ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   10/5/2021
                                                                                                                            
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                             
Η οριστική δικαίωση συναδέλφου, η (δις) απόρριψη από τη Δικαιοσύνη έγκλησης της «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ» κατά υπαλλήλων και το «έργο» που όλο ακούμε και όλο δεν βλέπουμε 
 
Όταν η Δικαιοσύνη μιλά, η πολιτική ηγεσία καλό είναι να σωπαίνει.
 
Ο ΣΕΑ στις 5.11.2019 είχε καταγγείλει δημόσια την εκφοβιστική μήνυση που υπέβαλε η εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (ΙΚΝΟΗΟW) εναντίον αρχαιολόγου και άλλων δύο υπαλλήλων μελών της Επιτροπής Παραλαβής, δηλαδή κατά της πλειοψηφίας της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του Υποέργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών», του οποίου η εν λόγω εταιρεία ήταν ανάδοχος από το 2015, στο πλαίσιο του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» (http://www.sea.org.gr/details.php?id=923).

Η μήνυση εναντίον τους αφορούσε τις διαπιστώσεις και την εισήγηση που είχαν διατυπώσει στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, στις 28.9.2018, σχετικά με τη μη συμμόρφωση της εταιρείας στην 3-τρίμηνη προθεσμία που είχε τεθεί στην από 18.10.2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω8ΡΩ4653Π4-9ΘΖ), ώστε να θεραπευτούν από τον ανάδοχο οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές που είχαν εντοπιστεί σε 2 παραδοτέα του έργου, ενώ είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες παρατάσεις και 3 ακόμη αποτυχημένες υποβολές των ίδιων παραδοτέων. Οι συνάδελφοι εντόπισαν και κατέγραψαν αναλυτικά 230 αποκλίσεις των παραδοτέων του αναδόχου από τη σύμβαση του έργου, μετά την ταχθείσα προθεσμία. Το Πρακτικό τους (αναρτημένο στη Διαύγεια) εγκρίθηκε με την από 30.11.2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΞΜΚ4653Π4-3Ι4) και η ανάδοχος εταιρεία (IKNOWHOW) κηρύχθηκε έκπτωτη. Παράλληλα με την εκφοβιστική μήνυση κατά των συναδέλφων η εταιρεία προσέφυγε στη δικαιοσύνη και εναντίον του ελληνικού δημοσίου, έχασε την αίτηση αναστολής τον Οκτώβριο 2019 και εκκρεμούσε η εκδίκαση της προσφυγής της.
 
Παρά τις εξελισσόμενες παραπάνω διαδικασίες και παρά την εμπλοκή στην υπόθεση της ποινικής και διοικητικής Δικαιοσύνης και αφού η νυν υπουργός επί 9 μήνες δεν είχε ενεργήσει για την απόδοση ευθυνών στην Εταιρεία, αποφάσισε τελικά να «παρέμβει» υπέρ της εταιρείας, ανακαλώντας τον Μάρτιο 2020 την έκπτωση του αναδόχου με δική της Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:Ψ5Γ94653Π4-Α05) και αβάσιμη αιτιολογία, δημιουργώντας πολλά ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα και τη χρονική συγκυρία της έκδοσής της, αφού με την απόφαση αυτή «νομιμοποιούσε» όλες τις αιτιάσεις του αντιδίκου του Δημοσίου πριν από την κρίση του Διοικητικού Εφετείου (βλ. ανακοίνωση του ΣΕΑ: https://www.sea.org.gr/details.php?id=1017). Παράλληλα, η απόφασή της αυτή επανέφερε εκ νέου την Εταιρεία και στο έργο του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, με σειρά απευθείας αναθέσεων, παρόλο που μέχρι σήμερα, 10 χρόνια μετά, ούτε αυτό το πληροφοριακό σύστημα (με κύριο κατασκευαστή την IKNOWHOW) έχει αποδοθεί σε πλήρη λειτουργία και χρήση στις Υπηρεσίες και στο κοινό.
 
Η πρώτη δικαίωση ήρθε για τους συναδέλφους τον Οκτώβριο 2020, καθώς ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών απέρριψε ως αβάσιμη τη μήνυση της IKNOWHOW και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Ωστόσο η εταιρεία και η πολιτική ηγεσία δεν αρκέστηκαν σε αυτό. Παρά την αναλυτικότατη διάταξη που δικαίωνε τους ίδιους και όχι την εταιρεία, αφενός η IKNOWHOW προσέφυγε κατά της διάταξης αυτής, αφετέρου το ΥΠΠΟΑ, σαν να μην τρέχει τίποτα, προχώρησε τον Οκτώβριο 2020 στην αποπληρωμή της Εταιρείας -ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ- και τον Νοέμβριο 2020 στην επιστροφή σε αυτήν ακέραιων των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης (!). Μετά την προσφυγή της IKNOWHOW κατά της εισαγγελικής διάταξης η υπόθεση ανατέθηκε πλέον σε Εισαγγελέα Εφετών.
 
Η δεύτερη δικαίωση για τους συναδέλφους ήρθε με την οριστική και ανέκκλητη διάταξη-καταπέλτη του Εισαγγελέα Εφετών, που εκδόθηκε στις 7.4.2021, καθώς απορρίφθηκε εκ νέου η έγκληση και η προσφυγή της IKNOWHOW. Επίσης ο Εισαγγελέας έκρινε όχι μόνο ότι οι υπάλληλοι δεν τέλεσαν το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης και κατ’ επέκταση αυτό της παράβασης καθήκοντος, αλλά ότι η επιτροπή τους ήταν «η μόνη αρμόδια να ελέγχει τα παραδοτέα όσον αφορά στη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της Σύμβασης και τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί». Παράλληλα, αποδόμησε πλήρως τα στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα κάποια ως «αμφίβολης ύπαρξης ή έστω εγκυρότητας». Ας σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία που χαρακτηρίστηκαν έτσι από την ποινική δικαιοσύνη είχαν ληφθεί υπόψη ως αξιόπιστα από την Υπουργό, όταν ανακάλεσε την έκπτωση του αναδόχου.
 
Όπως είχε προβλέψει και ο ΣΕΑ, η απόπειρα εκφοβισμού κατά του μέλους μας και των 2 ακόμη συναδέλφων απέτυχε με την οριστική τους δικαίωση. Είχαν δίκιο οι ίδιοι και όχι η Υπουργός που πλήρωσε –με το παραπάνω- ένα μισοτελειωμένο έργο, ούτε η εταιρεία που ισχυριζόταν ότι δήθεν το είχε υλοποιήσει 2,5 χρόνια πριν. Αυτό το διαψεύδει όχι μόνο ο Εισαγγελέας αλλά και η ίδια η πραγματικότητα. Διότι πέρασε ήδη ένας χρόνος μετά την «επαναφορά» της εταιρείας από την κ. Μενδώνη και ακόμη έργο για τα κινητά μνημεία που να λειτουργεί πλήρως δεν έχουμε δει. Ούτε αυτό που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την υπουργό είναι ένα έργο αντάξιο του ΥΠΠΟΑ και των Υπηρεσιών του.
 
Δεν αποτελεί «παράθυρο του ελληνικού πολιτισμού στους πολίτες του κόσμου» μία τόσο περιορισμένης λειτουργικότητας Διαδικτυακή Πύλη που βγήκε στον αέρα για να ρίξει «στάχτη στα μάτια». Όπου πλείστες λειτουργικότητες απουσιάζουν ακόμη, ενώ το έργο έχει ήδη εξοφληθεί (!). Δεν είναι «παράθυρο στον κόσμο» η απουσία κάθε δυνατότητας εγγραφής και διάδρασης των επισκεπτών, ο κάκιστος έως καθόλου σχεδιασμός προβολής της σε φορητές συσκευές, η πλήρης απουσία του πεδίου περιγραφής των μνημείων στην αγγλική γλώσσα, η απουσία ολόκληρων λειτουργικών ενοτήτων για τα κλαπέντα και επαναπατρισθέντα μνημεία ή η προχειρότητα στην παρουσίαση των εκθεμάτων που… κατά την IKNOWHOW και την Υπουργό μπορούν να χρονολογούνται με τη μορφή: «Ιανουάριος 1, 525 π.Χ. — Δεκέμβριος 31, 451 π.Χ.» σε επίσημη Διαδικτυακή Πύλη για εκθέσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Πολιτισμού!
 
Δεν αρμόζει τέτοια προχειρότητα στην παρουσίαση ενός έργου για το οποίο εργάστηκαν εκατοντάδες επιστήμονες, μόνιμοι και ΙΔΟΧ, επί μια δεκαετία και στοίχισε σχεδόν δέκα εκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρήμα. Όμως, δεν είναι μόνο η Πύλη, που είναι κατώτερη προσδοκιών και προδιαγραφών, αλλά και προσβλητική για τον μόχθο εκατοντάδων συναδέλφων. Αποτελεί κοινό μυστικό πλέον στις Υπηρεσίες η υπολειτουργία και της συνδεδεμένης βάσης δεδομένων με το υλικό των ψηφιοποιημένων μνημείων να απέχει πολύ από ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «επιτυχούς υλοποίησης». Οι δυσλειτουργίες στα επιμέρους υποσυστήματα και οι συνεχείς διακοπές στην λειτουργία της βάσης και στην πρόσβαση του προσωπικού σε αυτή καταδεικνύουν την –επιεικώς- περιορισμένη λειτουργικότητα του.
 
Καλούμε λοιπόν την πολιτική ηγεσία να διεκδικήσει τα χρήματα του ελληνικού Δημοσίου που απλόχερα η ίδια του χάρισε για «μισές δουλειές» και να αναθέσει στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου να ολοκληρώσει το ημιτελές έργο για να περισώσει –έστω και τώρα- τη χαμένη ψηφιακή τιμή του ΥΠΠΟΑ. Μόνο τότε θα τιμήσει η κ. Μενδώνη όσους εργάστηκαν επί χρόνια με σοβαρότητα και ευσυνειδησία σε αυτό.
 
 
 
                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
    
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 
Δέσποινα Κουτσούμπα
 
Εύα Γιατρουδάκη