Σύμφωνα με υπόμνημα που υπεβλήθη στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων επίκειται η εκπόνηση ενός νέου προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας

Προς Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνας, Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
Κυρίες και Κύριοι

Σύμφωνα με υπόμνημα που υπεβλήθη στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων επίκειται η εκπόνηση ενός νέου προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας. Στην υποβληθείσα πρόταση συμπτύσσεται η Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου με την Κλασική Αρχαιολογία, μειώνονται οι διδακτικές ώρες της Ιστορίας της Τέχνης, ενώ καταργείται το μάθημα «Τεχνικές Ανασκαφής» και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Θεωρία και Μεθοδολογία Ανάλυσης Έργων Τέχνης».
Η πρόταση αυτή, με την οποία συρρικνώνονται τα γνωστικά αντικείμενα των Ανθρωπιστικών Επιστημών, εγκυμονεί κατά την άποψή μας τεράστιους κινδύνους για την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του τμήματος, οι οποίοι δεν θα διαθέτουν ουσιαστικές γνώσεις για τα έργα που θα κληθούν να συντηρήσουν και για το ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο των δημιουργών τους.
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, ένας μεγάλος αριθμός των αποφοίτων του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης αναζητεί εργασία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, πολλοί δε φοιτητές εκπονούν τις διπλωματικές τους εργασίες με θέματα που παραχωρούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
Κατά την άποψή μας η συρρίκνωση του γνωστικού αντικειμένου που σχετίζεται άμεσα με την Πολιτιστική Κληρονομιά της χώρας μας αποτελεί ουσιαστική υποβάθμιση της ποιότητας των σπουδών συντήρησης και καθιστά προβληματική την μελλοντική απασχόληση των αποφοίτων στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την πρόταση αυτή και ευελπιστεί ότι η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών θα μεριμνήσει, ώστε οι Συντηρητές του ΤΕΙ Αθήνας να έχουν την ουσιαστική επιστημονική επάρκεια για να υπηρετήσουν επάξια το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας.
 
 
Με τιμή
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
 
 
      Ο Πρόεδρος                Η Γενική Γραμματέας
 
Δημήτρης Αθανασούλης    Άλκηστη Παπαδημητρίου