Το Δ. Σ του ΣΕΑ αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της προβλεπόμενης από το καταστατικό ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ
Συνάδελφοι,

Το Δ. Σ του ΣΕΑ αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της προβλεπόμενης από το καταστατικό ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί

Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 στις 9:00 πμ
στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
( Ε.Β.Ε.Α.)
Ακαδημίας 4, αίθουσα Φιλικής Εταιρείας


Όπως καθημερινά διαπιστώνουμε όλοι στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε στο χρέος της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τα προβλήματα έχουν γιγαντωθεί με αποτέλεσμα την πρωτοφανή στην ιστορία του Υπουργείου Πολιτισμού κατάσταση διοικητικής παράλυσης και οικονομικής ασφυξίας, στην οποία έχει περιέλθει η Αρχαιολογική Υπηρεσία και η οποία κορυφώθηκε το έτος 2008.

Τα θέματα που μας απασχολούν έχουν πολλές φορές σκιαγραφηθεί με εγκυκλίους προς τα μέλη αλλά και αναλυτικά υπομνήματα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού χωρίς δυστυχώς να έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια επίλυσής τους. Συνοπτικά τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι τα ακόλουθα:

- ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
· Νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα ανάθεσης μελετών από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού που υλοποιούν έργα με αυτεπιστασία.
· Ανάκληση της διάταξης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που επιτρέπει στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υλοποιούν έργα στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς.
· Νομοθετική διευκρίνιση της διάταξης που επιτρέπει στην Εκκλησία να υλοποιεί έργα στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς (άρθρο 6 του Ν 3513/2006).

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΕΣΠΑ
Επιτάχυνση των διαδικασιών πιστοποίησης των μονάδων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
εξασφάλιση τομεακού προγράμματος για τον Πολιτισμό
νομοθετική κατοχύρωση για πιστώσεις του ΕΣΠΑ για τα έργα στην πολιτιστική κληρονομιά.
εκχώρηση όλων των Μέτρων Πολιτισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Τομεακών και Περιφερειακών) στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΥΠ.ΠΟ («Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού»).
υλικοτεχνική υποδομή και πλήρης στελέχωση των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Μουσείων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης των προγραμμάτων με αυτεπιστασία.
- ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Κατάργηση του νόμου για τη μετατροπή του Μουσείου Ακρόπολης σε Ν.Π.Δ.Δ. και ίδρυση Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ που θα περιλαμβάνει τα μνημεία του Ιερού Βράχου, το παλαιό και το νέο Μουσείο.

- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
εξαίρεση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τον περιορισμό της απασχόλησης μέχρι 24 μήνες των συμβασιούχων υπαλλήλων.
κατάργηση της διάταξης για την επιλογή του έκτακτου προσωπικού από την Κεντρική Υπηρεσία (άρθρο 16).
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και κατάργηση του καθεστώτος ομηρίας των συμβασιούχων.

- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ.
· πρόγραμμα μονιμοποίησης των αορίστου χρόνου συναδέλφων
· αναγνώριση προϋπηρεσίας.
· διαφανή τρόπο μεταθέσεων.
· διοργάνωση εισαγωγικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων (διαρκής εκπαίδευση)
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ
Προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και κατάργηση των παντός είδους Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε.
- ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
- Συγκρότηση και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων και ΚΑΣ
- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ
· χρηματοδότηση των Εφορειών Αρχαιοτήτων, των Διευθύνσεων και των Μουσείων.
· αδυναμία πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού
· οφειλόμενα από το 2007 & 2008 οδοιπορικά
· υλοποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος των μονάδων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,
· προβλήματα από την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού του ΥΠ.ΠΟ.
- ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

- ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
καθίζηση της εκδοτικής δραστηριότητας του ΤΑΠ
απαλλοτριώσεις
κατάργηση της θεσμοθετημένης μεταφοράς κονδυλίων του ΤΑΠΑ στον ΟΠΕΠ, το ΤΔΠΕΑΕ και την ΕΑΧΑ, κατάργηση του ΟΠΕΠ Α.Ε. και μεταφορά λειτουργιών του στο ΤΑΠ.
- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:
- ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
- ΑΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


Συνάδελφοι,
Η Γ. Σ. των μελών του ΣΕΑ καλείται να πάρει δυναμική θέση απέναντι στα σοβαρά προβλήματα από τα οποία απειλείται με ουσιαστική και οριστική διάλυση η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η αθρόα προσέλευσή σας στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη για τη μαχητική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας και καθοριστική για την επιτυχία των αγώνων μας.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
 
 
 
    Ο Πρόεδρος           Η Γενική Γραμματέας
 
Δημήτρης Αθανασούλης  Άλκηστη Παπαδημητρίου