ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
Αθήνα,   12/5/2021
Αρ. Πρωτ.: 121
 
Προς: 
Τα μέλη του ΣΕΑ
 
 
 
Συναδέλφισσες-οι
 
Κατόπιν ενημέρωσης από μέλη μας για το θέμα των επιδημιών που εκκρεμούν στην Επιτροπή Επιδημιών, και μετά από επικοινωνία του ΔΣ με τη ΓΔΑΠΚ, σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της εκκρεμούσας αλλαγής στη σύνθεση της Επιτροπής Επιδημιών, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 19/5/2021 συνεδρίαση της Επιτροπής (με την υπάρχουσα σύνθεση), προκειμένου να προχωρήσουν τα θέματα των εκκρεμών αιτήσεων των συναδέλφων για επιδημίες.
 
Η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έκδοση των αποφάσεων σε σύντομο χρόνο μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής, ώστε να μην στερηθεί κανείς συνάδελφος και συναδέλφισσα του νόμιμου δικαιώματός του/της.
    
                                                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
                              Η Πρόεδρος                  Η Γενική Γραμματέας
                     Δέσποινα Κουτσούμπα                       Εύα Γιατρουδάκη