ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   21/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 278
                                                                                                                          
Προς: τα μέλη του ΣΕΑ
 
 
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τα οδοιπορικά των επιδημιών που αποζημιώνονται από τον ΟΔΑΠ
 
Συναδέλφισσες-οι,
 
Τη Δευτέρα 21/12/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπίας του ΔΣ με την νέα Πρόεδρο του ΟΔΑΠ κ. Νικολέττα Βαλάκου και με υπηρεσιακά στελέχη του ΟΔΑΠ για διάφορα θέματα που αφορούν τον κλάδο και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Για τη συνάντηση θα σας σταλεί αναλυτική ενημέρωση.
 
Στη συνάντηση τέθηκε το θέμα της από 4/11/2021 επιστολής μας σχετικά με το  με αρ.πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΜ/ΤΕΠΠΕΜ/12431/1-10-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του ΟΔΑΠ με τίτλο «Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών αδειών (επιδημιών) των αρχαιολόγων και λοιπών δικαιούχων του ΥΠΠΟΑ». Μας διαβεβαίωσαν ότι:
 
  1. Η πληρωμή των οδοιπορικών των επιδημιών, που πραγματοποιήθηκαν πριν την αποστολή του εν λόγω εγγράφου, προχωρά κανονικά με τα δικαιολογητικά που είχαν καταθέσει οι συνάδελφοι.
 
  1. Πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται παράλληλα και σε άλλους δημόσιους φορείς, για την κατοχύρωση των οδοιπορικών. Επισημάναμε ότι σαφείς οδηγίες για τα δικαιολογητικά και τον τρόπο αποστολής τους, καθώς και για την δυνατότητα έκδοσής τους, θα πρέπει να σταλούν με σαφήνεια από τον ΟΔΑΠ πριν την πραγματοποίηση των επιδημιών του 2022, ώστε να είναι σε γνώση όλων των συναδέλφων εγκαίρως. Μας ενημέρωσαν ότι είναι σε εξέλιξη επικοινωνίες του ΟΔΑΠ με όλους τους φορείς μετακίνησης, ώστε τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τους συναδέλφους να εκδίδονται από τους φορείς.
 
  1. Συζητήσαμε το πρόβλημα της εκκαθάρισης των εξόδων αυτών, που δημιουργεί φόρτο εργασίας στις ήδη υποστελεχωμένες οικονομικές υπηρεσίες του ΟΔΑΠ, και δεσμευτήκαμε ως ΔΣ να συμβάλλουμε, σε συνεννόηση με τον ΟΔΑΠ, ώστε στο μέλλον να βρεθούν τρόποι για την διευκόλυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωμής.
 
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι σκοπός του Συλλόγου είναι να αποζημιώνονται τα οδοιπορικά που γίνονται για το σκοπό της επιδημίας και η διαδικασία πιστοποίησης να πραγματοποιείται με τρόπο που να συμβάλλει στη μη αμφισβήτηση του δικαιώματος του συνόλου των μελών μας.
 
Για το σκοπό αυτό θα επιδιώξουμε να εκδοθεί μία ενιαία εγκύκλιος από τον ΟΔΑΠ, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής τους, στις αρχές του 2022, ώστε να ακολουθείται από όλους τους συναδέλφους-ισσες.
 
Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την εκκαθάριση επιδημιών του 2021, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Σύλλογο.
 
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι το ΔΣ του ΣΕΑ το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής Επιδημιών και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.
 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
             Η Πρόεδρος                                      Η Γενική Γραμματέας
 
Δέσποινα Κουτσούμπα                               Εύα Γιατρουδάκη