ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
Αθήνα,   2/1/2022
Αρ. Πρωτ.: 1
 
 
Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, συνδικαλιστική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από εκπροσώπους 5 σωματείων μονίμων και συμβασιούχων εργαζομένων στον Πολιτισμό (ΣΕΑ - ΠΕΣΑ - Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής Στερεάς και Νήσων - ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ - ΣΕΚΑ) πραγματοποίησε επίσκεψη στους χώρους εργασίας των πρώην βασιλικών κτημάτων, όπου εκτελούνται ταυτόχρονα 4 έργα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παρά το γεγονός ότι το Τατόι έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, με πιο πρόσφατη κορυφή την περίοδο 1990-1993, κυριολεκτικά βασιλική διαρπαγή, ωστόσο υπάρχει πλούσιο και ποικίλο πολιτιστικό απόθεμα που έχει εναπομείνει στις εγκαταστάσεις του. Ένα δύσκολο εγχείρημα αναγνώρισης, καταγραφής και συντήρησης των κινητών ευρημάτων συντελείται από μια μεγάλη ομάδα ειδικευμένου προσωπικού (συντηρητών και αρχαιολόγων, σε μεγάλο ποσοστό έκτακτο προσωπικό), που σε σύνολο συγκροτούν πιθανώς το μεγαλύτερο σε όλη την επικράτεια εργοτάξιο του ΥΠΠΟΑ, με περισσότερους από 60 εργαζόμενους. Ωστόσο, παρά το πλήθος του προσωπικού και του τεράστιου προϋπολογισμού των 100 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει το έργο, ελάχιστα δαπανούνται για την διαμόρφωση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας, και πολλά από τα προβλήματα παραμένουν εδώ και πολλά χρόνια.

Ιδιαίτερο ζήτημα που αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο έργο της ΔΕΑΜ ειδικά, συνιστά η χρήση αποθηκευτικού χώρου ως γραφειακού χώρου εργασίας καθώς κατά την αποσυσκευασία των ευρημάτων είναι πιθανόν να υπάρχουν εκλύσεις επικίνδυνων προϊόντων, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η ακαταλληλότητα του χώρου είχε επικίνδυνες επιπτώσεις για τους εργαζόμενους όταν εκείνοι ένιωσαν σοβαρή δυσφορία από πτητικά προϊόντα που εισέπνευσαν έπειτα από άνοιγμα κούτας, και απουσίας αερισμού του χώρου. Το θέμα αυτό θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα, με τη δημιουργία ειδικού χώρου γραφείου, χωριστού και εγγύς στον αποθηκευτικό χώρο.
Τα σωματεία εκτιμούμε ότι, λόγω του μεγάλου πλήθους των εργαζομένων ως συνόλου, το ΥΠΠΟΑ υποχρεούται να φροντίσει για την παρουσία ιατρού εργασίας, πλέον των μέσων ατομικής προστασίας για κάθε εργαζόμενο, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία για εργοτάξια άνω των 50 ατόμων. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει φαρμακείο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, και να ανανεώνεται τακτικά.

Η υπηρεσία θα πρέπει να εξετάσει άμεσα εάν το νερό είναι πόσιμο, και σε περίπτωση που αυτό κριθεί ακατάλληλο θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό θα έχει πρόσβαση σε κατάλληλο νερό για πόση.

Όπως επισημάνθηκε από τους εργαζόμενους, η ανάγκη στελέχωσης του έργου με προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας που θα αποσυμφορήσει το Μόνιμο, ΙΔΑΧ και Έκτακτο προσωπικό, όπως επίσης η παροχή χαρτικών και καθαριστικών είναι επιτακτική καθώς εδώ και μήνες οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να τα φέρνουν από το σπίτι τους!

Σημειώσαμε την έλλειψη τακτικού δρομολογίου αστικής ή δημοτικής συγκοινωνίας που να βρίσκεται σε ανταπόκριση με σταθμό ΜΜΜ σταθερής τροχιάς, γεγονός που καθιστά τη μετάβαση από και προς το εργοτάξιο δύσκολη. Η ύπαρξη του λεωφορείου που μισθώνει το ΥΠΠΟΑ δίνει μερική μόνο απάντηση στο ζήτημα της μετακίνησης, ενώ η σχετική σύμβαση που λήγει σύντομα δεν είναι γνωστό αν θα ανανεωθεί και πότε. Αναμένουμε ότι το ΥΠΠΟΑ θα κάνει εγκαίρως όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε η μετακίνηση να συνεχιστεί απρόσκοπτα και το τεράστιο αυτό κόστος να μην το επωμιστούν οι εργαζόμενοι. Ταυτοχρόνως θα πρέπει με κανονιστική πράξη να προβλεφθεί για το μόνιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ προσωπικό που απασχολείται στο έργο, η καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης αντίστοιχης με αυτής του εκτός έδρας για να καλύπτεται το κόστος μετάβασης στο χώρο εργασίας, που βρίσκεται σε ικανή απόσταση από την έδρα των Υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η απουσία ασφαλών χώρων για ενδιαίτηση και παραμονή του προσωπικού, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να πραγματοποιούν το διάλειμμά τους στα κοντέινερ που δουλεύουν, δίπλα στα αντικείμενα και τους διαλύτες.

Σοβαρό ζήτημα αποτελεί η μη καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος στο προσωπικό συντηρητών ΙΔΟΧ και στους αρχαιολόγους, μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, που απασχολούνται στο έργο, παρότι κατά τεκμήριο η έκθεση σε ανθυγιεινούς παράγοντες είναι καθημερινή.

Από την πλευρά των εκπροσώπων των σωματείων υπήρξε η δέσμευση για την αναλυτική καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων, καθώς και για την κατάθεση κάθε δυνατής προσπάθειας επίλυσής τους με απεύθυνση σε κάθε αρμόδιο φορέα.
Το πολυάνθρωπο έργο που εκτελείται στο Τατόι αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ανάγκη μόνιμων προσλήψεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργασίες των Υπηρεσιών στο Τατόι έχουν ξεκινήσει από το 2005 και συνεχίζονται, αναδεικνύοντας ότι η ανάγκη για τακτικό προσωπικό δεν είναι περιστασιακή, αλλά μόνιμη.

Η ενότητα των εργαζομένων, η ενότητα των σωματείων, είναι το ισχυρότερο όπλο για την επίτευξη των κοινών εργασιακών διεκδικήσεων. Κατανοώντας ότι από μόνες τους οι έννοιες της σύμβασης «ορισμένου χρόνου» και «ανανέωση σύμβασης» συνιστούν εργαλεία που δύνανται να θέτουν όρους ομηρίας, πρώτιστο αίτημα των σωματείων του Πολιτισμού είναι η μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, με άμεσα μαζικές προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο υποστελεχωμένο ΥΠΠΟΑ.

Στόχος των έργων πολιτισμού και των εργαζόμενων σε αυτά είναι η συμβολή στην προσφορά του πολιτιστικού αγαθού εξίσου σε όλους τους πολίτες. Το πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι, που αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού, πρέπει να αποδοθεί σε όλους τους πολίτες για αναψυχή και επαφή με τη φύση, μακριά από λογικές «αξιοποίησης» που θα το μετατρέψουν σε νησίδα για υψηλά εισοδήματα. Αυτή είναι η «αξιοποίηση» που προωθούν, πολιτισμός μακριά από τις ανάγκες των κατοίκων, και κατακερματισμένες εργασιακές συνθήκες και δικαιώματα για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτόν.

Καλούμε τον ΥΠΠΟΑ να αναλάβει τις ευθύνες του και να δώσει επιτέλους λύση στα χρόνια προβλήματα τόσο στο εργοτάξιο του Τατοΐου όσο και συνολικά στις υπηρεσίες του!
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠ.ΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ