ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
                                                                                                                                                                                                                                              Αθήνα,  2/5/2023
 
Συναδέλφισσες, -οι,
 
Σας αποστέλλουμε το εξώδικο της απεργίας/αποχής από όλα τα καθήκοντα που συνδέονται με την εφαρμογή του ν. 5021/2023, την οποία έχει προκηρύξει ο ΣΕΑ από κοινού με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία του ΥΠΠΟΑ έως 31/5/2023. Το εξώδικο έχει κοινοποιηθεί εμπρόθεσμα στα συναρμόδια Υπουργεία.
 
Η απεργία αποχή καλύπτει όλες τις πράξεις που σχετίζονται με τη μετατροπή μουσείων σε νομικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά:
  • Ανάθεση/ανάληψη καθηκόντων γραμματέα στο διοικητικό συμβούλιο (άρθρο 8).
  • Ανάθεση/ανάληψη καθηκόντων απογραφής συλλογών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου για την παραχώρησή τους στο διοικητικό συμβούλιο (άρθρα 19-20).
  • Τυχόν αλλαγή του προγράμματος δράσης εκάστου μουσείου, όπως αυτό έχει εγκριθεί το 2023 και εκτελείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα ΔΣ ή τις Γενικές Διευθύντριες.
  • Τυχόν προσπάθεια απόσπασης εκάστου μουσείου από το ενιαίο ψηφιακό πρωτόκολλο του ΥΠΠΟΑ και συναφείς δαπάνες.
  • Τυχόν ανακατανομή προσωπικού ή αρμοδιοτήτων με πρωτοβουλία του ΔΣ ή των Γενικών Διευθυντριών.
 
Όλα τα παραπάνω, τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες μπορούν να αρνηθούν να τα εκτελέσουν καλυπτόμενοι από την απεργία αποχή που έχει προκηρύξει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων από κοινού με άλλα σωματεία, χωρίς καμία επίπτωση. Εξυπακούεται ότι οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες συνεχίζουν να εργάζονται για την εκτέλεση των δράσεων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της ΓΔΑΠΚ, όπως και για την εξυπηρέτηση πολιτών, μελετητών και όλα τα λοιπά κανονικά τους καθήκοντα, προστασία, ανάδειξη, δημοσίευση αρχαιοτήτων κλπ.
 
Επιπλέον, στην προσπάθεια εφαρμογής του νόμου 5021/2023, η πολιτική ηγεσία, τα ΔΣ και οι Γενικές Διευθύντριες έχουν προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες παράνομες και καταχρηστικές. Συγκεκριμένα:

- Το ενιαίο ψηφιακό πρωτόκολλο του ΥΠΠΟΑ δεν μπορεί να εκδίδει έγγραφα των υποτιθέμενων ΝΠΔΔ. Έγγραφα τα οποία εκδίδονται με λογότυπο ΝΠΔΔ και υπογραφή Γεν. Διευθυντή με αριθμό πρωτοκόλλου του ΥΠΠΟΑ είναι ανυπόστατα, ενέχουν ακυρότητα και εγείρουν ζητήματα πλαστότητας. Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να απόσχουν από την έκδοση και την αποστολή τέτοιων ανυπόστατων εγγράφων. Έγγραφα που χρεώνονται μέσω του πρωτοκόλλου του ΥΠΠΟΑ, από Διευθυντές ή Τμηματάρχες, απαντιούνται μέσω του πρωτοκόλλου του ΥΠΠΟΑ με υπογραφή Διευθυντή ή Τμηματάρχη.

- Εντολές των ΔΣ που εμφανίστηκαν σε έγγραφα με εθνόσημο χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου είναι άκυρα και εγείρουν ζητήματα πλαστότητας και αντιποίησης συμβόλου και αρχής.
 
Ο κρατικός προϋπολογισμός υλοποιείται με βάση το ΑΦΜ του ΥΠΠΟΑ και τους ορισμένους διατάκτες. Τα όργανα των ΝΠΔΔ δεν έχουν δικαιοδοσία ούτε να εκτελέσουν ούτε να υπογράψουν για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Το ίδιο ισχύει και για ευρωπαϊκά προγράμματα σε εξέλιξη. Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να απέχουν από παράνομες πράξεις, και δη οικονομικού περιεχομένου.

Μέχρι να συνταχθούν πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής, όπως περιγράφονται στον ν. 5021, αλλά και άλλα απαιτούμενα, τα ΔΣ και οι Γενικοί Διευθυντές δεν έχουν δικαιοδοσία στην περιουσία των Μουσείων, ούτε βέβαια στις αρχαιότητες των συλλογών.

Ο νόμος 5021 έπρεπε να έχει προβλέψει τις προκαταρκτικές ενέργειες μέχρι την έκδοση απόφασης πιστοποίησης και την έναρξη λειτουργίας των ΝΠΔΔ, στο πλαίσιο της αρχής της αδιατάρακτης συνέχειας της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Επίσης, όφειλε να δίνει ρητή εξουσιοδότηση στα όργανα που έχει συστήσει. Η πολιτική ηγεσία κατέθεσε και ψήφισε ένα νόμο παντελώς ανεφάρμοστο, όπως φάνηκε άλλωστε από την πρώτη του τροποποίηση, μόλις ένα μήνα μετά την ψήφιση του, τον οποίο τώρα προσπαθεί να εφαρμόσει με παράνομες ενέργειες. Κανένας υπάλληλος δεν έχει υποχρέωση να γίνει συμμέτοχος σε παράνομες ενέργειες των δοτών διοικήσεων.

Οι καθυστερήσεις που θα προκύψουν στο έργο των Μουσείων από τις αβελτηρίες του ν. 5021 είναι αποκλειστική ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας και των δοτών Διοικήσεων.

Απέχουμε από την εφαρμογή του ν. 5021 σε κάθε επίπεδο. Δεν υπακούμε σε παράνομες εντολές. Δεν συμμετέχουμε στην προσπάθεια διάλυσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τις προεκλογικά τοποθετημένες δοτές Διοικήσεις.
 
Ο νόμος 5021 θα ανατραπεί!
 
Παρακαλούνται τα μέλη του ΣΕΑ που γνωρίζουν αποφάσεις που εκδόθηκαν αναρμοδίως και παρατύπως από τα φερώνυμα ΝΠΔΔ να τις αποστείλουν στο Σύλλογο. Ο Σύλλογος θα οργανώσει σύντομα μια συνάντηση των μελών μας από τα Μουσεία με τη νομική σύμβουλο της ΑΔΕΔΥ, για να υπάρξει περαιτέρω νομική τεκμηρίωση σε τυχόν απορίες.