Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ-Γ.Σ.Ε.Ε..

Προς Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ-Γ.Σ.Ε.Ε..
Η προσυγκέντρωση των υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ. θα γίνει στις 10:30 π.μ. στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Συνημ. : Ανακοίνωση- Πρόσκληση Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


 
 
Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.

 
     Ο Πρόεδρος                 Η Γενική Γραμματέας
 
 
Δημήτρης Αθανασούλης       Άλκηστη Παπαδημητρίου