Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου της απεργίας-αποχής από τα καθήκοντα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ν. 5021/2023 για τα Κρατικά Μουσεία
 
Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023
η Απεργία-αποχή όλων των μελών μας, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων,
μονίμων και ΙΔΑΧ από τα καθήκοντα που σχετίζονται με την εφαρμογή
του Ν. 5021/2023 και την διαδικασία μετατροπής των κρατικών Μουσείων σε ΝΠΔΔ.
 
Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν καθολικά στην απεργία-αποχή και να πλαισιώσουν τις κινητοποιήσεις για να καταργήσουμε στην πράξη τις διατάξεις του νόμου ν.5021/2023, που
  • αποσπά τα 5 μεγάλα κρατικά Μουσεία από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα μετατρέπει σε ΝΠΔΔ με διορισμένα από τον εκάστοτε Υπουργό Διοικητικά Συμβούλια
  • προωθεί την εμπορευματική λειτουργία τους, σε βάρος του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού τους ρόλου,
  • έχει ήδη αποδείξει στην πράξη ότι δεν έφερε κανέναν «εκσυγχρονισμό» ή «οικονομική αυτοτέλεια» στα Μουσεία, παρά μόνο επιστροφή στο χειρόγραφο πρωτόκολλο, αύξηση της γραφειοκρατίας, αφαίρεση αρμοδιοτήτων που εξυπηρετούσαν τους πολίτες (όπως η έκδοση κάρτας ελευθέρας εισόδου για εκπαιδευτικούς ή η πιστοποίηση αντιγράφων για εξαγωγή) και επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με τους αυξημένους μισθούς των Γενικών Διευθυντριών και των Διοικητικών Συμβουλίων.
 
Με βάση το συνημμένο εξώδικο, που κοινοποιήθηκε νομίμως, απεργούμε-απέχουμε από πράξεις που σχετίζονται με
 
-την υποστήριξη λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των υπό σύσταση ΝΠΔΔ
 
-την συμμετοχή σε ομάδες εργασίες, την σύνταξη εγγράφων-εισηγήσεων και την έκδοση διαπιστωτικών ή/και κανονιστικών αποφάσεων ή/και ατομικών διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με θέματα σύστασης/κατάργησης ή ανακατανομής οργανικών θέσεων ή οιασδήποτε άλλης υπηρεσιακής μεταβολής κατ’ εφαρμογή του ν.5021/2023,
 
-την συμμετοχή σε επιτροπές καταγραφής αρχαιολογικών και άλλων συλλογών και αρχείων, καθώς και κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και από κάθε υλική ενέργεια ή διοικητική διαδικασία που σχετίζεται με την διάθεση ή παραχώρηση των ανωτέρω, στα όργανα διοίκησης των υπό σύσταση ΝΠΔΔ κατ’ εφαρμογή του ν. 5021/2023.
 
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται, στο συνημμένο εξώδικο, στην Υπουργική Απόφαση 246366/19-5-2023 «Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 5021/2023 για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,  το  Αρχαιολογικό  Μουσείο  Θεσσαλονίκης,  το  Αρχαιολογικό  Μουσείο  Ηρακλείου,  το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού», από την εφαρμογή της οποίας απέχουν τα μέλη μας για τον επιπλέον λόγο ότι η Απόφαση είναι ανεφάρμοστη, καθώς αναθέτει παράλληλα καθήκοντα ιδιαίτερα δυσχερή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανταπόκριση των οριζόμενων υπαλλήλων στα πολλαπλά καθήκοντα που ορίζονται από αυτή την Επιτροπή, από κοινού με τον φόρτο εργασίας που ήδη έχουν τα μέλη μας από τα τακτικά τους καθήκοντα. Μάλιστα δεν ορίζει καν την διαδικασία με την οποία οι αναφερόμενοι υπάλληλοι θα καλύψουν τις ανάγκες των πολύωρων και πολύμηνων εργασιών της επιτροπής καταγραφής (διάθεση, απόσπαση, θέματα ωραίων, καρτοσήμανσης κλπ).
 
Επισημαίνουμε ότι:
- Τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων (ΠΕΣΑ), του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΑΣΥΠΑΤΕ) και του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ),  καλύπτονται να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή σε όποια υπηρεσία της χώρας και αν υπηρετούν.
- Η συμμετοχή στην απεργία/αποχή δεν σχετίζεται με κανέναν απολύτως τρόπο με την ωροσήμανση και δεν απαιτείται καμία ενέργεια ενημέρωσης του σχετικού συστήματος.
- Η συμμετοχή στην απεργία/αποχή δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση εργασιακή, μισθολογική ή άλλη.
 
Επισημαίνουμε επίσης ότι τα προβλήματα και οι παράτυπες ενέργειες στις οποίες έχουν καταφύγει τα δοτά Διοικητικά Συμβούλια και οι Γενικές Διευθύντριες, προκειμένου να εφαρμόσουν αυτόν τον απαράδεκτο νόμο, δεν θα βρουν αρωγούς τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Η ευθύνη για τις δυσλειτουργίες, την καθυστέρηση των έργων ΕΣΠΑ, τη σύγχυση με τα διπλά ΑΦΜ (!), την αναβολή προγραμματισμένων εκδηλώσεων ανήκει αποκλειστικά στην απερχόμενη πολιτική ηγεσία.
 
Συναδέλφισσες-οι,
Τα κρατικά Μουσεία λειτουργούν με την εργασία, το μεράκι και την αυτοθυσία των υπαλλήλων σε αυτά, για να προσφέρουν τον πολιτισμό ως δημόσιο αγαθό.
 
Δεν συμμετέχουμε στην προσπάθεια διάλυσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τις προεκλογικά τοποθετημένες δοτές Διοικήσεις.
Δεν υπακούμε σε παράνομες εντολές.
 
Παλεύουμε για δημόσια Μουσεία ανοιχτά σε όλους και όχι μουσεία-κυβερνητικά υποχείρια, παραδομένα στην εμπορευματοποίηση και στην οικονομική ελίτ της χώρας.
 
Κάτω τα χέρια από τα Κρατικά Μουσεία! Συνεχίζουμε!
Ο ν. 5021/2023 θα μείνει στα χαρτιά!
 
 
  • Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής Στερεάς και Νήσων
  • Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων (ΠΕΣΑ)
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΑΣΥΠΑΤΕ)
  • Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ)