Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε.

Προς Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε. θα γίνει στις 10:30 π.μ. στο Σύνταγμα.
Επίσης, συμμετέχει στη στάση εργασίας, από τις 12:00 έως και τη λήξη του ωραρίου, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008.
 
 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ο Πρόεδρος                 Η Γενική Γραμματέας
 
 
 
Δημήτρης Αθανασούλης        Άλκηστη Παπαδημητρίου