Σας αποστέλλουμε σε μετάφραση την επιστολή που απέστειλε στην ελληνική κυβέρνηση η Teresa Patricio, πρόεδρος του Διεθνούς ICOMOS, κατόπιν της έκδοσης ψηφίσματος από τη Διεθνή Συνέλευση του ICOMOS, καθώς και Σήματος Κινδύνου Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τις αρχαιότητες του Σταθμού Βενιζέλου.

Η πρωτότυπη επιστολή βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
 
Heritage Alert: In situ preservation of antiquities at the Venizelos Metro Station in Thessaloniki, Greece - International Council on Monuments and Sites
 
Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς ICOMOS βρίσκεται εδώ:
http://www.sea.org.gr/details.php?id=1117


ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 2
10028 Αθήνα
pr@presidency.gr
 
Γραφείο Υπουργού Επικρατείας
και Κυβερνητικού Εκπροσώπου
Μέγαρο Μαξίμου
Ηρώδου Αττικού 19,
10674 Αθήνα
ekprosopos@kyvernisi.gr
 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μπουμπουλίνας 20-22, 10681 Αθήνα
minoff@culture.gr
 
Αρ.Πρωτ.:GJ/TP/72                                                                                                      Παρίσι, 22 Δεκεμβρίου 2020
 
Εξοχώτατοι,
 
Το ICOMOS, το Διεθνές Συμβούλιο, Μνημείων και Τοποθεσιών –ένας μοναδικός, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ασχολείται με τη διατήρηση, προστασία, χρήση και ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς– πραγματοποίησε την 20η Γενική Συνέλευση και Επιστημονικό Συμπόσιό του από τις 3 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε το ψήφισμα με τίτλο «Προστατεύστε κατά χώραν τις αρχαιότητες στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης» (αρ. 20GA/14) (βλ. το κείμενο του ψηφίσματος παρακάτω). Επισυνάπτεται επίσης το έγγραφο με το πλήρες κείμενο του Σήματος Κινδύνου Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο οποίο αναφέρεται το ψήφισμα αυτό.

Το ICOMOS ζητεί από την Ελληνική Κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην υλοποίηση του παρόντος σχεδίου που προβλέπει την απόσπαση των αρχαιοτήτων, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μνημειακό σύνολο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας της πόλης της Θεσσαλονίκης και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ICOMOS καλεί τις ελληνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση, προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς να αναθεωρήσουν το σχέδιο δράσης και να εφαρμόσουν πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνες με τα προβλεπόμενα σε όλες τις διεθνείς χάρτες, συμπεριλαμβανομένης της Χάρτας του ICOMOS για την Προστασία και Διαχείριση της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς, και στις διεθνείς συμβάσεις που έχει συνυπογράψει η Ελλάδα.

Το ICOMOS παραμένει στη διάθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης και των αρμοδίων αρχών και προσφέρεται να παρέχει τη συνδρομή του ως σύμβουλος προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω με τον καλύτερο τρόπο.
 
Μετά τιμής,
 
Teresa Patricio
 
Κοινοποίηση:
Ελληνική Εθνική Επιτροπή του ICOMOS
UNESCO World Heritage Centre