Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων παρακολουθεί με ανησυχία την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η πρόχειρη και ατεκμηρίωτη αναγγελία του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία αιφνιδιαστικά και χωρίς διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα αποφασίζεται η «αναδιάταξη» των ερευνητικών ιδρυμάτων

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων παρακολουθεί με ανησυχία την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η πρόχειρη και ατεκμηρίωτη αναγγελία του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία αιφνιδιαστικά και χωρίς διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα αποφασίζεται η «αναδιάταξη» των ερευνητικών ιδρυμάτων. Η αρχαιολογική κοινότητα έχοντας στενές συναδελφικές σχέσεις με τους ερευνητές των ανθρωπιστικών ινστιτούτων, μακρά παράδοση συνεργασίας με τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, και γνωρίζοντας και η ίδια τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της έρευνας στο δικό της τομέα, θεωρεί ότι οι αναγκαίες αλλαγές απαιτούν διάλογο με τους εργαζόμενους και με το σύνολο του επιστημονικού κόσμου και βεβαίως την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Η Ελλάδα, ουραγός σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογία, και με σταθερή υποχρηματοδότηση στον τομέα του πολιτισμού έχει ανάγκη επένδυσης πόρων στους τομείς αυτούς. Είναι τουλάχιστον παράλογο επομένως να εξαγγέλλεται η αναδιάταξη των ερευνητικών ιδρυμάτων εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα δήθεν περιστολής των κρατικών δαπανών.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα ζητήματα της έρευνας και να προχωρήσει με δημόσια διαβούλευση στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της.
 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.,
 
Ο Πρόεδρος                        Η Γενική Γραμματέας
Δημήτρης Αθανασούλης  Άλκηστη Παπαδημητρίου