ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   7/4/2022
Αρ. Πρωτ.: 43
                                                                                                               
 
ΠΡΟΣ: ΓΔΑΠΚ
 
ΚΟΙΝ: 1. Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
           2. Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
 
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ 1/2022
 
Την 1/4/2022 αποστείλατε έγγραφη οδηγία στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, κατόπιν σύσκεψης με τον Γενικό Γραμματέα όπως αναφέρετε, με θέμα «Οδηγίες και προθεσμίες για την πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ 1/2022», με το οποίο ζητάτε οι αρμόδιες επιτροπές να έχουν εξετάσει «πολύ σχολαστικά και με ιδιαίτερη προσοχή», όπως αναφέρετε, εκατοντάδες αιτήσεις από τις 07/04/2022 (καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις Ι.Δ.Ο.Χ) μέχρι και τις 11/04/2022 ώρα 10 πμ. Αναφέρετε μάλιστα ότι «Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μεγάλες αστοχίες ως προς την ορθότητα της αξιολόγησης των αιτήσεων και παρεκκλίσεις των προθεσμιών, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών», χωρίς να αναφέρεστε σε κανένα νομοθετικό πλαίσιο που να ορίζει πειθαρχικό παράπτωμα για τη μη εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος εντός 5 ημερών, συμπεριλαμβανομένου Σαββατοκύριακου, καθώς αντίστοιχη διάταξη δεν υφίσταται.
 
Το έγγραφο αυτό δείχνει σαν να αγνοεί την υποστελέχωση των Υπηρεσιών, με μεγάλα οργανικά κενά, με λιγοστό προσωπικό που διεκπεραιώνει ταυτόχρονα όλες τις διοικητικές, επιστημονικές, οικονομικές λειτουργίες των ΕΦΑ, καθώς και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 
Το έγγραφο αυτό δείχνει επίσης να αγνοεί ότι, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και για το έτος 2022, δεν έχει εκδοθεί, ούτε έχει δεσμευτεί ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ότι θα εκδοθεί, απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την καταβολή υπερωριών στο προσωπικό που ασκεί καθήκοντα πέραν του κανονικού του ωραρίου, όπως κι εσείς συνομολογείτε με το έγγραφο αυτό.
 
Το έγγραφο δείχνει να αγνοεί ότι τυχόν λάθη στον έλεγχο των προσόντων της μοριοδότησης των υποψηφίων, τη στιγμή που οι προσλήψεις γίνονται πριν ολοκληρωθούν οι νόμιμες προθεσμίες για τις ενστάσεις, αφήνει έκθετες τις Υπηρεσίες και οδηγεί σε νέους κύκλους απολύσεων και προσλήψεων.
 
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου εγγράφου και την απόσυρση της απειλής για την απόδοση ευθυνών.
Απαιτούμε επίσης τη χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης στους συναδέλφους  των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών.
 
Καλούμε τους συναδέλφους και συναδέλφισσες να διεκπεραιώσουν την εργασία τους με υπευθυνότητα χρησιμοποιώντας το χρόνο που χρειάζονται, χωρίς την ακραία πίεση που απαιτεί το έγγραφο που εστάλη.
 
Καλούμε την πολιτική ηγεσία να μεριμνήσει για την κάλυψη των οργανικών κενών ώστε να πάψουν να υπάρχουν κλειστές αίθουσες στα Μουσεία και κλειστοί αρχαιολογικοί χώροι και να μπορούν οι Υπηρεσίες να διεκπεραιώνουν το πολυσχιδές έργο τους.
 
 
                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 
Δέσποινα Κουτσούμπα
 
Εύα Γιατρουδάκη