.07.2023 μέχρι και την Παρασκευή 01.09.2023 και ώρα 17:00. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθούν με ευθύνη των παρατάξεων ή των τυχόν μεμονωμένων (εκτός συνδυασμών) υποψηφίων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (διά του Συλλόγου) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (archaeol@otenet.gr), το αργότερο Παρασκευή 01.09.2023 και ώρα 17:00.
Οι δηλώσεις υποψηφιότητας των Τοπικών Παραρτημάτων θα πρέπει να αποσταλούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 17:00. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34γ παρ. στ του Καταστατικού, οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, είτε σε παραταξιακά ψηφοδέλτια, είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Κατόπιν ψηφοφορίας που διεξήχθη την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης (19.06.2023) εκλέχθηκε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με έδρα την Αθήνα, η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Τακτικά μέλη:
 1. Τρανταλίδου Κατερίνα, τηλ. 2103321775, atradalidou@culture.gr
 2. Κολοβού Βασιλική, τηλ. 2104590700,  vkolovou@culture.gr
 3. Κούτσικου Χρυσαυγή, τηλ. 2103219860, chkoutsikou@culture.gr
 4. Οικονόμου Έφη, τηλ. 2132144818, eekonomou@culture.gr
 5. Μεραμβελιωτάκη Έφη, τηλ. 2132139557, emeramveliotaki@culture.gr
 
Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Βουτσά Κατερίνα, τηλ. 2132144834, kvoutsa@culture.gr
 2. Φυλάκτος Παύλος, τηλ. 2103310966, pfylaktos@culture.gr
 3. Χουσιάδα Μαρία, τηλ. 2103238877, mchousiada@culture.gr
 
 
Στην Αθήνα, ο τόπος διεξαγωγής των εκλογών θα είναι τα γραφεία του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Ερμού 134-136) από τις 8.00 έως τις 19.00.
Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών θα εξασφαλιστεί σχετική άδεια.
Όλες οι ανακοινώσεις της Κ.ΕΦ.Ε. θα αναρτώνται και στον ιστότοπο του ΣΕΑ (www.sea.org.gr).
 
Συνημμένo:  Έντυπο Δήλωσης Υποψηφιότητας
 

 
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
 
Τρανταλίδου Κατερίνα
Κολοβού Βασιλική
Κούτσικου Χρυσαυγή
Οικονόμου Έφη
Μεραμβελιωτάκη Έφη