Σας αποστέλλουμε ΔΤ του ICOMOS για το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του διεθνούς ICOMOS για τις  αρχαιότητες στο Σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (επί 691 ψήφων, 621 υπέρ, 58 αποχές, 4 κατά).
 
 
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2020
      
ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    HELLENIC ΝΑΤΙΟΝΑL COMMITTEE    COMITÉ NATIONAL HELLENIQUE      Α.Π. 1490
 
Πρόεδρος: Α. Νακάσης Α΄ Αντιπρόεδρος: Ν. Λιανός Β΄ Αντιπρόεδρος: Σ. Αυγερινού-Κολώνια Γενικός Γραμματέας: Ι. Πανόπουλος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ε. Καρδαρά Ταμίας: Β. Κότσιαρης  Τύπος-ΜΜΕ: Σ. Σπυροπούλου Δημόσιες Σχέσεις: Μ. Δανιήλ Εθνικά Θέματα: Κ. Ψαρουδάκης Διεθνή Θέματα: Ε. Κόρκα Αρχείο–Εκδόσεις-Βιβλιοθήκη: Κ. Μωραϊτης Περιουσία-Διαχείριση: Α. Βες Εκδηλώσεις: Ν. Μαρκοζάνης Τουρισμός: Κ. Κατσιγιάννης Εκπαίδευση: Κ. Καραδήμας Παραδοσιακοί οικισμοί: Μ. Τσακίρης Διεθνή Προγράμματα - Τεκμηρίωση: Α. Γεωργόπουλος Διεθνείς Επιστημονικές Επιτροπές: Ε. Εφεσίου
Πειραιώς 73, 10553 Αθήνα.    Τηλ.: (+30)2103244821  Τηλ.-Fax: (+30)2103244567    icomoshellenic@gmail.com
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ: Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του διεθνούς ICOMOS για τις αρχαιότητες στο Σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης
 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (επί 691 ψήφων, 621 υπέρ, 58 αποχές, 4 κατά) από τη Γενική Συνέλευση του διεθνούς ICOMOS ψήφισμα που είχαν υποβάλει η Ελληνική Εθνική Επιτροπή και η ομάδα της Ευρώπης (Europe Group) του ICOMOS, για τις αρχαιότητες στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης.

      Το Ελληνικό ICOMOS με ανακοινώσεις του (ενδεικτικά αναφέρεται η με α.π. 1456/11-10-2019) ήδη από το 2013 έγκαιρα τοποθετήθηκε υπέρ της κατά χώρα διατήρησης των αρχαιοτήτων. Στη βάση αυτή παρενέβη επίσης κατά τη  σχετική  σύσκεψη  (6/3/2020) της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ N 2667/1998), όπως και άλλοι αρμόδιοι  φορείς και εκπρόσωποι φορέων της Θεσσαλονίκης και ζήτησε την άμεση διεθνοποίηση του θέματος. Στη συνέχεια, στα πλαίσια της 20ης Παγκόσμιας Συνέλευσης του ICOMOS, που ολοκληρώνει σύντομα  τις εργασίες της υπέβαλε έγκαιρα πρόταση ψηφίσματος
(https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Working_documents/December_GA2020_Working_Docs/GA202012_6_Resolutions_final_EN.pdf)
καθώς και έγγραφο με αναλυτικά τεκμηριωμένη την υποστηρικτική πληροφορία της διαδικασίας Heritage Alert (https://www.icomoshellenic.gr/images/icomos_files/headlines/Heritage_Alert_ICOMOS_HELLENIC_METRO_ANTIQUITIES.pdf).

      Η πρόταση ψηφίσματος βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (European Convention for the Protection of the Archaeological Heritage signed in Valetta 1992) και τη Χάρτα του ICOMOS για τη διαχείριση της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (ICOMOS Charter on Archaeological Heritage Management).

      Το ψήφισμα τάσσεται κατηγορηματικά υπέρ της κατά χώρα διατήρησης των αρχαιοτήτων και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην απόσπαση του μνημειακού αυτού συνόλου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της πόλης αλλά και τμήμα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θέλουμε να πιστεύουμε πως η έκκληση τοu διεθνούς ICOMOS, που είναι το κατ’ εξοχήν αρμόδιο για την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και τοποθεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, θα τύχει θετικής ανταπόκρισης από τις ελληνικές αρχές.  Ακολούθως, παρατίθεται αυτούσιο το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του διεθνούς ICOMOS:
Agenda item 6-4-1     Resolution 20GA/14 - Protect the antiquities in situ at the Venizelos Metro Station in Thessaloniki, Greece
Submitted by ICOMOS Hellenic National Committee and ICOMOS Europe Group
The 20th General Assembly of ICOMOS,
Taking into account the concern expressed by ICOMOS Hellenic, as well as several other statements of concern that have been issued by national and international official, scientific and professional institutions and bodies, and by several NGOs;
Affirming the outstanding significance of the Venizelos Metro station antiquities, a cultural ensemble that dates from late antiquity up to the transitional period and the beginning of the Middle Byzantine times (4th - 9th century CE) and comprises the main Roman marble paved road, Decumanus Maximus, and the commercial centre of Roman and Byzantine Thessaloniki;
Noting with concern that the current development proposals threaten the integrity and authenticity of the antiquities of the Thessaloniki Metro Station, and substantially change and undermine their cultural heritage value;
Also taking into account the ICOMOS Hellenic Heritage Alerts;
Calls upon the Hellenic Government not to proceed with the implementation of the current plan that involves the detachment of the antiquities, given the fact that this is a monumental ensemble which constitutes an integral part of the history of the city of Thessaloniki and of the world cultural heritage;
Invites the Hellenic authorities in charge of the management, protection and conservation of cultural heritage to revise the action plan and to implement policies and best practices, in accordance with the provisions of all relevant international charters, including the relevant ICOMOS Charter on Archaeological Heritage Management, and international conventions adopted by the Hellenic Republic.
 
                             Για την Εθνική Επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος του I.C.O.MO.S.
               
                                  Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
                             
                          Δρ Αθανάσιος Νακάσης                      Ιωάννης Πανόπουλος