ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
Αθήνα,   6/9/2022
Αρ. Πρωτ.: 99

 Προς:
Τα μέλη του ΣΕΑ

 Συναδέλφισσες-οι,

Το ΔΣ του ΣΕΑ το προηγούμενο διάστημα πραγματοποίησε συναντήσεις με την Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Χατζηπαντελή, την Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ. Βελένη και την Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης Μνημείων και Τεχνικών Έργων κ. Ανδρουλιδάκη. 

Ιδιαίτερα ο Σύλλογος έθεσε τα εξής πολύ σοβαρά ζητήματα:

 1.Την υλοποίηση του Μητρώου Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών (άρθρο 344 του Ν. 4512/2018), με την άμεση έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως αρχαιολογικών εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο τεχνικών έργων τρίτων.

 Το «Μητρώο» θα συμβάλλει στην ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης των ΙΔΟΧ συναδέλφων, καθώς, αφενός, οι υποψήφιοι δεν θα καταθέτουν συνεχώς τα ίδια δικαιολογητικά, και, αφετέρου, οι ήδη τραγικά υποστελεχωμένες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ θα διευκολυνθούν στη μοριοδότηση και εν γένει αξιολόγηση των αιτήσεων.

 Τυχόν καθυστερήσεις στις προσλήψεις, συχνά χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να εκτοξεύεται η κατηγορία ότι «καθυστερούν τα έργα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας» και ως επιχείρημα κατά της αυτεπιστασίας από τους κύκλους που θέλουν να «απαλλαγούν» από την αρχαιολογική επίβλεψη και παρακολούθηση των έργων από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, όπως αυτή προκύπτει ως υποχρέωση από τον Αρχαιολογικό Νόμο, προκειμένου να παραδώσουν το αρχαιολογικό έργο σε εργολάβους.

 Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θα συνεχίσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή του νόμου και την υλοποίηση του Μητρώου, σε συνεργασία με τη Διοικητική Ιεραρχία του ΥΠΠΟΑ.

 2.Το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα της συμπερίληψης διακριτού υποέργου αρχαιολογικών εργασιών, από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, στα συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΔΑΒΜΜ, πλείστα από τα οποία προϋποθέτουν ανασκαφή από τις αρμόδιες ΕΦΑ. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί, στα έργα της ΔΑΒΜΜ, η απουσία της εξαρχής πρόβλεψης αρχαιολογικού υποέργου, πρακτική που έχει οδηγήσει σε προβληματικά έως επικίνδυνα αποτελέσματα για τα μνημεία. Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ, η αρχαιολογική ανασκαφή και η αρχαιολογική επίβλεψη εργασιών επί μνημείων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ, και δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από άλλες Υπηρεσίες ούτε να «αντικαθίστανται» από οποιονδήποτε ανάδοχο έργου.

 Παρακαλούνται οι συνάδελφοι-ισσες που τυχόν έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα με έργα στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, να το αναφέρουν άμεσα στον Σύλλογο.