ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,  27/1/2021
Αρ. Πρωτ.: 16
 
                                                                                                                    
                                                                                         
       Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έλαβε και δημοσιεύει την ιδιαίτερα συγκινητική επιστολή συμπαράστασης των εργαζόμενων του κρατικού Μουσείου Κλασικών (Ελληνορωμαϊκών) Αρχαιοτήτων του Βερολίνου (Antikensammlung - Staatliche Museen zu Berlin) στον αγώνα για τα ελληνικά δημόσια Μουσεία.
 
Η επιστολή, που υπογράφεται από διεθνούς κύρους επιστήμονες, όπως ο Διευθυντής του Μουσείου αρχαιολόγος Andreas Scholl, απευθύνεται στον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη και του ζητά να μην προχωρήσει το κυβερνητικό σχέδιο για την μετατροπή των μεγάλων δημόσιων Μουσείων της Ελλάδας σε ΝΠΔΔ.
 
Οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες από το Βερολίνο αναφέρουν:

«Η επιλογή μιας τέτοιας θεσμικής αλλαγής για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δεν είναι αυτόχρημα ορθή, ειδικά όταν το μοντέλο της κρατικής διαχείρισης έχει λειτουργήσει ως τώρα επιτυχημένα, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Πιστεύουμε ότι, εάν εξασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση (π.χ. τεχνικό,  διοικητικό προσωπικό, προσωπικό επικοινωνίας και δημιουργικού), το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες της κοινωνίας και στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
 
Στα πολλά χρόνια της ιστορίας του, οι υπάλληλοι (αρχαιολόγοι, συντηρητές, μηχανικοί, χημικοί, διοικητικοί, λογιστές, φύλακες, καθαριστές, εργατοτεχνίτες) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υπηρέτησαν και διαφύλαξαν τις αρχαιότητες από πολλές περιπέτειες, ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους, σε εποχές ιδιαίτερα χαλεπές, όπως κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής.»

 
 Σας αποστέλλουμε την επιστολή στα αγγλικά και σε ελληνική μετάφραση.
 
                                                                                             
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
                    
Δέσποινα Κουτσούμπα
                   
Εύα Γιατρουδάκη

 
 
 
Antikensammlung · Staatliche Museen zu Berlin
Geschwister-Scholl-Straße 6 · 10117 Berlin
  Prof. dr. andreas scholl
Direktor
 
Postanschrift:
Geschwister-Scholl-Str. 6
10117 Berlin
 
Besuchsanschrift:
Am Lustgarten Ecke Bodestr.
10178 Berlin
Telefon:  +49 30 266 42 5100
Telefax:   +49 30 266 32 5101
 
a.scholl@smb.spk-berlin.de
www.smb.museum
27.01.2021
 
To the Prime Minister
of the Hellenic Republic
Mr. Kyriakos Mitsotakis
Maximos Mansion
Irodou Attikou 19
GR – 106 74 Athenai
 
OPEN LETTER
FROM THE EMPLOYEES OF THE MUSEUM OF CLASSICAL ANTIQUITIES,
BERLIN
To the Prime Minister of the Hellenic Republic, Mr. Kyriakos Mitsotakis
 
Dear Prime Minister,
 
We, the undersigned employees of the Museum of Classical Antiquities in Berlin, were unexpectedly informed that, at a time when the museums remain closed due to the pandemic, the Minister of Culture and Sports has presented and intends to introduce to Parliament a bill by which the five largest public museums in Greece:
 
  • the National Archaeological Museum
  • the Byzantine and Christian Museum
  • the Archaeological Museum of Thessaloniki
  • the Museum of Byzantine Culture
  • the Archaeological Museum of Heraklion
 
will cease to be Special Regional Services of the Ministry of Culture and Sports and will be converted into Legal Entities governed by Public Law.
 
The establishment of the National Archaeological Museum was one of the first concerns of the newly born Greek state. The Museum was originally founded in Aegina in 1829 and, a few years later, according to the first Archaeological Law of 1834, it officially became the "Central Public Museum", constituting one of the oldest public services of the Greek state, with a clear purpose to protect, preserve and promote ancient Greek cultural heritage. Its creation contributed to the formation of the ideological identity of the Modern Greek state and its operation marked a brilliant course in its long, turbulent history.
 
Mr. Prime Minister, the National Archaeological Museum has so far functioned with the transparency and regulations that govern all state services and already implements what is advocated in the bill to be submitted, defending the protection of antiquities, maintaining the integrity of its archaeological collections, organizing or participating in numerous exhibitions in Greece and all over the world, advancing scientific research, carrying out co-financed projects and promoting Hellenic culture with events, successful extrovert activities, scientific lectures on its exhibits for the general public and educational programs that are free of charge for all citizens.
 
You yourself have honored the National Archaeological Museum with your presence in the inauguration of successful exhibitions, planned after systematic scientific research and produced thanks to the hard work of all professional specialties of the Museum. Moreover, the National Archaeological Museum has accepted and profited in the best possible way from sponsorships by Institutes and companies (COSMOTE, HUBLOT, ELPE, NBG, the Athens Medical Group, the Latsis Foundation, the Stavros Niarchos Foundation, the Onassis Foundation, the AG Leventis Foundation, the J. Paul Getty Museum, to cite but a few).
 
On the other hand, Mr. Prime Minister, the operation in practice of the Legal Entities
governed by Public Law in Greece includes both successful examples and dismal failures, such as the Archaeological Receipts Fund (TAP). Therefore, the choice of such an institutional change for the National Archaeological Museum is not automatically in its interest, especially when the model of state management has so far worked successfully in its case. We firmly believe that if sufficient human resources (with specialized technical, administrative and marketing staff) are ensured, the National Archaeological Museum can successfully meet the needs of society and the challenges of the 21st century.
 
In the many years of its history, the employees (archaeologists, conservators, engineers, chemists, administrators, accountants, security guards, cleaners, workmen) of the National Archaeological Museum have served and preserved the antiquities from numerous adventures, even at the risk of their lives, in particularly harsh times, such as during the Nazi occupation.
 
With this letter, we, the employees of the Museum of Classical Antiquities in Berlin, wish to send the message of solidarity with our colleagues in the large public museums in Greece, aiming at preserving their historic status of Special Regional Services of the Ministry of Culture and Sports.
Many thanks indeed for your kind attention.
Sincerely yours,
 
ANDREAS SCHOLL, archaeologist, director
MARTIN MAISCHBERGER, archaeologist, deputy director
FREDERIK GROSSER, archaeologist
URSULA KÄSTNER, archaeologist
KAROLINE LÖLHÖFFEL VON LÖWENSPRUNG, archaeologist
WOLFGANG MASSMANN, conservator in chief
UWE PELTZ, conservator
AGNES SCHWARZMAIER, archaeologist
MORITZ TASCHNER, archaeologist
VALENTIN VELDHUES, archaeologist
NINA ZIMMERMANN-ELSEIFY, archaeologist


 
 
 
 
Antikensammlung · Staatliche Museen zu Berlin
Geschwister-Scholl-Straße 6 · 10117 Berlin
  Prof. dr. andreas scholl
Direktor
 
Postanschrift:
Geschwister-Scholl-Str. 6
10117 Berlin
 
Besuchsanschrift:
Am Lustgarten Ecke Bodestr.
10178 Berlin
Telefon:  +49 30 266 42 5100
Telefax:   +49 30 266 32 5101
 
a.scholl@smb.spk-berlin.de
www.smb.museum
27.01.2021
 
 
Προς τον Πρωθυπουργό
της Ελληνικής Δημοκρατίας
κο Κυριάκο Μητσοτάκη
Μέγαρο Μαξίμου
Ηρώδου Αττικού 19
106 74 Αθήνα
 


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΩΝ (ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΩΝ) ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Προς τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, κο Κυριάκο Μητσοτάκη
 
 
Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
 
Οι υπογράφοντες την παρούσα επιστολή, υπάλληλοι του κρατικού Μουσείου Κλασικών Αρχαιοτήτων του Βερολίνου, πληροφορηθήκαμε αιφνιδίως ότι, σε περίοδο κατά την οποία τα Μουσεία παραμένουν κλειστά λόγω της πανδημίας, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού της Κυβέρνησής σας παρουσίασε και σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο τα πέντε μεγαλύτερα δημόσια μουσεία της Ελλάδας:
 
  • Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
  • Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
  • Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
  • Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
  • Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
 
θα πάψουν να είναι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και θα μετατραπούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
 
Η ίδρυση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υπήρξε από τις πρώτες μέριμνες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το Μουσείο ιδρύθηκε αρχικώς στην Αίγινα το 1829 και λίγα χρόνια αργότερα, με τον πρώτο Αρχαιολογικό Νόμο του 1834, έγινε το «Κεντρικό Δημόσιο Μουσείο», αποτελώντας μία από τις αρχαιότερες δημόσιες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, με σαφή προορισμό την προστασία, διαφύλαξη και προβολή της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ίδρυσή του συνέβαλε στη διαμόρφωση της ιδεολογικής ταυτότητας του νεοελληνικού κράτους και η λειτουργία του χάραξε μια λαμπρή πορεία στην μακρά, πολυτάραχη ιστορία της χώρας.
 
Κύριε Πρόεδρε, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μέχρι σήμερα λειτούργησε με τη διαφάνεια και τους κανόνες που διέπουν κάθε κρατική υπηρεσία και ήδη υλοποιεί όσα ευαγγελίζεται το υπό κατάθεση νομοσχέδιο, προασπίζοντας την προστασία των αρχαίων, διατηρώντας την ακεραιότητα των αρχαιολογικών συλλογών του, οργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε πλήθος εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προάγοντας την επιστημονική έρευνα, εκτελώντας συγχρηματοδοτούμενα έργα και προβάλλοντας τον Ελληνικό Πολιτισμό με εκδηλώσεις, επιτυχημένες εξωστρεφείς δράσεις, επιστημονικές διαλέξεις για το ευρύ κοινό και εκπαιδευτικά προγράμματα, δωρεάν για όλους τους πολίτες.
 
Έχετε τιμήσει και ο ίδιος με την παρουσία σας τα εγκαίνια επιτυχημένων εκθέσεων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, αποτέλεσμα συστηματικής επιστημονικής έρευνας και σκληρής προσπάθειας των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων του Μουσείου. Επιπλέον, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δέχτηκε και αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χορηγίες από ιδρύματα και εταιρείες (COSMOTE, HUBLOT, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Ίδρυμα Λάτση, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ωνάση, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, Μουσείο J.P.Getty κ.ά).


Αντιθέτως, κύριε Πρόεδρε, η λειτουργία στην πράξη των ΝΠΔΔ στην Ελλάδα περιλαμβάνει τόσο επιτυχημένα όσο και παραδείγματα που καταφανώς δεν εκπλήρωσαν τους στόχους τους, όπως λ.χ. το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Συνεπώς, η επιλογή μιας τέτοιας θεσμικής αλλαγής για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δεν είναι αυτόχρημα ορθή, ειδικά όταν το μοντέλο της κρατικής διαχείρισης έχει λειτουργήσει ως τώρα επιτυχημένα, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Πιστεύουμε ότι, εάν εξασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση (π.χ. τεχνικό,  διοικητικό προσωπικό, προσωπικό επικοινωνίας και δημιουργικού), το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες της κοινωνίας και στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
 
Στα πολλά χρόνια της ιστορίας του, οι υπάλληλοι (αρχαιολόγοι, συντηρητές, μηχανικοί, χημικοί, διοικητικοί, λογιστές, φύλακες, καθαριστές, εργατοτεχνίτες) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υπηρέτησαν και διαφύλαξαν τις αρχαιότητες από πολλές περιπέτειες, ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους, σε εποχές ιδιαίτερα χαλεπές, όπως κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής.

Με την παρούσα επιστολή, εμείς οι εργαζόμενοι του Μουσείου Κλασικών Αρχαιοτήτων του Βερολίνου θέλουμε να στείλουμε μήνυμα αλληλεγγύης στους συναδέλφους μας στα μεγάλα δημόσια μουσεία της Ελλάδας, με σκοπό τη διατήρηση του ιστορικού νομικού καθεστώτος τους ως Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 
Σας ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας.
 
Μετά τιμής,
 
ANDREAS SCHOLL, αρχαιολόγος, Διευθυντής
MARTIN MAISCHBERGER, αρχαιολόγος, αναπλ. Διευθυντής
FREDERIK GROSSER, αρχαιολόγος
URSULA KÄSTNER, αρχαιολόγος
KAROLINE LÖLHÖFFEL VON LÖWENSPRUNG, αρχαιολόγος
WOLFGANG MASSMANN, προϊστάμενος συντηρητής αρχαιοτήτων
UWE PELTZ, συντηρητής αρχαιοτήτων
AGNES SCHWARZMAIER, αρχαιολόγος
MORITZ TASCHNER, αρχαιολόγος
VALENTIN VELDHUES, αρχαιολόγος
NINA ZIMMERMANN-ELSEIFY, αρχαιολόγος