Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Η συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα γίνει στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Συνημ. : Ανακοίνωση- Πρόσκληση Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


 
 
Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.

 
   Ο Πρόεδρος             Η Γενική Γραμματέας
 
Δημήτρης Αθανασούλης      Άλκηστη Παπαδημητρίου