Σας αποστέλλουμε την ανακοίνωση της τοπικής επιτροπής Μακεδονίας - Θράκης σχετικά με την σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση μετατροπή των μεγάλων μουσείων σε ΝΠΔΔ. 
 

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ


Θεσσαλονίκη, 29-12-2020

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2020 παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού νομοσχέδιο για την μετατροπή των μεγάλων μουσείων της χώρας (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Η επιτροπή του παραρτήματος Μακεδονίας – Θράκης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε συνέχεια των προτάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των συζητήσεων μεταξύ των μελών του παραρτήματος δηλώνει τη διαφωνία της σε αυτή την προοπτική.

Τα μεγάλα μουσεία, τα οποία μέχρι σήμερα λειτουργούν ως ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, έχουν επιδείξει σημαντικό σε ποσότητα και ποιότητα έργο στην κατεύθυνση της ανάδειξης και της προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς προωθώντας την επιστημονική έρευνα, διαχέοντας την επιστημονική γνώση στην κοινωνία, προάγοντας την πολιτιστική δημιουργία και βέβαια, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη.

Η μετατροπή των μεγάλων μουσείων σε ΝΠΔΔ δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση και από καμία άποψη τη βελτίωση της λειτουργίας τους και της προσφοράς τους. Αντίθετα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υποβάθμισή τους και την υπαγωγή τους στον άμεσο έλεγχο οποιασδήποτε κυβερνητικής εξουσίας σε κάθε επίπεδο. Στην ιεραρχική δομή των μουσείων προστίθενται διορισμένα διοικητικά συμβούλια, που επιβαρύνουν οικονομικά τη λειτουργία των μουσείων και καθορίζουν τη μουσειακή πολιτική.

• Όταν η δικτύωση μεταξύ υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών είναι βασικό ζητούμενο για την διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών για τον πολιτισμό, τα μουσεία αποκόπτονται από τον κορμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

• Όταν η οικονομική κρίση έχει στερήσει βασικούς πόρους από τον τομέα του πολιτισμού, η λειτουργία των μουσείων επιβαρύνεται.

• Όταν βασική ανάγκη είναι το άνοιγμα στην κοινωνία και η άρση των αποκλεισμών, η πολιτική των μουσείων θα καθορίζεται από διορισμένα από την εκάστοτε κυβέρνηση συμβούλια.

Οι εργαζόμενοι/ες στην Αρχαιολογική Υπηρεσία θα αγωνιστούμε για να ανατραπεί αυτή η μεθόδευση. Ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να τον διαφυλάξουμε. 

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Τοπική επιτροπή παραρτήματος Μακεδονίας - Θράκης