Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων καταγγέλλει την απόλυση του Βασίλη Τηλκερίδη, εργαζομένου αορίστου χρόνου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΝΠΙΔ που έχει ιδρυθεί, εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟ

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων καταγγέλλει την απόλυση του Βασίλη Τηλκερίδη, εργαζομένου αορίστου χρόνου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΝΠΙΔ που έχει ιδρυθεί, εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟ.
Ο Β. Τηλκερίδης εργαζόταν επί μια πενταετία ως οδηγός με σύμβαση αορίστου χρόνου και είχε εξαναγκαστεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του με σπαστό ωράριο, χωρίς αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, ενώ συχνά εκτελούσε καθήκοντα άσχετα με την ειδικότητά του, λόγω των αναγκών του Μουσείου. Στις 2-2-2009 πληροφορήθηκε την απόλυσή του. Ο λόγος της απόλυσής του δεν του γνωστοποιήθηκε εγγράφως, ενώ, σύμφωνα με τα όσα του ανακοινώθηκαν, η απομάκρυνσή του αποφασίστηκε από τη Διευθύντρια του Μουσείου. Ζητούμε να ανακληθεί άμεσα η απόλυση του εργαζόμενου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ως αυθαίρετη και καταχρηστική.
Η απόλυση αυτή αναδεικνύει το πρόβλημα της τεράστιας ανασφάλειας στο καθεστώς εργασίας των αορίστου χρόνου συναδέλφων στο δημόσιο και τα ποικιλώνυμα νομικά του πρόσωπα. Το θέμα καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρο εν όψει της πρόθεσης του Υπουργείου Εσωτερικών να τροποποιήσει το Π.Δ. 410, που ρυθμίζει τα υπηρεσιακά θέματα των αορίστου χρόνου εργαζομένων, παρέχοντας στην μεγάλη αυτή ομάδα υπηρεσιακή εξέλιξη. Η λύση αυτή, που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως «ευνοϊκή» για τους αορίστου χρόνου, στην πραγματικότητα ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση της μονιμότητας, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη λειτουργία τόσο των Δημόσιων φορέων όσο και των ιθυνόντων Δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι θα είναι αιχμάλωτοι της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και θα αναγκάζονται να λειτουργούν υπό τη δαμόκλεια σπάθη της απόλυσης.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:
➔ Να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αποκτώντας πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις.
➔ Να καταργηθούν τα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και να ενσωματωθούν στη δομή του ΥΠΠΟ.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ