ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   23/12/2020
ΨΗΦΙΣΜΑ
 
Η σημερινή παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχεδίου μετατροπής των μεγάλων Δημόσιων Μουσείων της χώρας σε ΝΠΔΔ συνεπάγεται τον ακρωτηριασμό της  Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αυτής της Υπηρεσίας που η πολιτεία σήμερα, αντί ευγνωμοσύνης και τιμής, κατακρεουργεί χωρίς έλεος αφαιρώντας της αδίστακτα την  ίδια της τη ραχοκοκαλιά, τα  Κρατικά Μουσεία. Ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα και τα πλέον προβεβλημένα σύμβολα της πόλης τους και του τόπου με διεθνή ακτινοβολία, είναι βέβαιο ότι η πρακτική θα επεκταθεί και σε άλλα, λαμπρά και μοναδικά κι αυτά, για τη λειτουργία των οποίων δαπανήθηκαν δημόσια κονδύλια, ευρωπαϊκά προγράμματα και προσωπικός μόχθος των δημόσιων λειτουργών.

Πρόκειται για μια εξαγγελία που ακολουθεί χρονικά την αλλοίωση του ιερού βράχου της Ακρόπολης με οπλισμένο σκυρόδεμα, την πυρκαγιά των Μυκηνών, την Υπουργική Απόφαση να ξεριζωθεί η καρδιά της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης με την απόσπαση των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου, συμβάντα άκρως συμβολικά για προϊστορικές, κλασικές και βυζαντινές αρχαιότητες, που προοιωνίζουν  το ζοφερό μέλλον του πολιτισμού σε αυτή τη χώρα.

Η μετατροπή των μεγάλων Δημόσιων Μουσείων και η μείωση των εσόδων για λογαριασμό του πρώην ΤΑΠΑ και νυν ΟΔΑΠ που αυτή θα επιφέρει, θα οδηγήσει στον οικονομικό στραγγαλισμό και των περιφερειακών μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων τα οποία σύντομα θα παραδοθούν σε αλλότρια συμφέροντα. Όσον αφορά τις ακριτικές Εφορείες, κάποιος θα έπρεπε να σκεφτεί και τον εθνικό ρόλο των μονάδων αυτών.

Απαιτούμε την αποχή από οποιαδήποτε ενέργεια μετατροπής των Δημόσιων Μουσείων σε ΝΠΔΔ και την κατάργηση κάθε διάταξης βλαπτικής για το μέλλον του αρχαιολογικού πλούτου της χώρας, όπως η πρόσφατα ψηφισθείσα τροπολογία που άνοιξε το δρόμο για την εξαγωγή αρχαιοτήτων με το μανδύα του μακροχρόνιου δανεισμού για 50 χρόνια.
 
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου