ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,  18/1/2022
Αρ, Πρωτ.: 9
 
Προς: τα μέλη του ΣΕΑ
 
 
Ενημέρωση για τη συνάντηση του Δ.Σ. του ΣΕΑ με την Πρόεδρο του Ο.Δ.Α.Π.
 
Αντιπροσωπία του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. κ. Νικολέττα Βαλάκου στις 20/12/2021. Στη συνάντηση παρέστησαν και υπηρεσιακά στελέχη του Ο.Δ.Α.Π., με τις αρμοδιότητες των θεμάτων που συζητήθηκαν. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α., αφού ευχήθηκε στην κ. Βαλάκου για την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων της, έθεσε τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας, ιδιαίτερα δε αυτά για τη χρηματοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τον Ο.Δ.Α.Π.
Συνοπτικά:
 
  1. Ως προς την έκδοση Π.Δ. με τον νέο Οργανισμό του Ο.Δ.Α.Π., το οποίο εκκρεμεί από την ψήφιση του Ν. 4761, η Πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι θα προωθηθεί ο Οργανισμός, αφού υπάρξουν λειτουργικές τροπολογίες στον Ν. 4761, και μας διαβεβαίωσε ότι στον νέο Οργανισμό θα κατοχυρωθούν όλες οι θέσεις των εργαζόμενων στον Ο.Δ.Α.Π., καθώς και 93 κενές οργανικές θέσεις. Αφού υπογραμμίστηκε το πρόβλημα της στελέχωσης-λειτουργίας του Ο.Δ.Α.Π., η Πρόεδρος ανέφερε τις ενέργειες προς το ΥΠ.ΕΣ. για την έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, καθώς και εποχικού προσωπικού για τις τρέχουσες ανάγκες.
 
  1. Ως προς τις αμοιβές των συναδέλφων, το Δ.Σ. τόνισε την ανάγκη να κατοχυρωθούν με Κ.Α.Ε. στον Προϋπολογισμό Ο.Δ.Α.Π. 2022 όλες οι δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από τον Ν. 4761 (όπως αμοιβές μελών και γραμματέων κεντρικών συμβουλίων, οδοιπορικά επιδημιών, καταδυτική ασφάλιση και επίδομα) και να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις, ώστε εν συνεχεία να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή, όπως η έκδοση Υ.Α. για τις αμοιβές των μελών και γραμματέων των συμβουλίων, που αποτελεί προϋπόθεση με βάση το άρθρο 16 του νόμου. Εκτεταμένη συζήτηση έγινε για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή των οδοιπορικών από τις επιδημίες, ειδικά στο πλαίσιο της τρέχουσας υποστελέχωσης του σχετικού τμήματος του Ο.Δ.Α.Π. Για το θέμα αυτό σας ενημερώσαμε αναλυτικά με προηγούμενο ενημερωτικό έγραφο μας: https://www.sea.org.gr/details.php?id=1225. Η προσπάθεια για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για την αποζημίωση της δαπάνης αυτής, σε συνεργασία με τα στελέχη του ΟΔΑΠ, θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.
 
  1. Ως προς την χρηματοδότηση των αναγκών που σχετίζονται με τα μνημεία: Το Δ.Σ. τόνισε ότι τα έσοδα που παράγει η Αρχαιολογική Υπηρεσία πρέπει να κατευθύνονται και να αξιοποιούνται πρωτίστως προς όφελος των μνημείων, των Μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων.
 
  1. Ως προς το εκδοτικό πρόγραμμα του Ο.Δ.Α.Π., ζητήθηκε σχετική ενημέρωση, συζητήθηκαν προβλήματα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων (π.χ. jstor και Α.Δ.). Το Δ.Σ. δεσμεύεται να παρακολουθεί το εκδοτικό πρόγραμμα του Ο.Δ.Α.Π. στενά και να καταθέσει προτάσεις βελτίωσης του εν λόγω προγράμματος σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα του Ο.Δ.Α.Π.
 
  1. Το ΔΣ του ΣΕΑ έθεσε δύο ακόμη ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα:
 
-Το θέμα της ακίνητης περιουσίας του Ο.Δ.Α.Π. Επαναλάβαμε την αντίθεσή μας στην πρόβλεψη του Ν. 4761 για τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με αρμοδιότητα τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας και ζητήσαμε να μην ενεργοποιηθεί η σχετική διάταξη (δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί). Η δυνατότητα παραχώρησης του νευραλγικού αυτού τομέα των αρμοδιοτήτων του ΟΔΑΠ δεν μπορεί παρά να προκαλεί μεγάλη ανησυχία, με δεδομένο ότι για την ακίνητη περιουσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. έχει επανειλημμένως γίνει προσπάθεια εκποίησης και ιδιωτικοποίησής της. Ιδιαίτερα συζητήθηκε το παράδειγμα της Ρόδου: ο Σύλλογος έθεσε επιτακτικά το θέμα ότι τα ακίνητα ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Α. οφείλουν να υπηρετούν την διατήρηση της φυσιογνωμίας της παλιάς πόλης της Ρόδου, την κατοίκηση και τη διατήρηση της αυθεντικότητας του οικισμού, χωρίς να προχωρήσουν προτάσεις εμπορευματοποίησής τους (π.χ. μετατροπή τους σε εστιατόρια ή Boutique Hotel) που εξυπηρετεί πρωτίστως την αλόγιστη τουριστικοποίηση οικιστικών ζωνών και βλάπτει την προστασία των μνημείων και ιστορικών τόπων.
 
-Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του στην εξαγγελία για επέκταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), όπως αυτή εκφράστηκε επίσημα στη συνέντευξη τύπου στις 7/12/2021 («Η εφαρμογή συστήματος έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δρομολογείται σε 100 ακόμη Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία και Μουσεία, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.»). Παρότι δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί, πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη εξαγγελία, που ανοίγει το δρόμο σε ιδιώτες να κερδοσκοπήσουν από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων. Όπως επισημάναμε, οι τεχνολογικές εφαρμογές του δημοσίου έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, όπως έδειξαν οι εφαρμογές που δημιουργήθηκαν από το δημόσιο εντός της πανδημίας, ώστε αρκεί μια συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για να αναβαθμιστεί και να λειτουργήσει σε περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν υπάρχει καμία πρακτική  ανάγκη το ηλεκτρονικό εισιτήριο, που ήδη υπάρχει, να «επανεγκατασταθεί» με Σ.Δ.Ι.Τ., παρά μόνο η προσπάθεια ιδιωτών να εμπλακούν στα έσοδα του δημοσίου, των αρχαιολογικών χώρων και των Μουσείων, όπως εδώ και πολλά χρόνια ονειρεύονται. Η εμπειρία των έργων Σ.Δ.Ι.Τ., με κορυφαίο παράδειγμα τις Εθνικές Οδούς, αποδεικνύουν περίτρανα ότι τα έργα δημόσιας ωφέλειας λειτουργούν προς όφελος του ιδιώτη που τα λυμαίνεται για χρόνια. Μια τέτοια αντίληψη για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία της επικράτειας είναι πραγματικά ανήθικη και εξωφρενική.
 
 
                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
                    
Δέσποινα Κουτσούμπα
                   
Εύα Γιατρουδάκη