ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1η Φεβρουαρίου 2021

Ανοιχτή Επιστολή Συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες των πέντε μεγαλύτερων δημόσιων μουσείων της Ελλάδας

Με την παρούσα επιστολή, εμείς, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες του Κλάδου Υπαλλήλων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, επιθυμούμε να στείλουμε μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους συναδέλφους και στις συναδέλφισσές μας στα πέντε μεγάλα Δημόσια Μουσεία της Ελλάδας, με σκοπό τη στήριξη του αγώνα που διεξάγουν για τη διατήρηση του ιστορικού, νομικού καθεστώτος τους ως Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι αρχαιότητες και η πολιτιστική κληρονομιά μιας χώρας αποτελούν δημόσιο αγαθό, στο οποίο θα πρέπει να μπορούν και να έχουν ισότιμη πρόσβαση όλες και όλοι οι πολίτες, και εκτιμώντας την αξία και τη σημασία που έχει για την κοινωνία η διατήρηση της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την ευθύνη της Πολιτείας και του Κράτους, στεκόμαστε αλληλέγγυες και αλληλέγγυοι στην προσπάθεια των εργαζομένων να συνεχίσουν, τα Ελληνικά Δημόσια Μουσεία, να εκπληρώνουν επιτυχώς και δωρεάν τον επιστημονικό, ερευνητικό και παιδαγωγικό τους ρόλο.

Είμαστε βέβαιοι και βέβαιες ότι η μετατροπή των πέντε Δημόσιων Μουσειών σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με ανταγωνιστικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όχι μόνο θα αποβεί σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά ταυτόχρονα θα θέσει σε κίνδυνο την προστασία των αρχαιοτήτων και την ακεραιότητα των αρχαιολογικών συνόλων περιορίζοντας τις βασικές επιστημονικές δραστηριότητες των Μουσείων και καταργώντας τη βασική αποστολή τους που είναι η προστασία, η διαχείριση και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων.

Αυτό που πραγματικά χρειάζεται να γίνει, για την ουσιαστική αναβάθμιση της προστασίας και της διαχείρισης των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, εφόσον οι προθέσεις του Ελληνικού Κράτους είναι ειλικρινείς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενίσχυση των Δημόσιων Μουσείων με προσλήψεις προσωπικού και αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών για έρευνα, προστασία και διαχείριση των αρχαιοτήτων και των αρχαίων μνημείων.

Δυστυχώς, ο δρόμος που φαίνεται ότι επιδιώκει να χαράξει το Ελληνικό Κράτος, στην παρούσα συγκυρία, δημιουργεί προηγούμενο και για άλλα κράτη εντός της Ε.Ε. και οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια, μετατρέποντας τον πολιτισμό, από κοινωνικό αγαθό με δικαίωμα πρόσβασης σε όλους και όλες, σε προνόμιο για τους λίγους και τις λίγες. Διαβεβαιώνουμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους στην Ελλάδα πως ως επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, που εργαζόμαστε για την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων της Κύπρου, θα είμαστε πάντα δίπλα τους, απέναντι από οποιεσδήποτε παρόμοιες κινήσεις.

Εκ μέρους του Κλαδικού Συμβουλίου,
Μαρία Μακρή Γραμματέας Κλάδου Υπαλλήλων
Τμήματος Αρχαιοτήτων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.