ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
                                                                                                                                     Αθήνα,  13/5/2022
                                                                                                               

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θα παλέψει το επόμενο διάστημα για:
 
-Μισθολογική αναβάθμιση του κλάδου, με πληρωμή ανάλογη της εργασίας που ασκούμε και αντίστοιχη του κόστους ζωής. Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα, απεργίες, κινητοποιήσεις, προσφυγή στη δικαιοσύνη και όποιο άλλο πρόσφορο μέσο για να διεκδικήσουμε:
 
  • Τη θεσμοθέτηση ειδικού μισθολογίου - βαθμολογίου για τον κλάδο μας, που αναγνωρίστηκε ως επιστημονικός. Το νέο μισθολόγιο πρέπει να προβλέπει αποδοχές που θα αντιστοιχούν στα αυξημένα επιστημονικά προσόντα που διαθέτουμε και την επιστημονική/ερευνητική εργασία που διεξάγουμε παράλληλα με τα διοικητικά μας καθήκοντα.
  • Τη χορήγηση Α) επιδόματος δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια (όπως χορηγείται σε γιατρούς του ΕΣΥ, σε μέλη ΔΕΠ/ ερευνητές, σε δικαστικούς λειτουργούς) Β) ειδικό ερευνητικό επίδομα που ήδη λαμβάνουν τα μέλη, κάθε βαθμίδας, του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων. 
  • Μισθολογική αναγνώριση της συναφούς προϋπηρεσίας των συναδέλφων και συναδελφισσών, η οποία αναγνωρίστηκε βαθμολογικά ως συναφής με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 69/16 και του Ν.4369.
  • Καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος στον κλάδο, καθώς η εργασία μας σε ανασκαφές, αναστηλώσεις, αυτοψίες, ακόμη και σε σπήλαια ή σε ενάλιες αρχαιότητες, πραγματοποιείται σε αντίξοες συνθήκες.
  • Καταβολή αμοιβής για την υπερεργασία όλων των συναδέλφων-ισσών, τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας, και όσων απασχολούνται εκτός ωραρίου εργασίας στα Κεντρικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια, όσο και την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης σε όσους υπαλλήλους εργάζονται πέραν του νομίμου ωραρίου τους  στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
  • Την θεσμοθέτηση της «ειδικής ανταμοιβής» (προσαύξηση έως 15% του μισθού) για τους υπαλλήλους που χειρίζονται έργα ΕΣΠΑ και άλλα συγχρηματοδοτούμενα (άρθρο 26 του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΣ, υπό διαβούλευση) και στους υπαλλήλους που εκτελούν έργα αυτεπιστασίας στο ΥΠΠΟΑ.
 
-Μέτρα κατά της αύξησης του κόστους ζωής. Να μπορούμε να ζούμε από τον μισθό μας: Μείωση στο ελάχιστο των φόρων και κατάργηση των πρόσθετων επιβαρύνσεων στα βασικά καταναλωτικά είδη (τρόφιμα, ρεύμα, νερό, καύσιμα). Στήριξη των κοινωνικών αγαθών, δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια, πολιτισμό, κοινωνικές υπηρεσίες.
-Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία, για την κάλυψη των κενών όλων των ειδικοτήτων των υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ.
-Πλήρης διασφάλιση των επιστημονικών δικαιωμάτων του κλάδου (επιδημίες, ερευνητικό έργο, επιστημονικές εκδόσεις ΟΔΑΠ)
-Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη στήριξη της ενιαίας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ως μόνης αρμόδιας Υπηρεσίας για την διαχείριση των μνημείων, την εκπόνηση μελετών και έργων επί των μνημείων. Στήριξη της διαδικασίας της αυτεπιστασίας. Να δοθεί προτεραιότητα στις πραγματικές απειλές για τα μνημεία και όχι σε έργα βιτρίνας. Η συνδρομή φορέων εκτός της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε αρχαιολογικά έργα να είναι πλήρως οριοθετημένη και να μην εμπλέκεται στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των έργων επί μνημείων.
-Την μη αποκοπή των δημόσιων Μουσείων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία (μέσω της μετατροπής τους σε ΝΠΔΔ με διορισμένα ΔΣ). Αναβάθμιση των Μουσείων με την στελέχωση και την χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο έργο που επιτελούν. Τα αρχαιολογικά Μουσεία που έχουν ιδρυθεί ως ΝΠΔΔ (Ακρόπολης, Κανελλοπούλου) να επιστρέψουν στον κορμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
-Λέμε όχι στην μακροχρόνια εξαγωγή ευρημάτων από αρχαιολογικά μουσεία στο εξωτερικό, όχι στη διάσπαση των συλλογών των δημόσιων Μουσείων. Να καταργηθεί η διάταξη του Ν. 4761 που επιτρέπει την εξαγωγή συλλογών Μουσείων για 50 έτη. Η συζήτηση για τα «παραρτήματα» Μουσείων στο εξωτερικό οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς. Ζητάμε να καταρτιστεί άμεσα και να εγκριθεί ο κατάλογος με τα αμετακίνητα ευρήματα των Μουσείων.
 
Επιπλέον:
-Ζητάμε την άμεση διενέργεια κρίσεων σε θέσεις ευθύνης Διευθυντών και αμέσως μετά Τμηματαρχών, με ισότιμη συμμετοχή όλων των συναδέλφων-ισσών. Να σταματήσουν τώρα οι αυθαίρετες τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης με πρόσχημα είτε την σε εξέλιξη κρίση για τη θέση της ΓΔΑΠΚ, είτε την όποια αλλαγή Οργανισμού, είτε την όποια αλλαγή νομοθετικού πλαισίου. Έχουν μεσολαβήσει πλέον 12 χρόνια από την τελευταία φορά που διεξήχθησαν κρίσεις σε θέσεις Διευθυντών και Τμηματαρχών, ενώ σύμφωνα με το νόμο πρέπει να γίνονται κάθε 3 χρόνια. Έχουν μεσολαβήσει συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων-ισσών που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να κριθούν. Επιπλέον, δημιουργούνται δυσλειτουργίες στις Υπηρεσίες με έναν Διευθυντή για 2 Διευθύνσεις. Όποιο κι αν είναι το πρόσχημα που έχει χρησιμοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια, το αποτέλεσμα είναι η διαχρονική απαξίωση της αξιοκρατίας και το πλήγμα στην υπηρεσιακή εξέλιξη των μελών μας. Ο ΣΕΑ αποφασίζει να αποστείλει εξώδικη πρόσκληση στο ΥΠΠΟΑ και να κάνει ειδική παρέμβαση για το θέμα αυτό σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία.
-Ζητάμε την επαρκή χρηματοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για να μπορεί να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές της. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι εν μέσω αντιπυρικής περιόδου και ενώ στην πλειονότητα των Υπηρεσιών δεν υπάρχει επαρκές εργατοτεχνικό προσωπικό, δεν έχουν ακόμη διατεθεί όλα τα απαιτούμενα κονδύλια  για τις αποψιλώσεις των αρχαιολογικών χώρων. Το θέμα γίνεται ακόμη σοβαρότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής και των έντονων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας να κατανείμει άμεσα όλα τα απαραίτητα κονδύλια, για να θωρακιστούν οι αρχαιολογικοί χώροι. Σε διαφορετική περίπτωση, η ευθύνη για ό,τι συμβεί ανήκει εξ ολοκλήρου στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με πολλές άλλες πιεστικές ανάγκες των Υπηρεσιών: ανασκαφές, οδοιπορικά, εκθέσεις, εξώστρεφες δράσεις κ.ά.
-Ο Σύλλογος τάσσεται κατά του πολέμου. Καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ζητάμε η διεθνής κοινότητα να ταχθεί με το πλευρό της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών της περιοχής και να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου, με τη συμμετοχή ή την ανοχή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ο πόλεμος και η ισχύς των όπλων ιστορικά μόνο δεινά έφερε στους λαούς και στην ανθρώπινη κοινωνία. Η διεθνής κοινότητα και οι υπερεθνικοί οργανισμοί να πάρουν μέτρα για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε όλες τις χώρες.
Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΑ επικαιροποιεί τις αποφάσεις της ετήσιας  Γενικής Συνέλευσης του 2020, εξουσιοδοτώντας το ΔΣ για την προκήρυξη απεργίας, στάσεων εργασίας και πολύμορφων κινητοποιήσεων για τα εξής θέματα:
-Για τη μη μετατροπή των Δημόσιων Μουσείων σε Ν.Π.Δ.Δ., σε συντονισμό με τα άλλα σωματεία του ΥΠ.ΠΟ.Α.. Για τον λόγο αυτό αποφασίζεται ο Σ.Ε.Α. να προκηρύσσει επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες και στάσεις εργασίας στην περίπτωση κατάθεσης σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση. Συνεχίζουμε την καμπάνια στο κοινό για να αποκαλύψουμε τι σημαίνει αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και στηρίζουμε τον Συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων του ΥΠΠΟΑ που έχουν ταχθεί ενάντια στην μετατροπή.
 -Για τυχόν αλλαγές του Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α.
-Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ για τα μείζονα ζητήματα του δημοσίου τομέα, των μισθολογικών διεκδικήσεων, του κόστους ζωής
-Είμαστε αντίθετοι στον αντεργατικό Ν. 4808 που περιορίζει την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση. Συντονιζόμαστε με άλλα σωματεία για τη διεκδίκηση κατάργησής του.