Σας κοινοποιούμε επιστολή εργαζομένων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών, για τον αρχαιολογικό χώρο στην Ακαδημία Πλάτωνος.