ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 
 
Αθήνα,   31/8/2022
Αρ. Πρωτ.: 91
                                                                                                           
ΠΡΟΣ: 
1. Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΠΟΑ κ. Ε. Αντωνόπουλο
2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
4. Διεύθυνση Διαχείρισης ανθρώπινου Δυναμικού
 
ΚΟΙΝ:
Μέλη Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μονίμων και ΙΔΑΧ

 
ΘΕΜΑ: Υπηρεσιακές μεταβολές μελών του ΣΕΑ που υπηρετούν σε Μουσεία - Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ

 
Μετά από σχετικές αναφορές μελών μας, διαπιστώθηκε ότι έχει σημειωθεί διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τη μετάθεση υπαλλήλων που υπηρετούν στα 5 δημόσια Μουσεία για τα οποία η πολιτική ηγεσία έχει εξαγγείλει την επικείμενη μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ. 
 
Συγκεκριμένα:
 
1. Αιτήματα μετάθεσης που έχουν αποσταλεί στη ΔΔΑΔ, ήδη από την άνοιξη του 2022, από συναδέλφους οι οποίοι υπηρετούν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου μονίμων, παρότι δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός άλλων εκκρεμουσών υποθέσεων για το συγκεκριμένο Συμβούλιο. Αντιθέτως, το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν αιτήσεις μετάθεσης συναδέλφων ΙΔΑΧ που υπηρετούν σε Μουσεία, που είχαν κατατεθεί σχεδόν ταυτόχρονα.
 
2. Μεταθέσεις συναδέλφων, που συζητήθηκαν στο Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΙΔΑΧ τον Μάιο του 2022 και έλαβαν θετική γνωμοδότηση, δεν έχουν ακόμη υπογραφεί από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα. Πρόκειται για τις μεταθέσεις δύο αρχαιολόγων από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αντίστοιχα, που παραμένουν εκκρεμείς για περισσότερο από 2 μήνες, ενώ αποφάσεις της ίδιας συνεδρίασης που αφορούν άλλους συναδέλφους και συναδέλφισσες, από άλλες Υπηρεσίες, έχουν διεκπεραιωθεί πλήρως.
 
Με βάση τα παραπάνω, δημιουργείται η εντύπωση ότι η Διοίκηση του ΥΠΠΟΑ σκοπίμως καθυστερεί την προώθηση και εξέλιξη των συγκεκριμένων μεταθέσεων, προσπαθώντας να κρατήσει τους υπαλλήλους "ομήρους" στα Μουσεία, εν όψει της εξαγγελθείσας μετατροπής τους σε ΝΠΔΔ, χωρίς θεσμική ή νομική βάση, χωρίς καμία γραπτή αιτιολόγηση, και παρά την εκπεφρασμένη βούληση των ίδιων των συναδέλφων να μετακινηθούν από την υπηρεσία τους. Σημειώνουμε επίσης ότι προκύπτει άνιση μεταχείριση εις βάρος των μονίμων υπαλλήλων μελών του ΣΕΑ που αιτούνται μετάθεση. 
 
Επειδή η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας και η χωρίς νόμιμη βάση σιωπηρή απόρριψη των αιτημάτων χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία -όπως τεκμαίρεται, από τις παραπάνω ενέργειες- θέτει ένα σοβαρότατο ζήτημα δυσμενούς μεταχείρισης συναδέλφων και συναδελφισσών και πλήττει ευθέως τα δικαιώματα των μελών μας και την ισότητα και την ισονομία που η χρηστή διοίκηση προϋποθέτει, καλούμε τη Διοίκηση του ΥΠΠΟΑ:
 
- Να διεκπεραιώσει άμεσα τις μεταθέσεις των συναδέλφων-ισσών και να εισαγάγει άμεσα στα   Συμβούλια τα εκκρεμή αιτήματα, χωρίς άλλη υπαίτια καθυστέρηση.
- Να απόσχει στο μέλλον από οποιαδήποτε αντιθεσμική ενέργεια πλήττει τα δικαιώματα των    υπαλλήλων, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων
 
Σε διαφορετική περίπτωση, θα προχωρήσουμε άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών μας, και της αναζήτησης ευθυνών για παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας από κάθε βαθμίδα της Διοίκησης του ΥΠΠΟΑ.
 

                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 

       Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

           Δέσποινα Κουτσούμπα

Εύα Γιατρουδάκη

 

 
 width= Χωρίς ιούς.www.avast.com