ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   23/5/2023
                                                                                                                            
 
Οι αμοιβές των Γενικών Διευθυντριών από τον κρατικό προϋπολογισμό, μία ακόμη απόδειξη ότι ο Ν. 5021/2023 πρέπει να καταργηθεί
 
Τα επιχειρήματα περί «οικονομικής αυτοτέλειας» και δήθεν «εκσυγχρονισμού» των πέντε μεγάλων Μουσείων αποδεικνύονται προπέτασμα καπνού, που χρησίμευε μόνο για να κρύψει τον μοναδικό στόχο της θεσμικής εκτροπής: τον διορισμό από την κυβέρνηση, με μόνη απόφαση της Υπουργού, δοτών οργάνων διοίκησης στα πέντε μεγάλα δημόσια αρχαιολογικά Μουσεία, και την αποκοπή τους από τον κορμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
 
Στις 17/5/2023 εκδόθηκε η ΚΥΑ που καθορίζει τις αμοιβές των 5 Γενικών Διευθυντριών, που διόρισε προεκλογικά η Υπουργός Λ. Μενδώνη στα πέντε μεγάλα δημόσια Μουσεία που επιδιώκει να μετατραπούν σε ΝΠΔΔ με τον Ν. 5021/2023. Στη θέση των Διευθυντών, που ως τώρα διοικούσαν τα Μουσεία με τον μισθό Διευθυντή του δημοσίου τομέα, έχουν τοποθετηθεί με μόνη την απόφαση της Υπουργού πέντε Γενικές Διευθύντριες, οι οποίες θα εισπράττουν καθαρό μισθό 3.500 το μήνα! Μάλιστα το ποσό αυτό είναι χωριστό από την επιπλέον αποζημίωση που μπορεί να αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ήδη γίνεται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Όταν όλη η Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει μόνο μία Γενική Διευθύντρια, με μια κίνηση η κυβέρνηση της ΝΔ εγκατέστησε πέντε Γενικές Διευθύντριες και πέντε Διοικητικά Συμβούλια της αρεσκείας της, δεκαπλασιάζοντας ήδη το κόστος Διοίκησης των Μουσείων!
 
Το πλέον σκανδαλώδες είναι ότι ο μισθός αυτός για όλο το 2023 θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποδεικνύοντας ότι τα μεγάλα λόγια για το ότι με το Ν. 5021/2023 επιτυγχάνεται η ανακούφιση του κρατικού προϋπολογισμού ήταν ανάλογα με αυτά περί "εκσυγχρονισμού" της λειτουργίας των Μουσείων, που αυτή τη στιγμή δουλεύουν με χειρόγραφο πρωτόκολλο και δεν μπορούν καν να αναρτήσουν πληρωμές στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ! 
 
Τα Αρχαιολογικά Μουσεία δε χρειάζονται Διοικητικά Συμβούλια με εκπροσώπους του τουριστικού και του κατασκευαστικού κεφαλαίου που θα εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα, ούτε Γενικές Διευθύντριες οι αμοιβές των οποίων, σε αντίθεση με όσα ισχυριζόταν η υπουργός Πολιτισμού στη Βουλή, επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
 
Η οικονομική στενότητα και η ασφυκτική καθημερινότητα που βιώνει ο Έλληνας πολίτης δεν συμβιβάζονται με τους παχυλούς μισθούς των Γενικών Διευθυντριών στα μουσεία που η Κυβέρνηση μετέτρεψε σε ΝΠΔΔ. Αυτή είναι η Ελλάδα για τους εκλεκτούς διορισμένους της Κυβέρνησης και όχι η Ελλάδα της φτωχοποίησης, των επιδομάτων, των μηνιαίων μισθών που εξαντλούνται σε  δύο εβδομάδες. Είναι η απόδειξη ότι στη χώρα εφαρμόζεται μία πολιτική που ενισχύει την εύνοια των κυβερνητικών ημετέρων σε βάρος των υπολοίπων και πολλών.
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συνεχίζει τις κινητοποιήσεις του ενάντια στον Ν. 5021/2023 και την αποχή από κάθε διαδικασία που έχει σχέση με την εκτέλεση του νόμου, μέχρι την κατάργησή του. Προχωράμε σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα του Ν. 5021/2023. 

Υπενθυμίζουμε την Γενική Συνέλευση (εκλογοαπολογιστική) του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στην Αθήνα την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, όπου θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε τις δράσεις του Συλλόγου.