ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,    15/2/2021
Αρ. Πρωτ: 46
 
ΠΡΟΣ: ΓΓ Πολιτισμού κ. Γ. Διδασκάλου
 
ΚΟΙΝ:1. ΓΔΑΠΚ
          2. Γραμματεία Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου       Μουσείων
           3. ΔΙΠΚΑ
           4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
  
Στη  συνεδρίαση  της  7ης  Ιουλίου  2020  είχε εισαχθεί  προς  εξέταση  στο  ΚΑΣ  το   θέμα  με  τίτλο «Αξιοποίηση νεολιθικού ευρήματος στη νησίδα Γυαλί του Δήμου Νισύρου». Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση
(https://www.sea.org.gr/details.php?id=1050&fbclid=IwAR35ElX67UIz7bUky6WM9ZBAv8FmfZuR1qLByFBcNyiS_Q0czXOhlL-t64) και είχε αιτηθεί παράσταση στο Συμβούλιο (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΤΚΑΣΣΜ/347089/244432/1372(06/07/2020), προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του επί ενός πολύ σημαντικού ζητήματος, που αφορά στη διατήρηση μιας εξέχουσας προϊστορικής θέσης.  Το αίτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων έγινε δεκτό.

Τελικά, η συζήτηση του θέματος στην εν λόγω συνεδρίαση αναβλήθηκε. Επανήλθε στη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου 2021 με τίτλο « Έγκριση ή μη πρότασης του Δήμου Νισύρου με θέμα: «Αξιοποίηση νεολιθικού ευρήματος στη νησίδα Γυαλί του Δήμου Νισύρου»". Σημειώνεται ότι το θέμα δεν χαρακτηρίστηκε ως «εξ αναβολής», όπως συμβαίνει στις αντίστοιχες περιπτώσεις.

Παρότι, το αίτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για παράσταση επί του θέματος, ήδη από την αρχική εισαγωγή του στο Συμβούλιο, έχει γίνει δεκτό, όταν αυτό επανεισήχθη, ο Σύλλογός μας δεν κλήθηκε να παραστεί και να εκθέσει τις απόψεις του. 

Θεωρούμε ότι ο αποκλεισμός μας από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, που εμπίπτει στην αρμοδιότητά σας ως Προέδρου του Συμβουλίου, είναι απαράδεκτος τόσο θεσμικά, καθώς αποτελεί ευθεία παραβίαση της λειτουργίας του Συμβουλίου, όσο και ηθικά. Λόγω του αποκλεισμού και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του ζητήματος (βλ. συνημμένη επιστολή Τοπικού Παραρτήματος Δωδεκανήσου), ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων αιτείται την αναπομπή του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και τα μέλη να γνωμοδοτήσουν εκ νέου αφού πρώτα διατυπωθούν και καταγραφούν στα Πρακτικά όλες οι απόψεις επί του θέματος.
 
                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
                    
Δέσποινα Κουτσούμπα
                   
Εύα Γιατρουδάκη