ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
 
Αθήνα,   2/4/2021
Αρ. Πρωτ.: 97
 
Προς:
Τα μέλη του ΣΕΑ
 
 
Την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. επισκέφτηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την πρώτη ημέρα  επαναλειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων στο κοινό, με πρωτοβουλία του Συλλόγου, καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση σε αιτήματά του για αυτοψία, ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, προκειμένου να δει από κοντά τα έργα διαδρομών επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο.
 
Την αντιπροσωπεία συνόδευσε ο κ. Τάσος Τανούλας, συνταξιούχος αρχιτέκτονας και αναστηλωτής των Προπυλαίων. Ακόμη και αν η επίσκεψη ήταν ιδιωτικού χαρακτήρα, (δεν οργανώθηκε σε θεσμικό επίπεδο), την αντιπροσωπεία ενημέρωσε σχετικά η κ. Ελένη Μπάνου, προϊσταμένη της ΕΦ.Α. Αθηνών και ο κ. Μιχάλης Λεφαντζής, Τμηματάρχης Έργων της Εφορείας.
 
Η αντιπροσωπεία είδε από κοντά το αποτέλεσμα των εργασιών που προκάλεσαν την ανησυχία της επιστημονικής κοινότητας και των Ελλήνων πολιτών κατά το προηγούμενο διάστημα. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης έχει υιοθετήσει αδιακρίτως πλέον τα κατασκευαστικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης Αθήνας, αυτής της τσιμεντούπολης, χαρακτηριστικά τα οποία επιβάλλονται στα εμβληματικά μνημεία του ιερού βράχου. Ο Σύλλογος δηλώνει και πάλι με τρόπο κατηγορηματικό ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου κατά το διάστημα του αυστηρού lockdown δεν συμβιβάζεται όχι απλά με την αξία του χώρου της Ακρόπολης, αλλά τους κανόνες που διέπουν τη σύλληψη και την έγκριση ανάλογων μελετών  καθώς και την εκτέλεση εργασιών επί μνημείων, ενώ παρουσιάζει και πολλά άλλα νομικά ζητήματα τα οποία είχαμε εκθέσει στην από 14/12/2029 ανακοίνωσή μας.
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θα προβεί σε μια σειρά ενεργειών στην κατεύθυνση αποκατάστασης της δραματικής αλλοίωσης του αρχαιολογικού χώρου, αποτροπής της συνέχισης του έργου με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τήρησης των νόμιμων διαδικασιών.
 
 Σας αποστέλλουμε το κείμενο με τίτλο «Ακρόπολη SOS», το οποίο συνυπογράφουν πολλοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
                    
Δέσποινα Κουτσούμπα
                   
Εύα Γιατρουδάκη

 
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Ακρόπολη: SOS
 
Στα τέλη Οκτωβρίου 2020, αιφνιδιαστήκαμε από την είδηση ότι στην Ακρόπολη είχαν ήδη αρχίσει έργα εκτεταμένων διαστρώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ παράλληλα η επίσημη ενημέρωση ήταν πως οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
Διατυπώθηκαν αντιρρήσεις για το υλικό, την έκταση και το αισθητικό αποτέλεσμα της επέμβασης, καθώς θεωρήθηκε ότι ανταγωνίζονται και απαξιώνουν την αρχιτεκτονική και γλυπτική αξία των μνημείων όπως και το περιεχόμενο του αρχαιολογικού χώρου. Επίσης, επικρίθηκαν το μη αναστρέψιμο της κατασκευής και η καταστροφή βράχου και αρχαίων καταλοίπων, ενώ εκφράστηκαν φόβοι ότι η εκτεταμένη χρήση σκυροδέματος, η διαμόρφωσή του και η υδροφοβική επίστρωση της επιφάνειάς του θα προκαλούσαν, μεταξύ άλλων, απρόβλεπτες μεταβολές στο σύστημα απορροής των ομβρίων υδάτων.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) απάντησε ότι η νέα παρέμβαση ήταν απαραίτητη, όχι μόνο για να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία, αλλά και για την μεταφορά όγκων μαρμάρου με βαρέα οχήματα, και δήλωσε ότι δεν θα άλλαζε η εικόνα του αρχαιολογικού χώρου.
Ο πρόεδρος, πάλι, της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), καθηγητής Μανώλης Κορρές, δικαιολόγησε την πρώτη φάση των διαστρώσεων στην Ακρόπολη ως προοίμιο μεγαλύτερης επέμβασης: οικοδόμηση οριζόντιων δαπέδων σε διαφορετικές στάθμες (ταράτσες), προς αποκατάστασιν, κατά την κρίση του, της διαμόρφωσης του εδάφους του 5ου αιώνα π. Χ., και της «ορθής θέασης» των μνημείων.
Διατυπώθηκε, τότε, η ένσταση ότι η εγκατάσταση των νέων αυτών οικοδομών και επεμβάσεων θα κατέλυε κάθε αίσθηση ιστορικής ενότητας και συνέχειας, επιβάλλοντας διαμορφώσεις για τις οποίες, αφ’ ενός, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ενώ, αφ’ ετέρου, θα καθιστούσαν απρόσιτα τα πολύτιμα αρχαιολογικά τεκμήρια. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι τόσο για τις τετελεσμένες, όσο και για τις μελλοντικές νέες κατασκευές, έχει αγνοηθεί το ελληνικό και το διεθνές νομικό και θεσμικό πλαίσιο.
Πλημμυρικά φαινόμενα στον αρχαιολογικό χώρο, που ακολούθησαν τον Δεκέμβριο του 2020, ενίσχυσαν την αρνητική απήχηση που είχε διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη για τις διαστρώσεις. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι νέες διαστρώσεις δεν εξυπηρετούν, τελικά, τον αρχικό, βασικό σκοπό τους, δηλαδή την αυτόνομη κίνηση των ατόμων με αναπηρία. Θα περίμενε, κανείς, όλα αυτά να οδηγήσουν σε συζητήσεις, ζυμώσεις και συγκλίσεις για καλλίτερη διαχείριση των προβλημάτων. Αντιθέτως, όμως, στις 2 Φεβρουαρίου, κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, πρόταση της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως για την «αποκατάσταση» της δυτικής προσπέλασης της Ακροπόλεως, που θα «επαναποδώσει», όπως δηλώνεται, «μνημειακότητα» και «αυθεντικότητα» στο Μνημείο και «θα επιλύσει θέματα διαχείρισης κυκλοφορίας των επισκεπτών». Αποτέλεσμα, η πρόταση εγκρίθηκε παμψηφεί ενώ, κανονικά, το ΚΑΣ  ψηφίζει πλήρεις και συγκροτημένες μελέτες, και όχι απλές προτάσεις. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, επιβλήθηκε πρωθύστερη διαδικασία.
Συγκεκριμένα, το δελτίο τύπου του ΥΠΠΟΑ δηλώνει ότι θα κατασκευασθεί μαρμάρινη κλίμακα, κατά το πρότυπο της ρωμαϊκής του 1ου μ. Χ. αιώνα, σε όλο το πλάτος των Προπυλαίων. Πρόκειται για μια κεκλιμένη βαθμιδωτή πλατεία που θα αρχίζει από την βάση της δυτικής πλαγιάς της Ακρόπολης και θα καταλήγει στα Προπύλαια, επιτρέποντας στους επισκέπτες να  διασχίσουν τις κιονοστοιχίες σε όλο το πλάτος τους για να εισέλθουν στα Προπύλαια και, τελικά, στην Ακρόπολη.
Όσον αφορά την υστερορρωμαϊκή πύλη Beulé στην βάση της δυτικής πρόσβασης, η διατύπωση του ΥΠΠΟΑ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο της καθαίρεσής της, για να αναστηλωθούν τα αρχιτεκτονικά της μέλη στην αρχική τους θέση, στο χορηγικό μνημείο του Νικία. Το νέο πνεύμα διαχείρισης των αρχαιοτήτων της Ακρόπολης, που διαγράφεται απειλητικό τους τελευταίους μήνες, καθώς αυθαίρετα χρίζει «αυθεντικές» και «ορθές» τις οικοδομικές παρεμβάσεις που θέλει να επιβάλει, δεν θα απέκλειε παρόμοιες, ακραίες επεμβάσεις.
Είναι βέβαιο ότι οι δομές αυτές θα αλλάξουν δραματικά την μορφή και το περιεχόμενο του Μνημείου της Ακρόπολης ως αρχαιολογικού τόπου, στην παγκόσμια συνείδηση.
Θα δημιουργήσουν, δε, σοβαρότατα τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς:
1. Ο φυσικός βράχος και τα αρχαία λείψανα θα καλυφθούν σε μεγάλη έκταση, από μια γιγαντιαία βαθμιδωτή επιφάνεια από νέο υλικό, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται το φυσικό τοπίο και ο βράχος ως γεωλογικό μνημείο και φυσικό οχυρό. Επί πλέον, παραμένει ανεξήγητο γιατί στην δυτική προσπέλαση της Ακρόπολης, προκρίνεται ο 1ος μ. Χ. αιώνας, ενώ στην κορυφή του βράχου, προκρίνεται, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, ο 5ος αιώνας π. Χ. Εκτός εάν επιβάλλονται συνυπάρξεις που προσπαθούν να οικοδομήσουν μια εικόνα «Αρχαίου Κλέους»!
2. Αρχαιότητες διαφόρων εποχών θα καταχωθούν και θα είναι απρόσιτες.
3. Η επίχωση σε ορισμένες θέσεις θα ξεπεράσει τα 3 μέτρα, ενώ για την στήριξη των βαθμίδων και την στερέωση της εκτεταμένης νέας κατασκευής θα χρειαστούν πυκνές, ογκώδεις θεμελιώσεις που θα εδράζονται στον βράχο και στις αρχαιότητες που θα καλυφθούν.
4. Η πρόσβαση στην Ακρόπολη δια μέσου των Προπυλαίων καθ’ όλο το πλάτος τους, θα επιβάλει τον συνωστισμό των επισκεπτών τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο, και θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο την ασφάλεια του μνημείου. Είναι αναπόφευκτη, δε, η κατασκευή νέων πρόσθετων βαθμίδων (σκαλοπατιών) για να διευκολυνθεί η άνοδος και η κάθοδος των επισκεπτών.
5. Το πρόβλημα της διακίνησης μεγάλου πλήθους επισκεπτών θα παραμείνει και, μάλιστα, θα αυξηθεί.
 
 
Με βάση τα παραπάνω
Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στις διαδρομές που έχουν ήδη διαστρωθεί και σε όσες έχει εξαγγελθεί ότι θα γίνουν στην Ακρόπολη, καθώς και στην προτεινόμενη ανακατασκευή της ρωμαϊκής κλίμακας στην δυτική προσπέλαση της Ακρόπολης.
Τέτοιου είδους επεμβάσεις είναι αντίθετες στις διεθνώς αναγνωρισμένες και θεσπισμένες αρχές διαχείρισης αρχαιοτήτων, και δεν έχουν καμία σχέση με την έννοια της διατήρησης, συντήρησης και διαφύλαξης αρχαιοτήτων. Αντίθετα, ισοδυναμούν με υποβάθμιση, απόκρυψη και απαξίωση του μεγαλύτερου αρχαιολογικού και καλλιτεχνικού θησαυρού που έχει κληροδοτηθεί στη σύγχρονη Ελλάδα, στην οποία η ανθρωπότητα έχει εμπιστευθεί την διαφύλαξή του. 
Ζητούμε να αρθούν τα βλαπτικά χαρακτηριστικά των διαστρώσεων που έχουν γίνει στην Ακρόπολη, να μην πραγματοποιηθούν τα έργα τα οποία έχουν εξαγγελθεί  για την κορυφή του βράχου και την δυτική πρόσβαση της Ακρόπολης, και να προγραμματισθούν επεμβάσεις που θα σέβονται το φυσικό τοπίο, την συνύπαρξη βράχου και αρχιτεκτονημάτων, για την βελτίωση της επισκεψιμότητας και της διακίνησης των ατόμων με αναπηρία, όσο και της εξυπηρέτησης των έργων. Η εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για αυθαίρετους σχεδιασμούς.
Ζητούμε να γίνει άμεσα οργάνωση διοικητικού μηχανισμού για τον έλεγχο της ροής των επισκεπτών, ούτως ώστε, κατά την μελέτη αυτών των επεμβάσεων, να είναι γνωστός εκ των προτέρων ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών που θα εξυπηρετούνται.
Ζητούμε να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να αναπτυχθούν ζυμώσεις και συγκλίσεις απόψεων, για να μην επιβάλλονται προσωποπαγείς θεωρήσεις.
Γενικότερα, επισημαίνουμε πως η πεποίθηση ότι κάποιος σήμερα μπορεί να «επαναποδώσει τα  χαρακτηριστικά και  τις αξίες» στην Ακρόπολη και να «συνεισφέρει απολύτως αποφασιστικά στην ορθή πρόσληψη» και  «αυθεντικότητα» του μνημείου, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη οδός.
 
 
 
 
 
 
 
Υπογραφές
 1. Albarella Umberto, Department of Archaeology, University of Sheffield - UK
 2. Anastasiadou Kleio, Architecte, d.p.l.g Paris
 3. Aprile D. Jamie, Ph.D., Adjunct Professor of Anthropology and Classics, George Mason University
 4. Argyrou Dimitra, Architect
 5. Arrizabalaga Anna, Ξεναγός
 6. Babuin Andrea, Λέκτορας Βυζαντινής Τέχνης, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 7. Ballesteros Jose, Graphic Designer and Art Director
 8. Bath Robert, UK
 9. Beleza Barreiros Inês, Art and Cultural Historian, Editor at La Rampa, Researcher at ICNOVA, FCSH, Universidade Nova de Lisboa, Ph.D. in Media, Culture and Communication, New York University
 10. Bergé David, Artist
 11. Bria Rebecca, Assistant Professor of Anthropology, The University of Texas at San Antonio
 12. Brown R. Amelia, PhD, MA University of California at Berkeley, AB Princeton MCL, President, Australasian Association for Byzantine Studies, Senior Lecturer in Greek History & Language, Classics & Ancient History staff, School of Historical & Philosophical Inquiry, University of Queensland
 13. Byrne Aisling
 14. CACA Gjergji, Architect – Albania
 15. Christou Marie
 16. Clogg Richard, Professor St Antony's College, Oxford
 17. Coelho Rui Gomes, Assistant Professor Department of Archaeology Durham University - UK
 18. Collar Anna C. F., Lecturer in Roman Archaeology, University of Southampton
 19. Cortes-Camargo Alejandra Michelle
 20. Dalègre Joelle, Historienne, Paris-Inalco
 21. Delorme Olivier, Αgrégé d'histoire, romancier, auteur de La Grèce et les Balkans
 22. Demetriades Jackie
 23. Deschamps Francoise
 24. Dimitriadis Christina, Φωτογράφος
 25. Doempke Stephan, Chair, World Heritage Watch
 26. Donnelly Cassandra, ABD, University of Texas at Austin
 27. Dowson Thomas, Archaeology Travel (Berlin)
 28. Elm Susanna, Sidney H. Ehrman Professor of History, UC Berkeley
 29. Forster Emily, post-doctoral researcher, School of Archaeology, University of Oxford
 30. Frédéric Jamain, Τraducteur
 31. Frieling Adrian-Ανδριανός, Master of Arts Εφαρμοσμένες Πολιτιστικές Επιστήμες
 32. Gilkes Oliver, Senior Archaeologist, Andante Travels
 33. Grossman E. Heather, University of Illinois Urbana-Champaign, School of Architecture
 34. Güngören Elâ, Dr. Historian of architecture, Istanbul
 35. Hamilakis Yannis, Joukowsky Family Professor of Archaeology and Professor of Modern Greek Studies Brown University
 36. Heizanoglou Haris, Architect, Aristotle University Thessaloniki, MSc (hons) Architecture TU Delft.
 37. Holeva Peza Maria, Marketeer
 38. Holton David, Emeritus Professor of Modern Greek, University of Cambridge
 39. Iacono Francesco, Senior Assistant Professor in Prehistory and Protohistory, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
 40. Jeff Oliver, Senior Lecturer in Archaeology, Department of Archaeology, School of Geosciences, University of Aberdeen, Scotland, UK
 41. Kapernekas Venetia, contemporary art & culture projects consultant
 42. Karaliolios Panagiotis, DipEng Electrical Engineering, Rotterdam Netherlands
 43. Keramidas Daphné, Εικαστικός
 44. Kohanoff Anna
 45. Koumouzelis Margarita, Ph.D Prehistoric Archaeology
 46. Labiba Antara
 47. Lialios Freitag Angelika
 48. Lymperopoulos Peter, Τransportation specialist USA
 49. Mahoney Rosemary, Writer
 50. Marcellesi Marie-Christine, Professeure des Universités, Sorbonne Université, Faculté des Lettres
 51. Mavroudi Maria, Professor, Departments of History, Classics and Near Eastern Studies, University of California, Berkeley U.S.A.
 52. Mihalatou Maria, Housewife
 53. Mitrovich Michele, PhD student / Teaching Assistant Program in Aegean Scripts and Prehistory, Department of Classics University of Texas at Austin
 54. Moore Ralph
 55. Morrison Lynn, Museum Conservation Officer
 56. Moschos Despina
 57. Motsiou Paraskevi, Archaeologist, PhD Candidate in Classical Archaeology, NKUA
 58. Murnaghan Sheila, Allen Memorial Professor of Greek, The University of Pennsylvania
 59. Murphy Céline, Archaeologist, PhD, PGCHE, MRes, BA, Visiting Research Fellow, Trinity College Dublin
 60. Ostrowski Florian, Department of History, University of Vienna
 61. Özkaya Belgin Turan, PhD Cornell University, Professor of Architectural History, Graduate Program in Architectural History Department of Architecture Middle East Technical University Ankara, Turkey, Editorial Board Member International Journal of Islamic Architecture
 62. Page Gill, PhD
 63. Papalexandrou Nassos, Associate Professor, Department of Art and Art History, The University of Texas at Austin
 64. Papanikolaou Eleni, Architect
 65. Papuci-Wladyka Ewdoksia, Head, Department of Classical Archaeology JU - Director, MA-P Maloutena and Agora in the layout of Paphos - Vice-Director, Polish Archaeological Institute at Athens - Chair, Committee for Archaeology of the Mediterranean Countries, Polish Academy of Arts and Sciences - Visiting Professor at Polish Centre of Mediterranean Archaeology UW
 66. Petrakis Leonidas, PhD (U of California, Berkeley), Senior Scientist and Chairman, Department of Applied Science, Brookhaven National Laboratory, USA (Retired)
 67. Psarra Theodossia, Hospitality Professional
 68. Rehm Rush, Professor, Theater and Performance Studies, and Classics, Stanford University, Artistic Director, Stanford Repertory Theater (SRT)
 69. Reven T. Marion
 70. Rizvi Z. Uzma, Associate Professor of Anthropology and Urban Studies, Pratt Institute, Brooklyn NY, USA
 71. Roberts Alexandre, Assistant Professor of Classics, University of Southern California
 72. ROUCHER-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ Ευγενία, Καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας, γλωσσολόγος και ιστορικός έντεχνου χορού
 73. Serpa Sara, Singer, composer, improviser –Portugal
 74. Slobodanka Stupar, Visual artist
 75. Spilioti Elena, Architect, University of Rome
 76. Spyridaki Nasia, Architect Engineer, MSc
 77. Stroud S. Ronald, Distinguished Klio Professor of Classics, Emeritus, University of California, Berkleey
 78. Teuler - Iliadis Catherine, professeur à la retraite, Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques
 79. TONNET Henri, Ομότιμος Καθηγητής νέων ελληνικών στη Σορβόννη
 80. Urice K. Stephen, Ph.D., J.D. Professor of Law and Dean’s Distinguished Scholar, University of Miami School of Law
 81. Usher Elizabeth
 82. Varinlioğlu Günder, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey.
 83. Vasilatou Barbara, Architect & computational specialist, Associate Populous Ltd
 84. Vickers Michael, Emeritus Professor of Archaeology, University of Oxford Jesus College
 85. Villanueva Mario Agudo, Journalist and writer, member of the board of "Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies"
 86. Vorris Dimitrios, Screenwriter-director
 87. WINKLER M. MARTIN, PROFESSDOR OF CLASSICS DEPARTMENT OF MODERN AND CLASSICAL LANGUAGES, GEORGE MASON UNIVERSITY
 88. Wolf Diana, PhD Candidate, FNRS Research Fellow, Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL), Centre d'Etudes des Mondes Antiques (CEMA)
 89. Yiakoumaki Nayia, Curator, UK
 90. Young H. James, Distinguished Professor; President Emeritus, SUNY, Potsdam; Chancellor Emeritus, University of Arkansas at Little Rock
 91. Zanou Konstantina, Assistant Professor of Italian and Mediterranean Studies, Columbia University
 92. Αβρονιδάκη Χριστίνα, Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τμήμα Συλλογών Αγγείων και Έργων Μεταλλοτεχνίας και Μικροτεχνίας
 93. Αγγελίδη Αντουανέττα, Σκηνοθέτρια κινηματογράφου
 94. Αγγελίογλου Ιάνθη, Εικαστικός
 95. Αγγελοπούλου Άννα, Ανθρωπολόγος Διδάκτωρ  EHESS Vi section Paris
 96. Αδαμοπούλου Βερόνικα, Μαθήτρια
 97. Αθανασιάδης Ηλίας, πρώην καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 98. Αθανασιάδης Χρήστος, Εικαστικός
 99. Αθανασιάδου Κωτίδου Ελένη, Αρχιτέκτων Αναστηλώτρια, 9η ΕΒΑ (1983-1996)
 100. Αθανασίου Χριστίνα, Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, Σύμβουλος διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς
 101. Αθανασοπούλου Σαπφώ, Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 102. Αλαβάνος Αλέκος, Οικονομολόγος
 103. Αλατζόγλου Γραμματική, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 104. Αλεξιάδου Μαρία
 105. Αλεξοπούλου Αλέκα, Αρχιτέκτων, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
 106. Αλεξοπούλου Καλλιόπη, Ξεναγός
 107. Αληθεινός Δημήτρης, Ζωγράφος
 108. Αλυμάρας Βασίλης, Αρχιτέκτονας
 109. Αλυσανδράτος Σπύρος, Αρχαιολόγος
 110. Αναγνωστάκης Ηλίας, Ομότιμος Διευθυντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 111. Αναγνωστόπουλος Νίκος, Σκηνοθέτης
 112. Αναστασιάδης Ηλίας, συνταξιούχος Ιδιωτικός Υπάλληλος
 113. Ανδρεάδη Ελεωνόρα, Αρχαιολόγος, Ξεναγός
 114. Ανδρεάδης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτισμού και Θεάτρου Παντείου, Τμήμα Επικοινωνίας και Πολιτισμού
 115. Ανδρειάδου Τζούλια, Ζωγράφος
 116. Ανδρέου Αλέξανδρος, Αρχαιολόγος
 117. Ανδρέου Στέλιος, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας ΑΠΘ
 118. Ανδριτσόπουλος Αντώνης Αθανάσιος, Φοιτητής συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης Αιγάλεω
 119. Ανδρουτσάκης Στάθης, Ζωγράφος
 120. Ανεζίρη Σοφία, αναπλ. Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας, ΕΚΠΑ
 121. Αννίνου Λ. Καρολίνα, Ξεναγός
 122. Αντωνακέας Ιωάννης, Ζωγράφος
 123. Αντωνιάδου Μελίτα, Ζωγράφος
 124. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
 125. Αντωνοπούλου Τζένη, Εικαστικός
 126. Απέργη Ελεωνόρα, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος
 127. Αποστόλου Ευαγγελία, Προϊσταμένη του Τμήματος Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων, Νομισματικό Μουσείο
 128. Αυγερινού-Κολώνα Σοφία, ομ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ελληνικού ICOMOS
 129. Βαΐου Ντίνα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ (Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας)
 130. Βαλαβάνη Νάντια, Συγγραφέας & Οικονομολόγος, πρώην Αν. Υπουργός & Βουλευτής
 131. Βάλλα Μαγδαληνή, Αρχαιολόγος
 132. Βαλντέν Ρέα, Θεωρητικός κινηματογράφου - Πανεπιστημιακός
 133. Βανδώρος Παναγιώτης, Αρχιτέκτων
 134. Βαρώτσος Κώστας, Γλύπτης, Καθηγητής τμήματος Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ.
 135. Βασιλακέρης Ανέστης, Δρ.
 136. Βασιλάκης Εμμανουήλ/Κωνσταντίνος, Σπουδαστής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
 137. Βασιλοπούλου Βιβή, Επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟΑ
 138. Βάσση Όλγα, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου
 139. Βελένης Γιώργος, Ομότιμος Καθηγητής του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.
 140. Βενετσάνου Νένα, Τραγουδίστρια
 141. Βενιέρη Ιωάννα, Αρχαιολόγος, Επιγραφικό Μουσείο
 142. Βενιέρη Λυδία, Ζωγράφος, γλύπτρια
 143. ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ
 144. Βέργη Χρύσα, Ζωγράφος
 145. Βέργου Μαρία, Νομικός, ΥΔ, ΔΜΣ, Νομική και Φιλοσοφία ΕΚΠΑ
 146. Βέττας Απόστολος, Αρχιτέκτων Σκηνογράφος, Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.
 147. Βίττης Νίκος, Συνθέτης, Ειδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη
 148. Βλασσόπουλος Δημήτρης, Εκπαιδευτικός
 149. Βλασσοπούλου Χριστίνα, Αρχαιολόγος στην Α' ΕΠΚΑ το διάστημα 1987-2011
 150. Βλάχου Ελένη, συνταξιούχος Οδοντίατρος
 151. Βοριζανός Μιχάλης, Μαθητής Γ' λυκείου
 152. Βουβάλη Δάφνη Μαρία, Δημοσιογράφος, ποιήτρια, συγγραφέας
 153. Βουλγαρίδου Κορίνα, Αρχιτέκτων μηχανικός
 154. Βουτσά Κατερίνα, Αρχαιολόγος, Τμήμα Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 155. Βρεττός Λ. Σπύρος, Συγγραφέας, Δικηγόρος
 156. Βρεττού Αγγελική, Ξεναγός
 157. Βυζιώτης Θεόδωρος, συνταξιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός
 158. Γαζέπης Νίκος, Αρχιτέκτων
 159. Γαλάνης Γιώργος, Δάσκαλος
 160. ΓΑΡΜΠΗ ΑΛΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
 161. Γερολύμου Τίνα, Αρχαιολόγος ΕΦΑ Μεσσηνίας
 162. Γέρου Κάτια, Ηθοποιός
 163. Γεωργιάδου Αθηνά, Ξεναγός
 164. Γεωργιάδου-Κούντουρα Ευθυμία, Ιστορικός τέχνης
 165. Γεωργοπούλου Ελένη, Δικηγόρος
 166. Γιαννακούλη Ευαγγελία, Ποιήτρια, ζωγράφος, ηθοποιός
 167. Γιαννίκου Παναγιώτα, Γιατρός
 168. Γιαννίρης Ηλίας, συνταξιούχος επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόεδρος του Πράσινου Ινστιτούτου
 169. Γιούργα Νικολέτα, MSc Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης- Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
 170. Γιουσουρούμ Νώε, Αρχιτέκτονας-Συντηρητής
 171. Γκιάστας Γιάννης, Ψυχολόγος
 172. Γκίκα Κατερίνα, Αρχαιολόγος
 173. Γκοβάτσου Ελένη, Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 174. Γκράτζιου Όλγα, Ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης
 175. Γόντικα Δάφνη, Αρχαιολόγος
 176. Γούναρης Αλέξανδρος, Αρχιτέκτων αρχαιολογικών ανασκαφών, μέλος ΕΔΙΠ Παν/μιο Θεσσαλίας
 177. Γουνέλα Βούλα, Εικαστικός
 178. Γραμμένος Δ.Β., Δρ. Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων, Πρών Δ/ντης του ΑΜΘ
 179. Γραμμένου Ευγενία, Εικαστικός
 180. Γρατσία Ειρήνη, Αρχαιολόγος, συντονίστρια MONUMENTA
 181. Γρηγορίου Γρηγόρης, Συνθέτης, Διδάκτωρ σύνθεσης Ιονίου Πανεπιστημίου
 182. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, μουσικοσυνθέτης, διδάκτωρ μουσικολογίας Ιονίου Παν/μιου
 183. Γρυπαίος Γιώργος, Εικαστικός
 184. Δαγιάντη Μάρω, Αρχιτέκτων
 185. Δαμπασίνα Λυδία, Ζωγράφος
 186. Δασκαλάκης Ε. Στέλιος, Επίτιμος Προϊστάμενος Συντήρησης Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών
 187. Δεκουλάκου Ιφιγένεια, Αρχαιολόγος, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων
 188. Δεληγιάννη – Δωρή Ελένη, τ. Επικ. Καθηγ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
 189. Δεμερτζής Κωστής, Δικηγόρος, δρ. Νομικής
 190. Δεσποτίδης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτονας μηχανικός MSc
 191. Δεσποτίδης Μάρκος, Αρχαιολόγος
 192. Δεύτου Νίνα, Ψυχοθεραπεύτρια
 193. Δημητράκης Γιάννης, Εικαστικός
 194. Δημητριάδης Νίκος, πτυχιούχος Νομικής σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 195. Δημητριάδου Αθηνά, Μεταφράστρια
 196. Δημητροπούλου Μάρθα, Εικαστικός
 197. Διάλλα Άντα, Ιστορικός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Α.Σ.Κ.Τ.
 198. Διαμαντάκης Στέλιος, Εικαστικός
 199. Δίγκα Κλεοπάτρα, Ζωγράφος και Σκηνογράφος
 200. Δουβίτσα Ειρήνη, συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
 201. Δουκατά Σοφία, συνταξιούχος Αρχαιολόγος ΥΠΠΟ
 202. Δραγούνη Μήνα, Πρόεδρος της Εταιρείας Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΣΔΙΑΠΟΚ)
 203. Δρανδάκη Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
 204. Δρόσου Πετρούλα, Γενική Ιατρός-Ομοιοπαθητικός
 205. Δωρής Φίλιππος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 206. Εμμανουήλ Αγγελική, Ξεναγός
 207. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
 208. Ευγενίδου Δέσποινα, Αρχαιολόγος, Επίτιμη Δ/ντρια Νομισματικού Μουσείου
 209. Ευθυβουλίδης Γιάννης, Αρχιτέκτονας- Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
 210. Ευνουχίδου Δόμνα, Μουσικός
 211. Ευστρατίου Ε. Παύλος-Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχόλη, ΕΚΠΑ
 212. Ζαγοραίος Ιωάννης, Εικαστικός
 213. Ζαμπουλάκης Γιώργος, σκηνοθέτης
 214. Ζάννας Π. Αλέκος, Αρχειονόμος
 215. Ζαφειροπούλου Φωτεινή, Αρχαιολόγος, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων
 216. Ζαχαρόπουλος Ντένης, Ιστορικός της τέχνης
 217. Ζαχοπούλου Παναγιώτα, Αρχιτέκτονας
 218. Ζέη Ελευθερία, Ιστορικός, Επίκουρη καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 219. Ζερβός Γιάννης, Β’ Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων
 220. Ζίγκαρις Δήμητρα, Εικαστικός & σκηνογράφος
 221. Ηλιακοπούλου Ειρήνη, Εικαστική καλλιτέχνις
 222. Θεοδώρου Αντιγόνη, Εικαστικός
 223. Θεολογίδου Κλεοπάτρα, Αρχιτέκτων
 224. Ιωαννίδης Αντρέας, Ιστορικός Τέχνης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ.
 225. Ιωάννου Γεωργία, Εκπαιδευτικός
 226. Καββαδίας Γιώργος, Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος του Τμήματος των Συλλογών Αγγείων και έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 227. Καζαντζάκη Λήδα, Ιστορικός τέχνης
 228. Καζαντζίδης Γιάννης, Μαθητής Λυκείου
 229. Καζούλλη Μελίνα
 230. Κακαβογιάννη Όλγα, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
 231. Καλλίστρου Ευαγγελίνα, Μαθήτρια
 232. Καλογεράκη Κατερίνα, Εικαστικός
 233. Καλογεράκης Μανώλης, Τραπεζικός
 234. Καλούδη Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια ισπανικών
 235. Καμινάρη Εύα, Ηθοποιός - Μουσικός
 236. Καμπούρη Ευαγγελία, Αρχιτέκτων Μηχ., επίτιμη Προϊσταμένη Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Μακεδονίας-Θράκης, ΥΠΠΟΑ
 237. Κάππας Μιχάλης, Αρχαιολόγος, ΕΦΑ Μεσσηνίας
 238. Καραβασίλη Μαργαρίτα, Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος, Κοινωνική Ψυχολόγος, τ. Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΥΠΕΚΑ
 239. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΧΡΥΣΑ, ΞΕΝΑΓΟΣ
 240. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΕΡΑΜΙΣΤΡΙΑ
 241. Καρακατσάνης Απόστολος, Εικαστικός
 242. Καρακώστα Λίλα, Αρχιτέκτων-σκηνογράφος, καθηγήτρια Τμήματος Θεάτρου ΑΠΘ
 243. Καραμήτρου-Μεντεσίδη Γεωργία, Αρχαιολόγος, Επίτιμη Έφορος Υπουργείου Πολιτισμού
 244. Καραμπελιά Δήμητρα, Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ
 245. Καραμπελιάς Ευάγγελος, Ιστορικός Δικαίου, Docteur d' Etat, Διευθυντής ερευνών στο CNRS, (Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας)
 246. Καρανίκας Χ. Ιωάννης, Αρχιτέκτων πολεοδόμος
 247. ΚΑΡΙΖΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
 248. Καρκαγιάννη Καραμπελιά Βάσια, Αρχαιολόγος/ιστορικός τέχνης, τεχνοκριτικός (AICA France), συνταξιούχος εντεταλμένη καθηγήτρια ιστορίας της Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης και του Νεοελληνικού πολιτισμού στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης (Παρίσι 4)
 249. Καρούμπα Σοφία, Εικαστικός
 250. Κάσση Μαριγώ, Εικαστικός,
 251. Κατζουράκης Δημήτρης, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα Αρχιτεκτονικής
 252. Κατζουράκης Κυριάκος, Ζωγράφος, Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών – Α.Π.Θ.
 253. Κατσαρός Βασίλης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
 254. Κατσιβελάκη Αλεξάνδρα, Φιλόλογος, εικαστικός
 255. Κατσικούδης Νίκος, Καθηγητής Ιστορίας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 256. Κατσιώτη Αγγελική, Αρχαιολόγος, Τμηματάρχης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
 257. Καυταντζόγλου Ρωξάνη, Κοινωνική ανθρωπολόγος
 258. ΚΑΨΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 259. Κεφαλά Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος
 260. Κλάδης Διονύσιος, Ηθοποιός
 261. ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Αρχιτέκτονας μηχανικός, Μέλος της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 262. Κλεισιούνη Χριστίνα, Καθηγήτρια χορού, χορογράφος, ψυχοθεραπεύτρια
 263. Κοζάτσας Γιάννης, Διδάσκων φιλοσοφίας, Τμήμα ΦΚΣ Παν. Κρήτης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 264. Κολυβάς Πάνος, Μουσικός
 265. Κομηνέας Τζαννέτος, Σκηνοθέτης
 266. Κονταράτος Γιάννης, Εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής, Α.Σ.Κ.Τ.
 267. Κοσμίδης Αθανάσιος, Μουσικός-Εικαστικός
 268. Κοτρωνιά Σταυρούλα, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
 269. Κουίδου Σοφία, Ομ. καθ. Ιατρικής, ΑΠΘ
 270. Κουκουλάς Γιάννης, Ιστορικός Τέχνης, Διδάκτωρ Α.Σ.Κ.Τ.
 271. Κουλοβασιλοπούλου Μαρία, Εικαστικός
 272. Κουρέλη Παναγούλα, Μαθήτρια Γ΄ λυκείου
 273. Κουρεντζή Αναστασία, Εκπαιδευτικός β' θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, πρώην Δικηγόρος Αθηνών
 274. Κουτροπούλου Κατερίνα, Μαθήτρια
 275. Κρημνιώτη Πόλυ, Δημοσιογράφος
 276. Κρίκου-Davis Κατερίνα, Hon. Research Fellow, University of Birmingham
 277. Κυριαζής Απόστολος, Αρχιτέκτων, Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Abu Dhabi University
 278. Κωνσταντινίδη-Συβρίδη Ελένη, Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 279. Κωνσταντινίδου Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός, φιλόλογος
 280. Κωσταντή Κατερίνα, Αρχαιολόγος ΥΠΠΟΑ-Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 281. Κωστίου Κατερίνα, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 282. Κωστοπούλου Λαμπρινή, Συντηρητής Αρχαιοτήτων
 283. Κωτίδης Αντώνης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
 284. Κωτίδου Μαρία, Φιλόλογος
 285. Λαζαρίδης Λάζαρος (Άρης), Αρχαιολόγος, Επιμελητής Αρχαιοτήτων, 1979-88, Φιλόλογος, Υπουργείο Παιδείας, 1995-2013
 286. Λαθύρης Ι. Γιώργος, Συγγραφέας – Νομικός
 287. Λακάκη Μαρία, διδάκτωρ Αρχαιολογίας, Επιμελήτρια αρχαιοτήτων ΥΠΠΟΑ 1980-1997
 288. Λαλάκη Δέσποινα, Adj. Assistant Professor of Sociology, Baruch College and The New York City College of Technology, City University of New York
 289. Λαμπροπούλου Άννα, Ιστορικός-Βυζαντινολόγος, πρώην Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 290. Λεκάκης Γιώργος, Συγγραφέας
 291. Λεκάκης Στέλιος, Αρχαιολόγος - Σύμβουλος Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 292. Λιάμπη Κατερίνη, Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 293. Λιαναντωνάκη Δάφνη, Εικαστικός
 294. Λιναρά Μαρία, Ιστορικός τέχνης
 295. Λινάρδου Καλλιρρόη, Ιστορικός της Βυζαντινής Τέχνης, Επίκουρη Καθηγήτρια, Α.Σ.Κ.Τ.
 296. Λούκα Βασιλική, Ιστορικός
 297. Λυκιαρδοπούλου Μαρίνα, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων
 298. Λυμπεράτος Μιχάλης, Ιστορικός
 299. Μαϊοπούλου Βασιλική, Συνταξιούχος Δημοσίου
 300. Μαϊοπούλου Καλλίνα, Εικαστικός
 301. Μακρή Αθηνά, Συντηρήτρια Έργων Τέχνης
 302. Μακροπούλου Δέσποινα, Αρχαιολόγος
 303. Μαλαγαρδή Νάση, PhD Archéologue-Historienne, spécialiste de la Grèce ancienne, Chargée de Mission au département des Antiquités Grecques, Etrusques et Romaines du musée du Louvre, Collaborateur scientifique à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
 304. Μαλαδάκης Βαγγέλης, Αρχαιολόγος, ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
 305. Μαλαμίδου Δημητρία, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών
 306. Μανέτα Άννα, Εικαστικός.
 307. Μανωλίδης Κώστας, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 308. Μαραγκού Λίλα, Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 309. Μαραγκού Μαρία, Κριτικός Τέχνης, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
 310. Μαριδάκης Δημήτρης, Δημοσιογράφος
 311. Μαρκαντώνης Γιάννης, Εικαστικός φωτογράφος
 312. ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
 313. Μαρούδα Σοφία, Μαθήτρια Γ λυκείου
 314. Μαρσινοπούλου Δέσποινα, Συντηρήτρια αρχαιοτήτων
 315. Μαρτίνου Σοφία, Αρχιτέκτων - εικαστικός
 316. Ματθαίου Ι. Παναγιώτης, Δικηγόρος, Δ.Ν., Μέλος Σ.Ε.Π. στο Ε.Α.Π.
 317. Ματσούκα Χάρις, Γιατρός Αιματολόγος, συντονίστρια Δ/ντρια ΕΣΥ
 318. Μαυρίδου Ρεβέκκα, Communication Manager & Απόφοιτη Ελληνικού Πολιτισμού
 319. Μεϊμάρογλου Δέσποινα, Εικαστικός
 320. Μεϊτανίδου Ζωή, Δικηγόρος
 321. Μενδρινού Κέλλυ, Εικαστικός
 322. Μέντζος Αριστοτέλης, Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
 323. Μητσοπούλου Χριστίνα, Αρχαιολόγος, Μέλος ΕΔΙΠ Κλασικής Αρχαιολογίας παν/μίου Θεσσαλίας, Ξεναγός
 324. Μικράκης Μανόλης, Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας και Μεσαιωνικής Τέχνης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
 325. Μικροπούλου Ελένη, συν/χος Κοινωνιολόγος-Κοιν. Λειτουργός
 326. Μιχαηλίδου Θεανώ, PhD, IBDP CGS
 327. Μιχαηλίδου Μαίρη, Επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟΑ
 328. Μιχαλοπούλου Αθανασία, Έμπορος
 329. Μουζακίτης Δημήτριος, Πρόεδρος Κερκυραϊκής Ένωσης Πειραιά & Περιχώρων και Πρόεδρος Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Τέχνης
 330. Μουντανέα Κική, Αρχιτέκτονας μηχανικός
 331. Μουσούρος Δημήτριος, Γεωλόγος, συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
 332. Μπαβαρέζος Γιάννης, Εικαστικός
 333. Μπαϊράμη Καλλιόπη, Αρχαιολόγος Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
 334. Μπακιρτζής Αργύρης, Αρχιτέκτονας Αναστηλωτής, Επίτιμος Προϊστάμενος Αρχαιολογικών έργων 12ης ΕΒΑ
 335. Μπαλαούρα Όλγα, Αρχιτέκτων/ Δρ. Πολεοδόμος, Μέλος Δ.Σ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τμ. Αττικής ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ
 336. Μπαλτάς Αριστείδης, Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ, π. Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
 337. Μπαμπούσης Μανώλης, Εικαστικός – Αρχιτέκτονας, Ομότιμος Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ.
 338. Μπαρακάρη-Γλένη Κατερίνα, συνταξιούχος Αρχαιολόγος του ΥΠΠΟΑ
 339. Μπασέα Ερατώ, Φιλόλογος
 340. Μπατσακούτσας Κώστας Δ., Αρχιτέκτων ΑΠΘ
 341. Μπελέκος Γλάρος
 342. Μπεχράκη Ελένη, Αρχαιολόγος, επιμελήτρια εκδόσεων
 343. Μπόμπου Πρωτοπαπά Ελένη, Αρχαιολόγος
 344. ΜΠΟΥΡΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ DESA
 345. Μπρίκα Χριστίνα, Καθηγήτρια Αγγλικών
 346. Μυριαλλή Μυρτώ, Αρχιτέκτων ΑΠΘ
 347. Νακάσης Αθανάσιος, Δρ., επ. Διευθυντής Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, Πρόεδρος ελληνικού ICOMOS
 348. Ναλπάντης Δημήτρης, Αρχαιολόγος
 349. Ναυρίδης Κλήμης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
 350. Νιάρχος Κ. Αριστοτέλης, Οικονομολόγος
 351. Νίκα Χαρά, Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος Ένωσης Λειτουργών-ΕΛΜΕ Νομού Ευβοίας
 352. Νικολαϊδης Δημήτρης, Αρχιτέκτων, Ecole Speciale d architecture Paris
 353. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΖΕΤΤΑ, ΕΜΠΟΡΟΣ
 354. Νικολοπούλου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος, MA - Μουσειολόγος, MSc
 355. Νικόπουλος Γιώργος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
 356. Νικοπούλου Ηρώ, Εικαστικός, Συγγραφέας
 357. Νίκος Αρτέμης, Εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 358. Νομικού Δανάη, Αρχιτέκτων Α.Π.Θ.
 359. Ντόβρος Βασίλειος, Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ, ΜΑΑ Self sufficient Habitat IAAC-UPC
 360. Ξαναλάτου Νάση, Αρχιτέκτων
 361. Ξυλάκη Άννα Βίλμα, Αρχαιολόγος
 362. Οικονομίδης Νίκος, Ζωγράφος
 363. Οικονόμου Γιώργος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τραγουδοποιός, Συγγραφέας
 364. Οικονόμου Γιώργος, διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Συγγραφέας
 365. Οικονόμου Έφη, Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 366. Οικονόμου Ουρανία, Αρχιτέκτων, γ. γραμματέας ΣΑΔΑΣ Αττικής
 367. Παγουλάτου Μαριάννα, Εικαστικός, εκπαιδευτικός τέχνης
 368. Παινέση Μυρτώ, Αρχαιολόγος, M.A. Ιστορία Τέχνης, Ειδική Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη
 369. Παϊσίδου Μελίνα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
 370. Παλαιοκρασσά Νομική, Αρχαιολόγος, Τμήμα Συλλογών Αγγείων και Έργων Μεταλλοτεχνίας και Μικροτεχνίας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 371. Παλάσκα Ειρήνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Dipl.Ing.TUD
 372. ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Εικαστικός Καλλιτέχνης, Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών, ΑΠΘ
 373. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ, Σκηνοθέτης-Ηθοποιός
 374. Παπαδόπουλος Λόης, Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 375. Παπαδοπούλου Μπία, Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια εκθέσεων
 376. Παπαδοπούλου Χάιδω, Καθηγήτρια Ελληνικής και Γερμανικής Γλώσσας
 377. Παπαευθυμίου Ελένη, Αρχαιολόγος Νομισματολόγος
 378. Παπάζογλου Χρῆστος, Πρώην καθηγητής ἑλληνικῆς γλώσσας και λογοτεχνίας INALCO Paris
 379. Παπαθανασόπουλος Θάνος, Δρ. Αρχιτέκτων, Επί τιμή προϊστάμενος ΔΑΑΜ, ΥΠΠΟ
 380. Παπαϊωάννου Ελένη, Εικαστικός
 381. Παπαϊωάννου Τάσης, Αρχιτέκτων - Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
 382. Παπακωσταντίνου Λήδα, Καλλιτέχνις
 383. Παπακώστας Παναγιώτης, Γεωλόγος
 384. Παπαμανώλη Ασημίνα, Ιδιωτικός υπάλληλος
 385. Παπαμίχος Νίκος, Αρχιτέκτονας, αναπληρωτής καθηγητής, Α.Π.Θ.
 386. Παπαναστασόπουλος Σίμος, Αρχιτέκτονας, σκηνοθέτης
 387. Παπανίκου Γεωργία, Εικαστικός, Creative Director, Εκπαιδευτικός
 388. Παπαστράτη Σοφία, Φωτογράφος
 389. Παπαστρατής Προκόπης, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας
 390. Παπασωτηρίου Γιώργος, Φιλόλογος
 391. Παπαφιλίππου Αιμιλία, Kαλλιτέχνις
 392. Παπαχρήστου Βάλια, Χορεύτρια
 393. Παπαχρήστου Πουλχερία-Φωτεινή, Εικαστικός
 394. Παπαχριστοπούλου Ανίτα, Περιβαλλοντολόγος
 395. Παπούλα Λίλα, Ζωγράφος
 396. Παρασκευάκης Αντώνιος, Ηλεκτρολόγος
 397. ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Αρχιτέκτων
 398. Παρτίδα Έλενα, Αρχαιολόγος MA/PhD-Ιστορικός Τέχνης, ΥΠΠΟΑ
 399. Παστάκα Βένια, Ιστορικός Τέχνης
 400. Πασχαλίδης Κωνσταντίνος, Δρ Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 401. Πατίλης Γιάννης, Ποιητής. Εκδότης του λογοτεχνικού περιοδικού Πλανόδιον
 402. Πατσιαδά Βασιλική, Αρχαιολόγος ΕΦΑ Δωδεκανήσου
 403. Παυλόπουλος Μπάμπης, Συγγραφέας - Φωτογράφος
 404. Παυλοπούλου Ελένη, Ζωγράφος-Εικαστική καλλιτέχνις
 405. Πεγιούδης Νίκος, Ιστορικός της Τέχνης, Πανεπιστημιακός υπότροφος, Α.Σ.Κ.Τ.
 406. Πεντεδέκα Αρετή, Δρ Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, ΥΠΠΟΑ
 407. Περράκης Mάνος, Αρχιτέκτων
 408. Πεσμαζόγλου Στέφανος, Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 409. Πέτροβα Μαργαρίτα, Εικαστικός
 410. Πετσόπουλος Σταύρος, Εκδότης
 411. Πιπερίδου Χαρά, Εικαστικός
 412. Πιτσίλης Αθανάσιος, συνταξιούχος Τραπεζικός υπάλληλος
 413. ΠΛΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 414. Πλιαπλιά Μιχαήλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός M.F.A.
 415. Πλιάτσικα Βασιλική, Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 416. Πολίτης Αιμίλιος, Συνθέτης – Εκπαιδευτικός
 417. Πολίτης Νίκος, Σκηνογράφος
 418. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΣΥΝΥΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
 419. Πολυχρονιάδης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός - Ιστορικός
 420. Ποντικοπούλου-Βενιέρη Ελάτη, Νομικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ιστορίας
 421. Πορτάλιου Ελένη, ομ. Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π
 422. Ποτηρόπουλος Δημήτρης, Αρχιτέκτονας
 423. Πουλάκη Παντερμαλή Έφη, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων
 424. Πουλτσιάκης Φοίβος, Εικαστικός
 425. Πρέζας Παντελής, Δάσκαλος
 426. Προσκυνητοπούλου Ρόζα, Αρχαιολόγος, Επίτιμη Διευθύντρια του ΥΠΠΟΑ
 427. Πρωτοπαπαδάκη—Μπριάνα Μελίνα, συνταξιούχος Αρχαιολόγος του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 428. Ρανός Ιωάννης-Γεώργιος, Αρχιτέκτων
 429. Ραφαηλίδου Αθηνά, Εικαστικός
 430. Ρίζου Ελευθερία, Καθηγήτρια χορού
 431. Ρόδης Παναγιώτης, Ιδ Υπάλληλος, Απόφοιτος ΤΕΕ τομέας εφαρμοσμένων τεχνών τμήμα Αργυροχρυσοχοίας
 432. Ρόκας Αργύρης, Αρχιτέκτων, Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
 433. Ρούσσου Άννα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
 434. Ρωμανίδου Παρθένα, Αρχιτέκτονας μηχανικός
 435. Ρωμάνος Σπύρος, Εικαστικός, συγγραφέας
 436. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ Κατερίνα, επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, Προϊσταμένη Τμήματος Γλυπτών Εθν. Αρχ. Μουσείου, πρώην Διευθύντρια Αρχ. Μουσείου Θεσσαλονίκης και Διευθύντρια Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού
 437. Σακελλαριάδη Αναστασία, Δρ Δημόσιας Αρχαιολογίας
 438. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, συνταξιούχος Φαρμακοποιός
 439. Σακκά Βιβή, Εκπαιδευτικός
 440. Σαλπιγκίδης Γεώργιος, Εικαστικός
 441. Σαμαρά-Κάουφμαν Αλίκη, Αρχαιολόγος, πρώην συνεργάτιδα στις Ελληνορρωμαϊκές Αρχαιότητες του Λούβρου
 442. Σαμέλα Αντιγόνη, Ιστορικός της Ύστερης Αρχαιότητας
 443. Σαμψάκη Φιλιώ, Γλύπτρια Α.Σ. Κ.Τ.
 444. Σαριλάκη Βασιλίκα, Ιστορικός Τέχνης
 445. ΣΑΧΑΝΑ ΧΡΥΣΑ, Αρχιτέκτων, πανεπιστημιακός Α.Π.Θ
 446. Σεβαστάκη Ν. Μαρία, Ζωγράφος
 447. Σελιανίτης Χρήστος, Αρχιτέκτων, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
 448. Σεντούκα Ροδάνθη, Δημιουργική Διευθύντρια και Ιδρύτρια της RED DESIGN CONSULTANTS
 449. Σεργίου Μαρία, Μαθήτρια
 450. Σηφάκη Ευγενία, επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 451. Σιατερλή Δήμητρα, Εικαστικός
 452. Σιατερλής Παναγιώτης, Αρχιτέκτων μηχανικός
 453. Σικιαρίδης Στέλιος
 454. Σίμου Νίκη, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, απόφοιτος του Αρχαιολογικού Τμήματος του ΑΠΘ
 455. Σκαφίδα Ευαγγελία, Αρχαιολόγος, επίτ. Τμηματάρχης Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΑ
 456. Σκλαβενίτης Νίκος, Εικαστικός
 457. Σκουλικίδης Νίκος, Γεωλόγος-Βιογεωχημικός, Δ/ντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ
 458. Σκούρτης Άγγελος, Εικαστικός
 459. Σκυργιάννη Έρη Μαρία, Εικαστικός
 460. ΣΟΛΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
 461. Σολομωνίδου Χριστίνα, πρώην καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 462. Σουλάκου Ισμήνη, Αρχιτέκτων
 463. Σουφλέρης Δ. Δημήτριος, Δικηγόρος
 464. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
 465. Σπανού Δ. Κυριακή, Σκηνοθέτις - Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεσσαλικού Θεάτρου
 466. Σπαντιδάκης Κωνσταντίνος, τ. Δικηγόρος
 467. Σταματάκης Γεώργιος, Εικαστικός
 468. Σταματοπούλου Μαρία, αναπληρώτρια Καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
 469. Σταμέλος Κυριάκος, Χημ. Μηχανικός
 470. Σταμπούλογλου Ιωάννης Ιππ., Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
 471. Σταμπουλόπουλος Γιώργος, Σκηνοθέτης
 472. Στασινόπουλος Αντώνης, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος
 473. Στασινόπουλος Κώστας, Eπιμελητής και ιστορικός τέχνης
 474. Στεφανίδης Μάνος, Ιστορικός Τέχνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 475. Στρατηγού Μαργαρίτα, Εικαστικός
 476. ΣΤΥΨΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΛΥΠΤΡΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 477. Σφέτσας Κυριάκος, Συνθέτης
 478. Σωτηρίου Θανάσης, Ιστορικός Τέχνης ΥΠΠΟΑ
 479. Ταίηλορ Νέστωρ, Μουσουργός
 480. Τανούλας Τάσος, Αρχιτέκτων αναστηλωτής, Προϊστάμενος του Έργου Αποκατάστασης των Προπυλαίων, ΥΣΜΑ, ΥΠΠΟΑ
 481. Τερζούδη Μαρία, Αρχαιολόγος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 482. ΤΖΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
 483. Τζαχίλη Ίρις, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας
 484. Τζέκου Ελένη, Ζωγράφος και εκπαιδευτικός
 485. Τζιρτζιλάκη Ελένη, Αρχιτέκτων, Καλλιτέχνης στον δημόσιο χώρο
 486. Τζουνούπη Αικατερίνη, Ψυχίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ
 487. Τόλια Χρηστάκου Μαρία, Αρχαιολόγος, Τμήμα Συλλογών Αγγείων και Έργων Μεταλλοτεχνίας και Μικροτεχνίας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 488. Τραγουδάρα Ναταλία, Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π.
 489. Τρακοσοπούλου - Σαλακίδου Ελένη, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων
 490. Τριανταφύλλου Μαρώ, Ιστορικός της Ύστερης Αρχαιότητας, Συγγραφέας
 491. Τριάντη Αλίκη-Ισμήνη, επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, πρώην Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 492. Τριάντης Βασίλης, Βιολόγος, Φωτογράφος
 493. Τριάρχη Αδαμαντία, Φιλόλογος
 494. Τρισόν Μισανή Ευρυδίκη, Συγγραφέας
 495. Τσακόπουλος Παναγιώτης, Δρ Αρχιτέκτων-Μηχανικός
 496. Τσαμπίκα Αναστασία, Ξεναγός
 497. Τσιακίρης Ρήγας, Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος, PhD, MSc Οικολογίας
 498. Τσιγαρίδα Ελένη, Αρχιτέκτων μηχανικός, ETSI architects
 499. Τσιγαρίδα Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός
 500. Τσιδεμίδης Μιχάλης, Πολιτικός Μηχανικός
 501. Τσιμπλάκη Μαριτάσα, Εικαστικός
 502. Τσούλη Χρυσάνθη, Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 503. Φάκαρος Χρυσόστομος, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΚΠΑ
 504. Φάκλαρης Παναγιώτης, πρώην Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Α.Π.Θ.
 505. Φανταουτσάκη Χαρούλα, Αρχαιολόγος
 506. Φασούλας Αργύρης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Α.Π.Θ./Ι.Κ.Υ.
 507. Φιλανιώτου Όλγα, Αρχαιολόγος, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων
 508. ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
 509. Φουντά Παναγιώτα, Αρχαιολόγος
 510. Φουντής Σπύρος, Dr Πολιτικός Μηχανικός
 511. Φουριώτη Μάγια Μαρία, Μεταφράστρια, Απόφοιτος Ιστορίας Τέχνης και Αρχαιολογίας-Μουσειολογίας Παν/μίου Λυών 2
 512. Φύγκα Δήμητρα, Αρχιτέκτων
 513. Φωκά Ελένη, Αρχαιολόγος ΥΠΠΟ, Α’ ΕΠΚΑ 1981-2003
 514. Χαραλαμπάκη Κάτια, Ψυχίατρος
 515. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
 516. Χαρβαλιάς Γιώργος, Καθηγητής, πρώην Πρύτανης Α.Σ.Κ.Τ.
 517. ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ, Δημοσιογράφος
 518. Χατζέλα Δήμητρα, Δασκάλα
 519. Χατζηαργυρού Έρση, Γλύπτρια, Ζωγράφος
 520. Χατζηβασιλείου Σαλώμη, δρ Αρχιτέκτων μηχανικός
 521. Χατζηγιάννη Κάλλια, Ιστορικός – Αρχειονόμος
 522. Χατζηγρηγορίου Ελένη, Συνταξιούχος υπάλληλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 523. Χατζηκωνσταντίνου Κατερίνα, Αρχιτέκτονας μηχανικός
 524. Χατζημιχάλης Γιώργος, Ζωγράφος
 525. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 526. Χατζηπαναγιώτου Αλεξάνδρα, Αρχαιολόγος, Επιμελήτρια στο Τμήμα Συλλογών Αγγείων, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 527. Χατζηπαυλίδου Δέσποινα, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης
 528. Χατζοπούλου Ελένη, Εκπαιδευτικός
 529. Χιόνη Ν. Ευρυδίκη, Καθηγήτρια Αγγλικών
 530. Χολέβα Μαρία, Διδάσκουσα/Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α.Π.Θ.
 531. Χριστοπούλου Αλεξάνδρα, Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 532. Χριστοπούλου Μαρία – Ελένη, Αρχαιολόγος-Διπλωματούχος Ξεναγός
 533. Χρίστου Μαριάννα, Φιλόλογος
 534. Ψωμιάδου Στέλλα, Μηχ. Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης