ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,    11/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 370
 
                                                                                                                    
ΠΡΟΣ: τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ
ΚΟΙΝ.: Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Θέμα: Σχετικά με τη λειτουργία του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου και τις εκλογές των αιρετών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Αξιότιμε κύριε Υπηρεσιακέ Γραμματέα, 

 Όσον αφορά τη λειτουργία του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν 2 συνεδριάσεις Μονίμων (5/10 - 32 θέματα, 6/11 - 50 θέματα) και 2 συνεδριάσεις ΙΔΑΧ (23/10 - 31 θέματα και 30/11 - 31 θέματα). Οι ημερήσιες διατάξεις περιλάμβαναν - μεταξύ άλλων θεμάτων - και αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων ελέγχθηκαν διά ζώσης και διαδικτυακά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ενσήμων και βεβαιώσεων, τα οποία είχαν προηγουμένως ψηφιοποιηθεί από τη διοίκηση. Καθώς η διαδικασία ελέγχου και αναγνώρισης της προϋπηρεσίας έχει πλέον τυποποιηθεί, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να προγραμματιστούν περισσότερες, και κυρίως τακτές συνεδριάσεις, με αποκλειστικό αντικείμενο την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων. Σας υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί η αναγνώριση της προϋπηρεσίας για 5 περίπου Μόνιμους και για 160 περίπου ΙΔΑΧ υπαλλήλους και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στο θέμα της τακτής λειτουργίας του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 
 Θα θέλαμε επιπλέον να αναφερθούμε στο ζήτημα της διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη αιρετών για τα υπηρεσιακά συμβούλια του ΥΠΠΟΑ, και να εκφράσουμε τη ανησυχία μας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το ζήτημα, στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης και των δυσκολιών που αυτή έχει προκαλέσει. Πιο συγκεκριμένα, οι υπ' αριθμ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-20   και υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-20  εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζουν ότι αναβάλλεται η διεξαγωγή των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια κατά το διάστημα από 3/11 έως 7/12, και σε συνέχεια αυτών, η ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΤΔΜΠ/695373/69562/48542/45434/17219/9-12-2020 Υπουργική Απόφαση  όρισε την αναβολή των εκλογών και στο ΥΠΠΟΑ.
Παραμένει όμως σε εκκρεμότητα το γεγονός ότι κάποιες περιφερειακές υπηρεσίες είχαν παραλάβει εκλογικό υλικό ή/και είχαν αποστείλει επιστολικές ψήφους, λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Με δεδομένο ότι:
  • η επιβεβλημένη από τη νομοθεσία εκ περιτροπής φυσική παρουσία των υπαλλήλων στις περιφερειακές / ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες δεν εγγυάται την ορθή ενημέρωσή τους για τις ημερομηνίες των εκλογών, ούτε και την έγκαιρη πρόσβασή τους στο εκλογικό υλικό
  • η Διοίκησε παρέλειψε να ενημερώσει τόσο τους εκπροσώπους των συνδυασμών που κατέθεσαν τα ψηφοδέλτια, όσο και τα κλαδικά σωματεία για τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ψηφοφορίας στην περιφέρεια
  • η επιβεβλημένη από τη νομοθεσία εκ περιτροπής φυσική παρουσία των υπαλλήλων δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συνθήκες αποθήκευσης και αυστηρού ελέγχου των επιστολικών ψήφων, μέχρι τη νεότερη ημερομηνία που θα οριστεί - άγνωστο πότε - για τη διενέργεια των εκλογών 
  • η αναβολή των εκλογών του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, έχει πανελλαδική ισχύ
    Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε να γίνει σαφές στις Υπηρεσίες και στις αρμόδιες Εφορευτικές Επιτροπές ότι οι ως τώρα επιστολικές ψήφοι δεν θα ληφθούν υπόψη και το ζήτημα των εκλογών να αντιμετωπιστεί συντονισμένα και με ολοκληρωμένο και ενιαίο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της επανάληψης της διαδικασίας επιστολικής ψήφου για τις υπηρεσίες που αυτή προβλέπεται, αμέσως μόλις το επιτρέψουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη και προστασία από τον covid 19, όπως άλλωστε έχει προταθεί και από την ΑΔΕΔΥ, η οποία έχει υπογραμμίσει την ανάγκη αναβολής των σχετικών αρχαιρεσιών και παράτασης της θητείας των αιρετών.  
                                                                                              
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
                    
Δέσποινα Κουτσούμπα
                   
Εύα Γιατρουδάκη