ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   27/4/2023
Αρ. Πρωτ.: 68
 
Ανεπιθύμητα τα δοτά ΔΣ στα Μουσεία

Στάση εργασίας στο νομό Ηρακλείου την Παρασκευή 28/4/2023, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 11 πμ.

Την Παρασκευή 28/4/2023 ανακοινώθηκε ότι θα συνεδριάσει το δοτό Διοικητικό Συμβούλιο του Αρχαιολογικού Μουσείο Ηρακλείου, με πρόεδρο τον Ι. Γρυσπολάκη, γνωστό σε όλη την Ελλάδα για την θητεία του στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν θα υπακούσουμε στα συμβούλια αυτά. Συνεχίζουμε την απεργία-αποχή από τον Ν. 5021/2023 και απαιτούμε την κατάργησή του. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι και θα παραμείνει κρατικό.

Από την ημέρα του διορισμού του από την Υπουργό Λ. Μενδώνη, και χωρίς καν να έχει βρεθεί στο Μουσείο, ο λαλίστατος Ι. Γρυσπολάκης έχει επιδοθεί σε σειρά συνεντεύξεων. Στις συνεντεύξεις αυτές ο κ. Γρυσπολάκης επιδεικνύει την άγνοιά του όχι μόνο για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, την ιστορία, το έργο και τη συνεισφορά του, αλλά επιδεικνύει ασύγγνωστη άγνοια ακόμη και για τον ίδιο το νόμο 5021 με βάση τον οποίο διορίστηκε! Δεν θα χάσουμε χρόνο να του εξηγήσουμε τον Αρχαιολογικό Νόμο, τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ή άλλα ζητήματα που αγνοεί, παρότι θεωρεί τον εαυτό του αρκετά ικανό για να διοικήσει ένα αρχαιολογικό Μουσείο. Επειδή όμως περιφέρει παντού την δήθεν «αμισθί» προσφορά του, αντιγράφουμε τα σχετικά σημεία του νόμου 5021 για να γίνει καταφανές σε όλους ότι δεν έχει νόημα να ασχολούνται με τα λεγόμενά του:
 
«Άρθρο 33 παρ. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α' 176), η μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή των μουσείων Ν.Π.Δ.Δ. που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018.

Παρ. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, η αποζημίωση ανά συνεδρίαση που καταβάλλεται στον Αντιπρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα του Δ.Σ. των μουσείων Ν.Π.Δ.Δ. που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018.»

Αντί για τον μισθό του Διευθυντή εκάστου Μουσείου, όπως ίσχυε ως τώρα, ο νόμος 5021 θεσμοθετεί δύο αδρά αμειβόμενες θέσεις Προέδρου και Γενικού Διευθυντή, με μισθό διπλάσιο από αυτόν του Διευθυντή του δημοσίου, και αποζημιώσεις για όλα τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ. Σε αυτά προστίθενται τα έξοδα λειτουργίας του ΔΣ, οδοιπορικά, κινητά τηλέφωνα, πρόσληψη δικηγόρων κ.ά. Όλα τα παραπάνω έξοδα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αποδεικνύοντας ότι η «ευελιξία» και η «οικονομική αυτοτέλεια» που υποσχόταν η Υπουργός δεν είναι παρά βόλεμα ημετέρων σε καλοπληρωμένες θέσεις.
 
Παλεύουμε για δημόσια Μουσεία ανοιχτά σε όλους-ες 
και όχι μουσεία-κυβερνητικά υποχείρια,
παραδομένα στην εμπορευματοποίηση και στην οικονομική ελίτ της χώρας.


Παλεύουμε για τον πολιτισμό ως δημόσιο αγαθό, με μόνιμο προσωπικό και μαζικές προσλήψεις ώστε τα αιτήματα των πολιτών να εξυπηρετούνται άμεσα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία

Κάτω τα χέρια από τα Κρατικά Μουσεία! Συνεχίζουμε! Ο ν. 5021/2023 θα μείνει στα χαρτιά!