ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   21/11/2022
Αρ. Πρωτ.: 133
 
                                                                                                                                  
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επανέρχεται στο αίτημα για άμεση διενέργεια κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος στη ΓΔΑΠΚ
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διαπιστώνει, με δικαιολογημένη αγανάκτηση, ότι κατά τη διάρκεια μιας ακόμα κυβερνητικής και υπουργικής θητείας, καθώς και σχεδόν 2 χρόνια μετά τον διορισμό Υπηρεσιακού Γραμματέα στο ΥΠΠΟΑ, δεν έχει καν εκκινήσει η διαδικασία διενέργειας κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος στην πολύπαθη και νευραλγική για τη λειτουργία του ΥΠΠΟΑ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η μακροχρόνια σκόπιμη παράλειψη της διενέργειας της νόμιμης και συνταγματικά κατοχυρωμένης διαδικασίας (άρθρα 84-86 Κώδικα ΔΥ) κρίσεων, από την πλευρά τόσο της Διοίκησης όσο και της πολιτικής ηγεσίας, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις συνεχείς ενέργειες του Συλλόγου μας, δηλαδή τις συναντήσεις και τα υπομνήματα προς την πολιτική και διοικητική ιεραρχία, κατόπιν αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του ΣΕΑ, και πιο πρόσφατα την από 7-7-2022 εξώδικη διαμαρτυρία προς τον Υπηρεσιακό Γραμματέα κ. Εμμανουήλ Αντωνόπουλο.

Συνεπώς, 13 χρόνια μετά την τελευταία προκήρυξη διαδικασίας κρίσεων επιπέδου Διεύθυνσης ΓΔΑΠΚ, 11 χρόνια μετά την αντίστοιχη προκήρυξη για την κρίση Τμηματαρχών για τα αρχαιολογικά τμήματα των υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ και 8 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους, η κατάσταση, με διαχρονική ευθύνη των ηγεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α, διαμορφώνεται ως εξής:  

α) Η πλειονότητα των συναδέλφων αρχαιολόγων και συναφών επιστημονικών ειδικοτήτων, οι οποίοι στην πάροδο των 13 αυτών ετών έχουν αποκτήσει δικαίωμα τοποθέτησης σε θέση ευθύνης, έχουν σωρεύσει πολυετή εμπειρία και επιστημονικά προσόντα και έχουν όλες τις τυπικές προϋποθέσεις κάλυψης θέσεων ευθύνης, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να κριθούν. Αρκετοί και αρκετές, μάλιστα, οδεύουν στην συνταξιοδότηση ή έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, στερούμενοι της δυνατότητας υπηρεσιακής εξέλιξης. Η στέρηση του κατοχυρωμένου δικαιώματος συμμετοχής σε κρίσεις για θέσεις ευθύνης, παγιώνει την παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιακών παραγόντων στη διαδικασία κάλυψης των θέσεων ευθύνης, απαξιώνει πλήρως τις νόμιμες διαδικασίες και δημιουργεί ανισότητες και αδικίες. Επίσης, έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στους συναδέλφους και συναδέλφισσες, οι οποίοι παρότι εργάζονται σκληρά και έχουν πλείστα τυπικά προσόντα και προϋπηρεσία, στερούνται δυνατότητα περαιτέρω μισθολογικής εξέλιξης, τη στιγμή μάλιστα που παραμένουν ακάλυπτες αρκετές θέσεις ευθύνης σε επίπεδο Τμήματος αλλά και Διεύθυνσης στη ΓΔΑΠΚ, και μάλιστα στις υπηρεσίες της περιφέρειας.

β) Κλιμακώνεται η αυθαίρετη και αναιτιολόγητη μετακίνηση προϊσταμένων για κάλυψη κενών θέσεων, που αποδεικνύει ότι μέσω της διοικητικής πράξης της τοποθέτησης απλώς εφαρμόζονται πολιτικές εντολές, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη υπηρεσιακές ή άλλες ανάγκες. Επίσης, γενικεύεται η πρακτική της τοποθέτησης προϊσταμένων σε δύο Διευθύνσεις, αντί για τη σύμφωνη με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα κάλυψη των κενών θέσεων Διεύθυνσης ή Τμήματος με την αναπλήρωση αυτών από τους ήδη υπηρετούντες Τμηματάρχες στην εκάστοτε Υπηρεσία. Εν τοιαύτη περιπτώσει, καλλιεργείται η εντύπωση ότι η θέση ευθύνης προορίζεται για ελαχίστους από τη δεξαμενή της Υπηρεσίας, καθώς οι λοιποί, χωρίς να έχουν κριθεί, έχουν μάλλον χαρακτηριστεί «ανάξιοι».

γ) Η πορεία των συνταξιοδοτήσεων, που θα ενταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, οδηγεί ήδη στο να καλύπτονται οι περισσότερες θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος από υπαλλήλους που δεν έχουν ποτέ υποβληθεί σε διαδικασία κρίσης, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Παγιώνεται παράλληλα η μακροχρόνια παραμονή σε θέση ευθύνης με την πρακτική των τοποθετήσεων και όχι των κρίσεων, είτε μέσω αλλαγής Οργανισμών (βλ. Π.Δ. Οργανισμών το 2014 και το 2018), είτε με ενδιάμεσες Υπουργικές Αποφάσεις, είτε με αυθαίρετες αποφάσεις του Υπηρεσιακού Γραμματέα. Το γεγονός αυτό εξαρτά εκ των πραγμάτων, και ανεξάρτητα από τις προθέσεις των τοποθετούμενων, την τοποθέτηση ή την παραμονή στη θέση ευθύνης από τη βούληση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, εντείνοντας παθογένειες στις υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ (όπως εργασιακή αυθαιρεσία, μη καταλληλότητα για τη θέση, δυσμενές εργασιακό κλίμα στις υπηρεσίες κ.ο.κ.), αναιρώντας την δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης για τους περισσότερους συναδέλφους και παγιώνοντας κλίμα αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας. Επιπλέον, η μη κάλυψη θέσεων ευθύνης Τμήματος ή Διεύθυνσης με κρίση στερεί από συναδέλφους και συναδέλφισσες την αντίστοιχη μοριοδότηση, ενώ την προσφέρει σε άλλους, και φέρνει όσες και όσους θέλουν να κριθούν σε δυσμενέστερη θέση στο ενδεχόμενο μελλοντικών κρίσεων, συνιστώντας μία ακόμη έμμεση παρέμβαση της πολιτικής και διοικητικής ιεραρχίας του ΥΠΠΟΑ στις κρίσεις, τώρα και στο μέλλον.

δ) Επ’ αφορμή της προφορικής εξαγγελίας της Υπουργού για προώθηση του νομοσχεδίου για την μετατροπή πέντε Μουσείων σε ΝΠΔΔ, επακόλουθο τυχόν ψήφισης του οποίου του οποίου θα είναι η εκ νέου αλλαγή του Οργανισμού, εντείνεται η φημολογία για ανακατατάξεις στις θέσεις των Διευθυντών μέσω της προσφιλούς στην πολιτική ηγεσία διαδικασίας της τοποθέτησης. Στην περίπτωση αυτή, η καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας κρίσεων για θέσεις ευθύνης στις υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ μετατρέπεται από διοικητική παράλειψη σε σκοπιμότητα, η οποία εξυπηρετεί ξεκάθαρα πολιτικούς σχεδιασμούς.

ε) Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κρίσεων επιπέδου Διεύθυνσης στη ΓΔΟΥ και την ΓΔΔΥΗΔ, ενώ έχει ολοκληρωθεί εντός τριετίας η κρίση των θέσεων Γενικών Διευθυντών, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα εμπρόθεσμης διενέργειας κρίσεων, όταν υπάρχει η βούληση.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί άλλο την απαξίωση του δυναμικού των αρχαιολόγων και συναφών επιστημονικών ειδικοτήτων του ΥΠΠΟΑ, την στέρηση του δικαιώματος ανάληψης θέσης ευθύνης κατόπιν κρίσεων και τη δυνατότητα διοικητικής και μισθολογικής εξέλιξης των συναδέλφων και συναδελφισσών που το επιθυμούν. Θα αγωνιστεί για να αποτρέψει κάθε απόπειρα απευθείας τοποθετήσεων με πρόσχημα είτε την αλλαγή Οργανισμού είτε μεμονωμένων τοποθετήσεων όταν δεν γίνονται σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα για την κάλυψη άμεσων αναγκών.

Ζητάμε
  • την άμεση διενέργεια κρίσεων σε θέσεις ευθύνης Διευθυντών και αμέσως μετά Τμηματαρχών στην ΓΔΑΠΚ, με ισότιμη συμμετοχή όλων των συναδέλφων-ισσών.
  • Να σταματήσουν τώρα οι αυθαίρετες μετακινήσεις, αναπληρώσεις και τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης με πρόσχημα είτε την σε εξέλιξη κρίση για τη θέση της ΓΔΑΠΚ, είτε την όποια αλλαγή Οργανισμού, είτε την όποια αλλαγή νομοθετικού πλαισίου.
 
                                                                                                               
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 
Δέσποινα Κουτσούμπα
 
Εύα Γιατρουδάκη