ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   24/5/2022
Αρ. Πρωτ.: 58
                                                                                                               
 ΠΡΟΣ:
Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
 
Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης, και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα», που έχει τεθεί σε διαβούλευση, συμπεριλαμβάνει άρθρο που ορίζει «Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων» (άρθρο 25).
 
Ζητάμε στο άρθρο αυτό, στην παρ. 1, να συμπεριληφθούν ρητά οι υπάλληλοι των ΓΔΑΠΚ  και ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟΑ που υλοποιούν και εποπτεύουν έργα μέσω αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019, τον Ν. 4858/21, τις Υπουργικές Αποφάσεις Αυτεπιστασίας και τις Αποφάσεις ορισμού ομάδων επιβλεπόντων.
 
Η Αρχαιολογική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) υλοποιεί  έργα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητά τους και τον υποδειγματικό τρόπο εκτέλεσής τους με την επιτυχημένη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. Πρόκειται για τη μόνη Υπηρεσία του Δημοσίου που υλοποιεί αποκλειστικά έργα επί μνημείων με αρχαιολογική αυτεπιστασία, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Αρχαιολογικό Νόμο. Από τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων έως την πρόσληψη του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, την εργασία των συνεργείων, τους διαγωνισμούς, τις προμήθειες, την παρακολούθηση των έργων και των υποέργων, όλα αυτά βαρύνουν τους αρχαιολόγους και συναφείς επιστημονικές ειδικότητες που είναι στις επιτροπές επιβλεπόντων των έργων, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Αυτεπιστασίας, πλέον των λοιπών καθηκόντων τους.
 
Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων και οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ αυτή τη στιγμή υλοποιούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με αυτεπιστασία  311 έργα  προϋπολογισμού 312 εκ. €,  στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 62 έργα  προϋπολογισμού 134 εκ. €, στο Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη 49 υποέργα προϋπολογισμού περίπου 3,5 εκ. €, στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" 96 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6,5 εκ. €.
 
 
 
Με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας εξασφαλίστηκε η απασχόληση για πολλούς εργαζόμενους, κυρίως νέους επιστήμονες και εργατοτεχνικό προσωπικό από περιοχές με ευρύτατη γεωγραφική διάχυση, ακόμα και σε περιοχές απομακρυσμένες, παραμεθόριες, δυσπρόσιτες, συνήθως με μεγάλο ποσοστό ανεργίας, με προφανή την ευεργετική επίδραση που συνεπάγεται το γεγονός για τα μέρη αυτά. Παράλληλα, οι προμήθειες και οι μικρές αναθέσεις σε ντόπιους υπεργολάβους, τονώνουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες. Η εμπειρία έδειξε ότι η επιστημονική προσέγγιση και η χρηστή διαχείριση οδήγησαν στην καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση των έργων και τη βέλτιστη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, όπως συχνότατα έχει διαπιστωθεί και από τους ελέγχους που έχουν κάνει οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, η ΕΔΕΛ καθώς και οι υπόλοιποι ελεγκτικοί μηχανισμοί συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 
Το επιστημονικό προσωπικό της ΓΔΑΠΚ εκτελεί επί δεκαετίες έργα με αυτεπιστασία, πλάι στα λοιπά του καθήκοντα, χωρίς καμία έξτρα αμοιβή, χωρίς καν τη νόμιμη αμοιβή για τις ώρες υπερωριακής απασχόλησής του. Η συμπερίληψη των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στη ρύθμιση είναι η στοιχειώδης αναγνώριση  για το έργο που έχει επιτελέσει το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του ΥΠΠΟΑ για δεκαετίες και συνεχίζει να επιτελεί, προς όφελος των μνημείων, της απορρόφησης κοινοτικών πόρων και της τοπικής ανάπτυξης.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 
Δέσποινα Κουτσούμπα
 
Εύα Γιατρουδάκη