ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
Αθήνα,   27/4/2023
                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 69
 
 
Συναδέλφισσες-οι,
 
Η προσπάθεια εφαρμογής του Ν. 5021/2023, με τον πραξικοπηματικό τρόπο που γίνεται από την πολιτική ηγεσία, έχει οδηγήσει σε πολλές δυσλειτουργίες και δυσχέρειες, αποδεικνύοντας ότι ο νόμος είναι ανεφάρμοστος στην πράξη.
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων βρίσκεται σε διαβούλευση με την νομική σύμβουλο της ΑΔΕΔΥ για να σταλεί οδηγία στα μέλη.
 
Υπενθυμίζουμε όλα τα μέλη του Συλλόγου να πάρουν αποφασιστικά μέρος στην απεργία/αποχή από όλα τα καθήκοντα που συνδέονται με την εφαρμογή του ν. 5021/2023, την οποία έχει προκηρύξει από κοινού με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία του ΥΠΠΟΑ και η οποία ανανεώνεται σήμερα έως 31/5/2023 με πρωτοβουλία των Δ.Σ.
 
Η απεργία αποχή καλύπτει όλες τις πράξεις που σχετίζονται με την μετατροπή μουσείων σε νομικά πρόσωπα όπως ενδεικτικά:
Ανάθεση  καθηκόντων γραμματέα στο διοικητικό συμβούλιο (άρθρο 8).
Ανάθεση καθηκόντων απογραφής συλλογών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου για την παραχώρηση τους στο διοικητικό συμβούλιο (άρθρα 19-20). Τυχόν αλλαγή του προγράμματος δράσης εκάστου μουσείου όπως αυτό έχει εγκριθεί το 2023 και εκτελείται από τον κρατικό προϋπολογισμό από τα ΔΣ ή τη Γενικές Διευθύντριες. Τυχόν προσπάθεια απόσπασης έκαστου μουσείου από το ενιαίο ψηφιακό πρωτόκολλο του ΥΠΠΟΑ και συναφείς δαπάνες τυχόν ανακατανομή προσωπικού ή αρμοδιοτήτων με πρωτοβουλία του ΔΣ ή των Γενικών Διευθυντριών.
 
Αναφορικά με το έγγραφο της ΓΔΑΠΚ με το οποίο ζητείται από τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στα μουσεία να δηλώσουν προτίμηση για τη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι ακόμη και αν αποτελεί αίτημα του Συλλόγου κανείς υπάλληλος να μη μετακινηθεί χωρίς τη δήλωση προτίμησής του, δηλώνουμε ότι πρόκειται για έγγραφο εφαρμογής του Ν. 5021/2023.
 
Επομένως,  καλούμε τους συναδέλφους και συναδέλφισσες να μην απαντήσουν δηλώνοντας αποχή από το Ν. 5021/2023. Εξάλλου λόγω της προκήρυξης βουλευτικών εκλογών και της συνακόλουθης απαγόρευσης οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής (μετακίνηση, μετάθεση, κ.α.) τα αναφερόμενα στο έγγραφο είναι ανεφάρμοστα έως τουλάχιστον στις 21/5/2023.
 
Για όλα τα παραπάνω, τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες μπορούν να αρνηθούν να τα εκτελέσουν καλυπτόμενοι από την απεργία αποχή που έχει προκηρύξει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων από κοινού με άλλα σωματεία, χωρίς καμία επίπτωση. Εξυπακούεται ότι οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες συνεχίζουν να εργάζονται για την εκτέλεση των δράσεων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της ΓΔΑΠΚ όπως και για τη εξυπηρέτηση πολιτών μελετητών και όλα τα λοιπά  κανονικά τους καθήκοντα, προστασία ανάδειξη δημοσίευση αρχαιοτήτων.
 
Παλεύουμε για δημόσια Μουσεία ανοιχτά σε όλους
και όχι μουσεία-κυβερνητικά υποχείρια, παραδομένα στην εμπορευματοποίηση και στην οικονομική ελίτ της χώρας.
Κάτω τα χέρια από τα Κρατικά Μουσεία! Συνεχίζουμε!
Ο ν. 5021/2023 θα μείνει στα χαρτιά!