ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   5/4/2021
Αρ. Πρωτ.: 101
 
 ΠΡΟΣ: Τα μέλη του ΣΕΑ
 
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες, 
 
Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,  στη συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2021, εξέτασε το θέμα της πραγματοποίησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό.
 
Δεδομένης της ρευστότητας των συνθηκών που επιβάλλει η υγειονομική κρίση και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά, το ΔΣ αποφάσισε:

1. Να επανεξετάσει το θέμα του τόπου και του χρόνου της Γενικής Συνέλευσης στην τακτική συνεδρίαση του Μαΐου 2021, προκειμένου να εκτιμήσει εκ νέου την υγειονομική κατάσταση όπως θα έχει διαμορφωθεί άλλως να ορίσει τη διαδικασία για Γενική Συνέλευση με διάσκεψη εξ αποστάσεως.
2. Στο διάστημα που μεσολαβεί, προκειμένου να μην ατονήσει η δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου, το ΔΣ θα προγραμματίσει συναντήσεις με διάσκεψη εξ αποστάσεως με τα μέλη των Τοπικών Παραρτημάτων.
3. Παραμένει σε ισχύ η απόφαση για πραγματοποίηση Έκτακτης Συνέλευσης με κάθε πρόσφορο μέσο σε περίπτωση που η πολιτική ηγεσία προχωρήσει σε δημοσιοποίηση νομοσχεδίου για το καθεστώς των Δημόσιων Μουσείων.
 
                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
    Δέσποινα Κουτσούμπα  Εύα Γιατρουδάκη