Σας αποστέλλουμε σε μετάφραση την επιστολή που απέστειλε στην ελληνική κυβέρνηση η Teresa Patricio, πρόεδρος του Διεθνούς ICOMOS, κατόπιν της έκδοσης ψηφίσματος από τη Διεθνή Συνέλευση του ICOMOS, καθώς και Σήματος Κινδύνου Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τις αρχαιότητες του Σταθμού Βενιζέλου.
 
Η πρωτότυπη επιστολή βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
 
Heritage Alert: In situ preservation of antiquities at the Venizelos Metro Station in Thessaloniki, Greece - International Council on Monuments and Sites
 
Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς ICOMOS βρίσκεται εδώ:
http://www.sea.org.gr/details.php?id=1117