ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   10/3/2022
Αρ. Πρωτ.: 33

Προς:
Τα μέλη του ΣΕΑ
                                                                                                               
 
Ενημέρωση για το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο
 
Σε συνέχεια της από 25/2/22 επιστολής του ΣΕΑ (Ακυρότητα της με αρ.πρωτ. 50436/8-2-2022 απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ «Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) και της σχετικής Εξώδικης Πρόσκλησης - Διαμαρτυρίας που απεστάλη στο ΥΠΠΟΑ την Τετάρτη 2/3/22, ημερομηνία κατά την οποία είχε προγραμματιστεί συνεδρίαση του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, χωρίς την παρουσία αιρετών, μέλη του ΔΣ του ΣΕΑ πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο της Διευθύντριας Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και στο γραφείο του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ.
 
Κατά τη διάρκεια αυτών των παραστάσεων τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Α' υπηρεσιακού συμβουλίου τελικά αναβλήθηκε, με ενέργειες των διορισμένων μελών. 
 
Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Σύλλογός μας διαμαρτυρήθηκε και προφορικά τόσο για την παράνομη απόφαση τροποποίησης της συγκρότησης των συμβουλίων, όσο και για τη βεβιασμένη πρόσκληση συνεδρίασης, μόλις 15 μέρες πριν από τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων! Η αντιπροσωπεία του ΔΣ υπενθύμισε στη διοικητική ιεραρχία τις καθυστερήσεις και ποικίλες δυσλειτουργίες που έχουν ταλαιπωρήσει επί μακρόν το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο και επανέλαβε την πάγια συνδικαλιστική θέση του Συλλόγου για λειτουργία των συμβουλίων με παρουσία αιρετών, ειδικά σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση προωθεί την κατάργηση των αιρετών αντιπροσώπων, όπως έδειξε πρόσφατα με τον νόμο για την αναδιοργάνωση του ΕΦΚΑ.
 
Στη συνέχεια τα μέλη του ΔΣ ζήτησαν από τη διοικητική ιεραρχία να αξιοποιηθεί το διάστημα των 2 εβδομάδων μέχρι τη διενέργεια των εκλογών για να εκδοθούν τυχόν εκκρεμείς αποφάσεις προηγούμενων γνωμοδοτήσεων και, βέβαια, να προετοιμαστούν από τη Διοίκηση οι φάκελοι των αιτημάτων που θα πρέπει να συζητηθούν από τα νέα Συμβούλια, ώστε να είναι έτοιμα όλα τα θέματα για να εισαχθούν μόλις οριστεί το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο με πενταμελή νόμιμη σύνθεση.
 
Παράλληλα, ζητήθηκε από τον κ. Αντωνόπουλο η Απόφαση για την επανασυγκρότηση του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου να υπογραφεί στις 17 Μαρτίου, δηλαδή αμέσως μετά την ανάδειξη των μόνιμων και ΙΔΑΧ αιρετών, χωρίς δηλαδή να περιμένει να ολοκληρωθούν οι αρχαιρεσίες και των υπολοίπων Συμβουλίων (Β' έως ΣΤ'). 
 
Υπενθυμίζουμε ότι οι διά ζώσης εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών στο Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο διεξάγονται στην Αθήνα (στο αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ) τη Δευτέρα 14 Μαρτίου (μονίμων) και την Τετάρτη 16 Μαρτίου (ΙΔΑΧ).
 
Για τη συμμετοχή τους στις εκλογές οι συναδέλφισσες-οι έχουν δικαίωμα ολιγόωρης διευκόλυνσης από τις εργασίες τους για να προσέλθουν στη κάλπη σύμφωνα με το (Α.Π.: 99254/09-03-2022) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένο.
 
                                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 
Δέσποινα Κουτσούμπα
 
Εύα Γιατρουδάκη