ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,    13/11/2020
 Αρ. Πρωτ.: 326
 
Προς:
Τα μέλη του ΣΕΑ
 
 
Σχετικά με την επιστολή 14 πρώην και νυν μελών του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

Η ανοιχτή επιστολή των 14 μελών του ΚΑΣ, που δημοσιοποιήθηκε στις 11/11/2020 μέσω του Γραφείου Τύπου του ΥΠΠΟΑ, αποτελεί ευθεία βολή ενάντια στο κύρος, την ιστορία και την θεσμική υπόσταση του κορυφαίου επιστημονικού συμβουλίου για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Με αυτήν την επιστολή το ΚΑΣ μετατρέπεται, στα μάτια της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας, από επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο σε εργαλείο υπεράσπισης  συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Η επιστημονική φωνή του ΚΑΣ πλέον σιγεί.
 
Αρμοδιότητα του ΚΑΣ είναι να γνωμοδοτεί για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, με βάση τα οριζόμενα στο Σύνταγμα, τον Αρχαιολογικό Νόμο και τις επιταγές της αρχαιολογικής επιστήμης. Η νομιμότητα ή μη της απόφασης που πάρθηκε για την τύχη των αρχαιοτήτων του Σταθμού Βενιζέλου/Μετρό Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2020, σε συνέχεια της περσινής γνωμοδότησης του Δεκεμβρίου, βρίσκεται υπό κρίση στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στην ολομέλεια του οποίου έχουν κατατεθεί και όλα τα σχετικά Πρακτικά των συνεδριάσεων του ΚΑΣ.
Ως προς το νομικό σκεπτικό, τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και τις συνακόλουθες διοικητικές πράξεις από το 2015 ως το 2019, παραπέμπουμε στην αίτηση ακύρωσής μας και στην πλήρη τεκμηρίωση από επιστήμονες ειδικούς στο αντικείμενό τους, όπως κατατέθηκαν από τον ΣΕΑ και τους άλλους αιτούντες στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης. Ως προς την πρωτοβουλία δημοσιοποίησης της εν λόγω
ανοιχτής επιστολής δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε για τη σκοπιμότητά της, όπως αναρωτηθήκαμε και για τον σκοπό της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού στην Πρόεδρο του ΣτΕ πριν από την εξέταση των αιτήσεών μας. Με λύπη μας
διαβάσαμε στην επιστολή τη φράση περί «αλλαγής κυβέρνησης». Οι αλλαγές των κυβερνήσεων, όπως και οι πολιτικές πεποιθήσεις οποιουδήποτε, δεν απασχόλησαν ποτέ την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με το θέμα και δεν θα έπρεπε να απασχολούν ούτε τα μέλη του ανώτατου επιστημονικού οργάνου του Νόμου 3028/02. Αντιθέτως, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει ταχθεί στην υπεράσπιση των αρχαιοτήτων όποια κι αν είναι η κυβέρνηση, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα τον μεγάλο αγώνα ενάντια στο πέρασμα μνημείων και αρχαιολογικών χώρων στο Υπερταμείο. Αναρωτιόμαστε, τέλος, εάν κατανοούν οι υπογράφοντες και υπογράφουσες το πλήγμα που επιφέρουν με την επιστολή αυτή στην ίδια την θεσμική υπόσταση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αλλά και στην ατομική τους επιστημονική αυτοτέλεια και ακεραιότητα. Υπενθυμίζουμε
πάντως στα μέλη του ΚΑΣ ότι η επιστημονική ορθότητα και τεκμηρίωση των γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού κρίνεται διαρκώς από την ακαδημαϊκή κοινότητα (στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό), τα στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τους ερευνητές αλλά και τους απλούς πολίτες, τη ζωή των οποίων οι γνωμοδοτήσεις του ΚΑΣ μπορούν να βλάψουν ή να βελτιώσουν. Κανείς δεν διαθέτει το αλάθητο ούτε βρίσκεται στο απυρόβλητο της κριτικής.

Η πρωτοφανής αυτή επιστολή επαναφέρει στην επικαιρότητα  το διαχρονικό αίτημα του ΣΕΑ το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο  να συγκροτείται με ex officio μέλη και μέλη που ορίζονται με διαφάνεια και αξιοκρατία από τους επιστημονικούς τους φορείς υπό την προεδρία ανώτατου δικαστικού, ώστε να εξασφαλισθούν η θεσμική του λειτουργία, η αξιοπιστία του και η νηφάλια επιστημονική αντικειμενικότητα.


                                                                                                         
                                                                                                    
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 
Δέσποινα Κουτσούμπα
 
Εύα Γιατρουδάκη