ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   9/2/2022
Αρ. Πρωτ.: 17

Προς: τα μέλη του ΣΕΑ
                                                                                                               
Με την απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ανοίγει ο δρόμος για να πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου χωρίς τους αιρετούς αντιπροσώπους.
 
Ενώ η θητεία των αιρετών αντιπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, μετά από έναν περίπου χρόνο παράτασης λόγω της πανδημίας, έληξε στο τέλος του 2021, κι ενώ είναι σε εξέλιξη οι εκλογές για την ανάδειξη νέων, στις 8/2/2022 ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ κ. Ε. Αντωνόπουλος προχώρησε σε τροποποίηση της σύνθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ώστε αυτά να αποτελούνται από τα 3 διορισμένα μέλη. Στην απόφαση ρητά αναφέρεται: "ορίζουμε ότι τα ανωτέρω Συμβούλια θα λειτουργούν χωρίς αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων μέχρι και 31/3/2022".
 
Σε συνάντηση με τον Υπηρεσιακό Γραμματέα τον Ιανουάριο 2022, το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων είχε εξηγήσει με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Η μακρόχρονη εμπειρία μας από τον τρόπο που λειτουργούν τα συμβούλια δείχνει ότι η συμμετοχή σε αυτά εκπροσώπων των εργαζομένων συμβάλλει καθοριστικά στην ίση μεταχείριση όλων των υπαλλήλων και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων και των συναδελφισσών. Σε κάθε περίπτωση δεν συναινούμε στον περιορισμό της εκπροσώπησης των υπαλλήλων σε κανένα όργανο της Διοίκησης.
 
Υπενθυμίζουμε στην Διοίκηση του ΥΠΠΟΑ ότι:
-Η διοργάνωση εκλογών για αιρετούς αντιπροσώπους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης και η όποια καθυστέρηση στην εκλογική διαδικασία βαρύνει αποκλειστικά την πολιτική και διοικητική ιεραρχία του ΥΠΠΟΑ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την «εξαφάνιση» των αιρετών από τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων.
-Οι εκλογές για το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο ολοκληρώνονται στις 14 (μονίμων) και 16 (ΙΔΑΧ) Μαρτίου 2022. Από τις 17 Μαρτίου 2022 μπορεί κάλλιστα να συνεδριάσει το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο με την πλήρη σύνθεσή του.
-Έκπληξη ομολογουμένως προκαλεί η όψιμη «βιασύνη» για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των υπαλλήλων, όταν η ίδια η ολιγωρία της πολιτικής και διοικητικής ιεραρχίας υπήρξε υπεύθυνη για τις πολύμηνες, ακόμη και πολυετείς καθυστερήσεις στην εξέταση αιτημάτων, όπως η αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική ή βαθμολογική εξέλιξη, η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων, οι εκπαιδευτικές άδειες κλπ.
-Επί εξάμηνο πλέον εκκρεμεί η έκδοση των αποφάσεων για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ΙΔΑΧ συναδέλφων που συζητήθηκαν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο το καλοκαίρι του 2021! Ας προχωρήσει η Διοίκηση στην έκδοση των αποφάσεων αυτών, αντί να εφευρίσκει δήθεν «επείγοντα» θέματα για να συνεδριάσει το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς τους αιρετούς.
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτεί να λειτουργήσει το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο χωρίς την παρουσία αιρετών αντιπροσώπων. Καλούμε τα μέλη μας που συμμετέχουν στα συμβούλια ως διορισμένοι-ες να μην δεχτούν να καλέσουν συνεδρίαση και να μη μετάσχουν σε συνεδρίαση χωρίς τα αιρετά μέλη, απέχοντας έτσι από μια συνδικαλιστικά πρωτοφανή και επιζήμια για όλους πρακτική.
 
                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
                    
Δέσποινα Κουτσούμπα
                   
Εύα Γιατρουδάκη