Συναδέλφισσες-οι,
 

Σε συνέχεια των αποφάσεων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΑ (10/2/2023), σας ενημερώνουμε ότι:
 
-Κηρύσσουμε νέα απεργία αποχή των μελών του ΣΕΑ από συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως περιγράφονται στο συνημμένο εξώδικο, για το χρονικό διάστημα από 28/2/2023 έως 6/3/2023. Τα καθήκοντα που δεν περιγράφονται στο εξώδικο διεξάγονται κανονικά και δεν τίθεται ζήτημα περικοπής μισθού. Το εξώδικο και τα αιτήματά μας κοινοποιούνται σήμερα στα συναρμόδια Υπουργεία.
 
-Σε συνεργασία με τα σωματεία Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Αττικής, Στερεάς και Νήσων, ΠΕΣΑ, ΠΑΣΥΠΑΤΕ, προκηρύσσεται απεργία αποχή όλων των υπαλλήλων που καλύπτουν συνδικαλιστικά αυτά τα σωματεία από τις διαδικασίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του Νόμου 5021/2023 (κατάργηση οργανικών θέσεων, ανακατανομή οργανικών θέσεων, διορισμός και λειτουργία ΔΣ, απογραφή και παράδοση συλλογών και εξοπλισμού κ.ά.). Στόχος είναι ο νόμος να μείνει ανεφάρμοστος μέχρι την οριστική κατάργησή του. Το εξώδικο και τα αιτήματά μας κοινοποιούνται σήμερα στα συναρμόδια Υπουργεία.
 
-Κυριακή 5/3 Δευτέρα 6/3: δυο ημέρες πανελλαδικών δράσεων και ενημέρωσης των πολιτών για τα Μουσεία. Στις 5 και 6 Μαρτίου η είσοδος στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους για το κοινό είναι δωρεάν. Επιλέγουμε εκείνες τις δύο ημέρες για να μοιραστούν ανακοινώσεις και να γίνουν δράσεις (συνεντεύξεις τύπου, δράσεις από κοινού με καλλιτέχνες, ξεναγήσεις, φυλλάδια) υπεράσπισης των δημόσιων αρχαιολογικών Μουσείων, σε συνεργασία με όλα τα σωματεία και τους εργαζόμενους, σε όλη τη χώρα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις δράσεις που μπορείτε να πραγματοποιήσετε ώστε να συγκεντρωθούν και να εκδοθούν σε ένα δελτίο τύπου.
 
-Το ΔΣ του ΣΕΑ έχει αποστείλει επιστολές στα Πανεπιστήμια και θα προχωρήσει σε σειρά συναντήσεων με τους τομείς αρχαιολογίας και τους φοιτητικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα.
 
Συναδέλφισσες-οι,
 
Ο νόμος 5021/2023, που διασπά την ενιαία προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και αποκόπτει τα πέντε μεγάλα δημόσια αρχαιολογικά Μουσεία από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, είναι ανεφάρμοστος. Σύμφωνα με τις μεταβατικές του διατάξεις, τα Μουσεία δεν θα αποκοπούν διοικητικά ή οικονομικά έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Πιθανός διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων λίγο πριν την παραίτηση της κυβέρνησης για την προκήρυξη εκλογών, αποτελεί μια ανήθικη πράξη και ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί. Με την αποφασιστική μας στάση μπορούμε να επιβάλλουμε την μη εφαρμογή του νόμου και την κατάργησή του.