Αθήνα,  28/3/2023

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΠΟΑ

Ο νόμος 5021 δεν θα εφαρμοστεί, τα Μουσεία θα παραμείνουν δημόσια
 
Όπως εγκαίρως είχαμε προβλέψει, ο νόμος 5021/2023, που διασπά την ενιαία προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και αποκόπτει τα πέντε μεγάλα δημόσια αρχαιολογικά Μουσεία από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, είναι ανεφάρμοστος.
 
Σύμφωνα με τις μεταβατικές του διατάξεις (άρθρα 34 και 81), τα Μουσεία δεν θα αποκόπτονταν διοικητικά ή οικονομικά έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Παρότι κάποιοι «βασιλικότεροι του βασιλέως» από την κεντρική υπηρεσία έσπευσαν –με την εντολή ποιων άραγε;- να ζητήσουν από τα πέντε μεγάλα Μουσεία να ξεκινήσουν ενέργειες για να αποκοπούν από το ψηφιακό πρωτόκολλο, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ αναγκάζεται να νομοθετήσει εκ νέου, αλλάζοντας τον Ν. 5021/23 μόλις ένα μήνα μετά την ψήφισή του!
 
Στα άρθρα 113 και 114 του σχεδίου νόμου «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις», η συζήτηση του οποίου διεξάγεται σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το ΥΠΠΟΑ αναγκάζεται να παραδεχτεί την ήττα του, μετατοπίζοντας τον χρόνο διορισμού των ΔΣ και των Γενικών Διευθυντών κατά έναν ακόμη μήνα (άρθρο 113) και ορίζοντας ότι ως το τέλος του τρέχοντος έτους (31/12/2023) θα υλοποιηθεί ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και δράσεων των Μουσείων ως Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ (άρθρο 114).
 
Τα επιχειρήματα περί «οικονομικής αυτοτέλειας» και δήθεν «εκσυγχρονισμού» των πέντε μεγάλων Μουσείων αποδεικνύονται προπέτασμα καπνού, που χρησίμευε μόνο για να κρύψει τον μοναδικό στόχο της θεσμικής εκτροπής: τον διορισμό από την κυβέρνηση, με μόνη απόφαση της Υπουργού, δοτών οργάνων διοίκησης στα πέντε μεγάλα δημόσια αρχαιολογικά Μουσεία, και την αποκοπή τους από τον κορμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
 
Πιθανός διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων λίγο πριν την παραίτηση της κυβέρνησης για την προκήρυξη εκλογών, αποτελεί μια ανήθικη πράξη και ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί. Με την αποφασιστική μας στάση μπορούμε να επιβάλλουμε την μη εφαρμογή του νόμου και την κατάργησή του.
 
Συνεχίζουμε την απεργία αποχή από την εφαρμογή του Ν. 5021/2023 σε κάθε επίπεδο.

Τα πέντε μεγάλα δημόσια Μουσεία είναι και θα παραμείνουν υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ. Θα το διασφαλίσουμε αυτό οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες σε αυτά.
 
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων
Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων
Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης