ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
Προς:
Τα μέλη του ΣΕΑ
 
Θέμα: Εκλογοαπολογιστική συνέλευση Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων 19/6/2023

Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Δευτέρα 19/6/2023, στον κινηματογράφο Ideal (Πανεπιστημίου 46) στις 9.30 πμ, με θέματα ημερήσιαςδιάταξης:

1. Διοικητικός Απολογισμός 
2. Οικονομικός Απολογισμός 
3. Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
4. Πρόγραμμα δράσης

Σας ενημερώνουμε ότι, με το αρ. Πρωτ.: 250111/31-5-2023 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.Α., το οποίο διαβιβάζεται συνημμένο, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Συνέλευση του Συλλόγου.

 Η άδεια απουσίας εγκρίνεται ως εξής:
 Α) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, στις 19 και 20 Ιουνίου 2023 σε όσα μέλη του ΣΕΑ εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα εκτός του Νομού Αττικής
 Β) Άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας στις 19 Ιουνίου 2023 σε όσα μέλη του ΣΕΑ εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα εντός του Νομού Αττικής.
 
Συνημμένο: Έγγραφο υπ΄αρ. Πρωτ.:250111/31-5-2023


 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 
Δέσποινα Κουτσούμπα
 
Εύα Γιατρουδάκη